Prof. Dr. Osman İlhan
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Türkçe English العربية Français Deutsch Español

   


Osman İlhan kimdir? Hematolojide 40 Yıl Kök Hücre "Yeniden,Bir Kardeş Hikayesi" 2018 Bilimsel Aktivite Programı Beslenme ve Kanser Hematoloji nelerle ve hangi hastalıklılarla ilgilenir? Hematolojiyle hangi bilim dalları ilgilenir? Hematoloji kelimesinin kökleri nerden gelir? Hematoloji nedir? Ülkemizde hematoloji uzmanlığını kimler yapabilir?
QR Kod
Ziyaretcilerim
136262 Kişi ziyaret etti.
Osman İlhan kimdir?
Osman İlhan kimdir?

Özgeçmiş:

1978 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldu.Aynı fakültede 1982 yılında İç Hastalıkları Uzmanı oldu. Askerlik görevini GATA Hematoloji Kliniğinde başasistan olarak yaptı. Mecburi Hizmet görevini SSK Ulus hastanesinde tamamladıktan sonra yan dal ihtisası için A.Ü.T.F'ye döndü. 1990 yılında Hematoloji doçenti oldu. Lösemi konusunda bilgi ve görgüsünü arttırmak için İtalya Cenova'da çalıştı. türkiye'de ilk defa yapılan kandan kök hücre nakli ekibinde görev aldı. Türk ALL çalışma grubu başkanlığını yapan Dr.İlhan 1993-96 yıllarında A.Ü.T.F yönetim kurulu üyeliği yaptı.1996 yılında ABD'de giderek M.D.Anderson Cancer Center'de Prof.Dr.Martin Korbling ve Prof.Dr.Richard Champlin'le Kök Hücre Mobilizasyonu Kriyoprezervasyonu ve Nakil konularında çalıştı. 1996 yılında Hematoloji profesörü oldu . 1999 yılında ESFH (European Society for Hemapheresis) bölge başkanı seçildi. 2000 yılında Hemaferez Derneği Kurucu Başkanı olan Dr.İlhan 2001'de World Apheresis Association (WAA)yönetimine girdi,yine 2001 yılı Ekim ayında Türk Hematoloji Derneği Başkanı oldu.İki dönem başkalığı takiben 2005 yılında Dünya Hematoloji Kongre başkanı iken kendi isteği ile ayrıldı.Halen başkanlığını yaptığı Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfında değişik görevler aldı. Avrupa Hematoloji Birliği (EHA')nda aktif görev yapan Dr.İlhan,eğitim ile ilgili ECAH'ın (European Committe in Accreditation of Hematology)kurul üyeliği yaptı. Provider Status olarak da Türkiye'de yapılan kongre ve kursların akreditasyonunda rol alarak CME kredilenmesinde Türk Hematologların önünü açtı.JACIE (Joint Acreditation Committe ISCT-EBMT) müfettişi olan Dr.İlhan aynı zamanda Türkiye sorumlusu oldu.MDS Foundation üyesi olan Dr.İlhan ,2005 yılında 30.ISH Dünya Hematoloji Kongresini İstanbul'da,15.ESFH Avrupa Aferez Kongresini Antalya'da başkanlığını yaparak ilklere imzasını attı.Balkan Hematoloji Birliği'nin kurulmasında önemli rol oynayan Dr.İlhan 2003-2006 yılları arasında Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı süresinde kliniği uluslar arası standartlara getirmeye çalıştı. 2008 yılında kurulan Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneğinde kurucu başkan olarak görev aldı.2011 yılında Geriatrik Hematoloji Derneğn'de kurucu başkanı oldu.2012'de yapılan Dünya Aferez Kongresi (WAA)Onursal Başkanıdır. Sağlık Bakanlığında daha önce ilaç ruhsatlandırma ve etik kurullarında görev alan Dr.İlhan,Fotoferez-Aferez Komisyonu Başkanlığı,Kemik İliği Nakli Bilimsel Kurul Başkanlığı yanı sıra Ulusal Organ Doku Hücre Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nı,Kordon Kanı Bilimsel Kurulu ve Kök Hücre Araştırma Kurulu Başkanlığı yapmıştır.Türkiyenin kemik ilgi ve kök hücre naklinde uluslararası düzeye gelmesinde katkıda bulunmuştur.100 den fazla Pub-Med'de kayıtlı dergilerde yayını bulunan Dr.İlhan,1000'den fazla atıfı ve 1050 EHA-CME kredisi vardır.Avrupa Hematoloji Birliginin Platin CME sertifikasının sahibidir.Transfusion and Science Ve Therapeutic Apheresis dergilerinin editorial board üyesidir.

