İrtibat Formu

 • HOMER Hematoloji Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi

 • Güniz sok. 48/5 Kavaklıdere Ankara
 • +90 312 466 08 60
 • Fax : +90 312 466 0862
 • AÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı

 • Cebeci kampüsü Dikimevi - Ankara
 • 0 312 595 60 00
 • Fax : 0312 319 60 77
 • AÜTF İbni Sina Hastanesi

 • Hemaferez Ünitesi Kat:1 Poliklinik üstü
 • 0312 310 3333
 • Fax : 0312 311 5791