2020 Bilimsel Aktivite Programı

8 Şubat NCCN Geriatri Hematoloji Eğitimi İstanbul 15 Şubat New Trends in Hematology İstanbul18 Şubat TCT / IBMTR Orlando / ABD29 Şubat Hematolojik İmmünoloji Kongresi Kıbrıs1 Mart ANTKÖK Top...