Hemaferez Derneginin "Hayat Boyu Hizmet Ödülü"nün sahibi olan Prof.Dr.Osman İlhan adına 2009 yılından itibaren her yıl dernek tarafından "Prof.Dr.Osman İlhan Hemaferez Ödülü" bir araştırmacıya verilmektedir.

EĞİTİM DURUMU: 

1972-1978    : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1978-1983    : İç Hastalıkları Uzmanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
1984-1985    : Askerlik Görevi; GATA Hematoloji Kliniği-Ankara
1985-1988    : Zorunlu Hizmet; SSK Ulus Hastanesi-Ankara
1988-1991    : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim Dalı Yan Dal Uzmanlığı

ÖDÜL:

1993 : X. Ulusal Kanser Kongresi Serbest Bildiri Birincilik Ödülü.
1995 : XI.Ulusal Kanser Kongresi Poster Birincilik Ödülü.
1998 : Roche "Viral Hepatit 1998" Birincilik Ödülü
1998 : XXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Klinik Çalışma Poster İkincilik Ödülü
1999 : Ulusal Kanser Kongresi KK 99 Bildiri Ödülü
1999 : III. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Transplantasyonu Kongresi; En İyi Poster İkincilik Ödülü
2002 : Türk Hematoloji Derneği En İyi Klinik Çalışma Ödülü
2002 : Türkiye Kemik İliği ve Transplantosyon Vakfı Özel Ödülü
2002 : 1.Periferik kök hücre kriyoprezervasyonunda dondurma yöntemi ve kriyoprotektan solüsyonların önemi (TÜBİTAK - SBAG PROJE NO: 2189): Arat M, Ayyıldız E, Akan H, Arslan Ö, İlhan O. Turk J Haematol 2002;19 (Suppl):S53-54 (sözel) "Türkiye Kemik İliği Transplantasyonu Vakfı Özel Ödülü"
2002: 3.Hematolojik malignitesi olan hepatit B virüs taşıyıcılarında kemoterapi sırasında lamivudine proflaksisinin etkinliği: İdilman R, Arat M, Soydan E, Törüner M, Beksaç M, Özcan M, Akbulut H, Soykan İ, Arslan Ö, Topcuoğlu P, Karayalçın S, Özden A, İlhan O, Akan H. Turk J Haematol 2002;19 (Suppl):S66 (sözel) 29. Ulusal Hematoloji Kongresi "Klinik Hematoloji" ödül

İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK TEZİ:
Renal amiloidoizisde serum immunkompleks seviyeleri 

HEMATOLOJİ UZMANLIK TEZİ:

Akciğer kanserlerinde kemik iliği tutulumu 

AKADEMİK ÜNVAN:

1991 : Hematoloji Yardımcı Doçenti
1991 : Hematoloji Doçenti
1996 : Hematoloji Profesörü 

GÖREV ALDIĞI ve YÖNETİCİSİ OLDUĞU KURUM VE KURULUŞLAR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (1993 - 1996)
Ankara Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu 1992-1994 Eğitim Yılları Dahiliye Bölümü Sorumlusu
A.Ü.T.F. Prof. Dr. Orhan Seyfi Şardaş Aferez Ünitesi Kurucu Öğretim Üyesi ve Sorumlusu (1994- )
Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı Başkan Yardımcılığı (1992-1996)
Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı Başkanlığı (1996-2001)
Türk Hematoloji Derneği , Kemik İliği Yetmezliği Alt Komite II. Başkanlığı (1997- 2001)
Türk Hematoloji Derneği, Aferezis Subkomitesi Başkanlığı (1997- 2001)
A.Ü.T.F. Kan Bankası ve Transfüzyon Ünitesi Üyeliği
Sağlık Bakanlığı Kan ve Kan Ürünleri Teknoloji Komisyonu Üyeliği
Sağlık Bakanlığı İlaçları Ruhsatlandırma Ana Komisyonu Üyeliği (1997- )
Sağlık Bakanlığı Aferez ve Fotoferezis Danışma Kurulu Başkanlığı (1999- )
Türk Lösemi Grubu Çok Merkezli Akut Lenfoblastik Lösemi Çalışması Koordinatörlüğü
Çok Merkezli "Kronik Myelositer Lösemide Interferon alfa2b+Düşük Doz Ara-C (IFNARAC) Çalışması" Koordinatörlüğü
AÜTF Kemik İliği Transplantasyon Konseyi Üyeliği
Türk İç Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (1999- )
Eastern European Distrinc Director of ESFH (1999- )
Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurul Komisyonu Üyeliği (1999-2002)
Ankara Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği (2000- )
Hemaferez Derneği Başkanı (2000- )
Dünya Aferez Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği (2000- )
Counsillar, World Apheresis Association (2000-)
Türk Hematoloji Derneği Başkanlığı (2001-2005)
Türkiye KML Çalışma Grubu Başkanı (2002- )
Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyeliği
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlıgı(2003-)
Türkiye Kemik İligi Transplantasyon Vakfı Başkanlıgı(2005-)
Joint Accredation Committee ISCT-EBMT(JACIE) Müfettişligi(2004-)
Joint Accedation Committee ISCT-EBMT(JACIE) Türkiye Yetkilisi(2005-)
Sağlık Bakanlığı Kemik İliği Nakli Danışma Kurulu Başkanı(2005-)
European Hematology Assosiation, ECAH Advasory Board Üyesi(2005- )
Ulusal Organ Doku Hücre Nakli Koordinasyon Kurular Başkanı

Özel Uzmanlık ve Çalışma Alanları:

Hematopoietik Kök Hücre Nakli (Otolog ,Allogeneik)
Akut Lösemi, Kronik Lösemi Tedavileri
Hodgkin Lenfoma, Hodgkin Dışı Lenfoma Tedavileri
Multiple Myeloma Tedavileri
MDS,Aplastik Anemi, ITP, TTP Tedavileri
Hiperkoagülabilite, Herediter Trombofili Tedavileri
Terapötik Aferez, Fotoferez
Yaşlı Hematoloji Hastalıkları

ÜYE BULUNDUĞU DERNEKLER:

International Society of Hematology (ISH)
International Bone Marrow Transplantation Registry (IBMTR)
International Society of Hematotherapy and Graft Engineering (ISHAGE)
International Conference for Apheresis (ICFA)
World Apheresis Association (WAA)
American Society of Hematology (ASH)
American Society for Blood and Marrow Transplantation (ASBMT)
American Society for Apheresis (ASFA)
European Hematology Association (EHA)
European Bone Marrow Transplantation (Merkez No:117)
European Society for Hemapheresis (ESFH)
European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) (Merkez:973)
Italian Society of Haemapheresis (SIDE)
Aplastic Anemia Working Party Üyeliği (EBMT)
Aplastic Anemia and MDS Foundation
Türk Hematoloji Derneği
Türk Hemaferez Derneği
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
Türk İç Hastalıkları Derneği
Kan Ürünleri ve Transfüzyon Derneği
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği
Mersin Liseliler Derneği

YURTDIŞI DENEYİM

European School of Oncology "Course on Leukemias", San Orto, İtalya, 1991
European School of Oncology (ESO)'nun düzenlediği ve dünyanın en önemli Lösemi uzmanlarınca verilen kursta; löseminin tanısı, tedavisi ve son gelişmeler uygulamalı olarak yapıldı. Yeni tedavi yöntemleri tartışıldı. Akut lösemiler, kronik lösemilerde ayırıcı tanı prensipleri geliştirildi. EORTC ile işbirliğine karar verildi.

2nd International Course:Recent Progress in Biology and Clinical Research in Adult Leukemia, Genoa, İtalya, 1992
Ospedale S. Martina'da Prof. Dr. A.Bucigalupo başkanlığında yapılan kursta Avrupa'nın ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen 50 kadar hematoloji ve onkoloji uzmanı lösemilerin (ALL, AML, KLL,KML ve HCL) tanı ve tedavisinde son gelişmeler, çalışma protokolleri tartışıldı. Tedavi protokollerine Türkiye'nin de katılmasım kararlaştırıldı.

Visiting Professor: Blood and Bone Marow Transplantation, Apheresis and Stem Cell Processing Technology M.D Anderson Cancer Center Houston, Texas, Amerika, 1996
Dünyanın en büyük ve gelişmiş kanser merkezinde, Prof. Dr. Martin Körbling ve Prof. Dr. Richard Champlin ile beraber kan ve kemik iliği hücrelerinin toplanması, dondurulup saklanması konusunda gelişmeler takip edildi. İlk olarak GVHH'de dentiritik hücrelerin sorumlu olduğu belirtildi. Daha sonra Türkiye'ye dönüldüğünde aynı şartlar ve imkanları olan İbni Sina Hastanesi Aferezis ünitesinin kuruluş çalışmalarına başlandı. Plazma değişimi, immunoadzorbsiyon, fotoferez, pozitif-negatif seleksiyon, sitaferezis yöntemleri Türkiye geneline yayıldı. Prof. Dr. Martin Körbling'in izin verdiği SOP, Türkiye'de İbni Sina Hastanesi'nde aferezis ünitesinde başlatıldı. Türkiye'de Hemaferesiz Derneği'nin kurulması için alt yapı çalışması başlandı.(www.hemapheresis.org)

2nd Seminar Applied Technology in Haemapheresis Hospital Saint-Louis, Paris, 1997
European School of Haematology (ESH) tarafından düzenlenen uygulamalı seminerde, aferezis prensipleri, klinik uygulamaları, yeni cihazlar tartışıldı. Hasta başı uygulama yapıldı. İlk olarak fotoferezisin uygulandığı hastalıklarla ilgili sonuçlar verildi. İmmünabzorsiyonun plazma değişimine üstünlüğü gösterildi. EULAR'ın immunolojik hastalıklarda(SLE, RA, Dermatopmiyozitis) plazma değişimi tartışıldı. ESFH Başkanı Prof. Dr. Paul Höcker Türkiye'de konferans vermek üzere davet edildi.

Post-graduate course: Therapeutic Haemapheresis-for clinical speacilist using hemo-immuono-therapy Malmö-İsveç, 1999
European Society for Hemapheresis (ESFH)'nin düzenlediği aferezis uzmanlarına yönelik uygulamalı kursta, immunadzorbsiyon yöntemleri, endikasyonları anlatıldı. Özellikle refrakter idiopatik trombositopenik purpura (İTP) ve refrakter romatoid artrid (Rh.A)'te yüz güldürücü sonuçlar sunuldu. Amerika'da FDA tarafından geri ödeme konusunda ruhsat aldığı belirtildi. Yine fotoferezisin cilt lenfoması yanında graft versus host hastalığı ve organ nekli reddini engellediği anlatıldı. Kurs sonunda yapılan seçimde Prof. Dr. Osman İlhan, içlerinde İsveç, Norveç, Danimarka, Rusya ve Yunanista'ın da bulunduğu 16 ülkeyi kapsayan Doğu Avrupa Aferezis birliği direktörlüğüne seçildi. (www.esfh.org) Dünya aferezis birliği (WAA) Başkanı Prof. Dr. Mauro Valbonezi Türkiye'ye konferans vermek üzere davet edildi ve Türkiye'nin WAA'ya üyelik çalışmaları başlatıldı.

FACHT-JACIE Training Course for the Accredition for Blood and Marrow Progenitor Cell Orocessing, Collection and Transplantition. Barcelona, İspanya 2000
Amerika'da kemik iliği transplantasyon merkezlerini denetleyen bağımsız bir kuruluş olan FACHT ile Avrupa ve Kemik İliği Transplantasyon merkezleri birliği (EBMT)'nin işbirliğinde Avrupa'da kök hücre nakilleri yapan merkezleri denetlemek üzere müfettiş yetiştirme kursu düzenlendi. Bu kursa Prof. Dr. Osman İlhan ile beraber Avrupa'dan tanınmış 30 hematolog-onkolog katıldı. Kök hücre nakli yapan merkezlerin üç farklı alanda akredite olması kararlaştırıldı. Bunlar klinik program, kök hücre aferezi ve laboratuvar olanakları olarak belirlendi. Prof. Dr. Osman İlhan bu uygulamayı ilk olarak kendi merkezi olan AÜTF İbni Sina Hastanesi Kök Hücre Nakli merkezinde başlattı. Daha sonra bu uygulama Türkiye genelinde Türk Hematoloji Derneği ve Hemaferez Derneği ile işbirliğinde başlandı.

2nd Seminar on the management of CML Madrid-İspanya 2002
Kronik lösemilerden Kronik Myelositer Lösemi (KML) hastalarında güncel tedavi ve sonuçlarının tartışıldığı bu toplantıda M.D. Anderson Cancer Center'den Dr. Moshe Talpaz ve İngiltere'den J. Goldman başkanlık yapmışlardır. Özellikle GLİVEC (STI 571) ilacının etkileri tartışıldı. Özellikle 45 yaşın üstündeki hastalara allogeneik kök hücre nakli yapılmaması belirtilmiştir. Bu kursun sonunda Avrupa'da bağımsız KML çalışma grubu oluşturulmuştur. Türk grubunun başkanlığına Prof. Dr. Osman İlhan'ın yapması kararlaştırılmıştır. Bu grup KML'de yeni tedavi protokollerini Eylül 2002'de başlamasına karar verdi. Prof. Dr. M. Talpaz ve Prof. Dr. J. Goldman 1-5 Kasım 2002'de Antalya'da yapılacak olan 29. Ulusal Hematoloji Kongresi'nde konferans vermek üzere Türkiye'ye davet edildi. (www.hematoloji2002.org).

DANIŞMA KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREV ALDIĞI YURTİÇİ DERGİLER:

Türk Hematoloji -Onkoloji Dergisi (THOD)
Türk İç Hastalıkları Dergisi
Moleküler Tıp Dergisi
Klinik Seriler
Ankara Numune Hastanesi Dergisi
Ankara Hastanesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Doktor Dergisi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

DANIŞMA KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREV ALDIĞI YURTDIŞI DERGİLER:

Transfucision and Apheresis Science Editorial Board. 

Therapeutic Apheresis and Dialysis Editorial Board

DÜZENLEME KURULUNDA GÖREV ALDIĞI KONGRELER:

1. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi (Düzenleme Kurulu) (Ankara, 3-4 Mayıs 1996)
26. Ulusal Hematoloji Kongresi (Kongre Sekreterliği) (Ankara, 31 Ekim-3 Kasım 1998)
II. Ulusal İç Hastalıkları Derneği Kongresi- Hematoloji Koordinatörü- Antalya 22-26 Eylül 2000
III. Ulusal İç Hastalıkları Derneği Kongresİ- Antalya 26-30 Eylül 2001
IV. Ulusal İç Hastalıkları Derneği Kongresİ- Antalya 22-26 Eylül 2002
XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi (Başkan)- Antalya 25-28 Ekim 2002
I. Ulusal Hemaferez Kongresi (Başkan)- İstanbul 9-10 Ekim 2003
XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi (Başkan)- İstanbul 10-14 Ekim 2003
XXX. World Congress of the International Society of Hematology, İstanbul 24-28 Eylül 2004
10th European Society for Hemapheresis Congress, Antalya 20 Eylül 2005

DÜZENLEDİĞİ KURSLAR: 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Aferezis Kursu (Ankara, 2 Mayıs 1996)
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Uygulamalı Aferezis Kursu (Ankara, 4 Nisan 1999)
1. Ulusal Hemaferezis atölye çalışması (Eskişehir 3-4 Mayıs 2002)

YÖNETİCİSİ OLDUĞU TEZLER

Akut lösemilerde serum eritropoietin düzeyleri
Uz. Dr. İsmet Aydoğdu Hematoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi (1992)
Akut lösemilerde serum eritropoietin düzeyleri
Uz. Dr. İsmet Aydoğdu Hematoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi (1992)
KML'de interferon tedavisi Uz. Dr. Ali Ünal    Hematoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi (1995)
Kemik iliği transplantasyonu uygulanan hastalarda serum Protein C, Protein S ve AT III seviyeleri
Dr. Harun Akar İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1996)
İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1996Multiple myelomada periferik kandaki plazma hücrelerinin prognoza etkisi 
Dr. Aşkın Seferoğlu
Multiple Myelomada transforming growth faktör beta düzeyleri ve klinik ile ilişkisi
Dr. Hasan Şenol Coşkun    İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1996)
Devamlı akım aferezi yöntemi ile elde edilen periferik hematopoetik progenitör kök hücrelerde apopitoz
Dr Şule Mine Bakanay İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2001)

15- YÖNETİCİSİ OLDUĞU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: HEMAFEREZİS 

HEMAFEREZİS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2000 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı altında tezli, 2 yıllık yüksek lisans programı başlamıştır. 

Programa doktor, biyolog ve yüksek hemşireler katılabileceklerdir.

Şartlar:
LES Belgesi
Yabancı Dil Başarı Belgesi 

1) Programın Amacı :
Hematolojik hastalıkların tanısında ve izleminde kullanılan laboratuvar testlerinin amacı, kurulması ve gerçekleştirilmesi konusunda yüksek lisans eğitimi. 

2) Hedefleri;
Bilgi:Hematolojide kullanılan tanısal testlerin temellerinin ve uygulama yöntemlerinin tanıtılması.
Beceri:Bu testler ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim vererek beceri kazanmalarını sağlamak.
Tutum:Bir hematoloji labaratuvarı kurup yürütebilecek konuma getirilmeleri. 

3) İsdihdam Alanları :
Hematoloji laboratuvarları 

4) Programın Adı : HEMAFEREZİS

5) Programdaki Derslerin İçeriğindeki Konu Başlıkları

Donor aferezi (Teorik)
Donör seçimi, donörün hazırlanması, hesaplamalar, aferez yol ve yöntemleri, toplanan hücre sayısının hesaplanması, mononukleer hücre ve CD34 toplanması, komplikasyonlar, aferez sonrası donörün izlenmesi 

Donor aferezi (Pratik)
Donör başında pratik uygulama, setlerin tanıtımı, uygulanması, hesaplamalar, işlem sırasında alınması gereken önlemler, komplikasyonlar ve önlenmesi, aferez sırasında donörün takip edilmesi, elde edilen ürünün değerlendirilmesi 

Granülosit kolleksiyonu (Teorik)
Granülosit koleksiyonu endikasyonları, donörün hazırlanması, karşılaşılan zorluklar, kullanım şekli, kullanılacak miktarın saptanması 

Granülosit kolleksiyonu (Pratik)
Donör başında pratik uygulama, setlerin tanıtımı, uygulanması, hesaplamalar, işlem sırasında alınması gereken önlemler, komplikasyonlar ve önlenmesi, aferez sırasında donörün takip edilmesi, elde edilen ürünün değerlendirilmesi 

Aferezis giriş, tarihçe ve genel prensipler
Aferez, hemaferez, sitaferez, lökaferez, trombositoferez, lenfoferez, fotoferez, plazmaferez, plazma değişimi, plazma filtrasyonu, immunabzorbsiyon yöntemleri, LDL aferezi tanımı, Aferez tarihçesi, aferez yöntemleri; filtrasyon, santrifüj ve immunuabzorbsiyon, endikasyonlar, aferez komplikasyonları. 

Otolog ve allogeneik periferik kök hücre aferezi
Otolog, allogeneik tanımı; donör seçimi, donörden kök hücre mobilizasyonu ve zamanı, periferik kök hücre aferezi için kullanılacak olan cihazların özellikleri, donör güvenliği, hastanın kendisinden periferik kök hücre toplanması için gerekli şartlar, mobilizasyon rejimleri, kateter seçimi, aferez öncesi CD 34 sayımı, kriyo preservasyon, otomatik dondurucu, sıvı azot tankında saklama, reinfüzyon, viabilite. 

Fotoferezis
Tanım, etki mekanizması, T lenfosit hastalıkları, fotoferez cihazının çalışma prensipleri, Psorolen, ultra viyole, Graft versus host hastalığı, organ nakil sonrası ret. 

Allojeneik ve otolog adoptif immunoterapi 
T Lenfosit azaltılmasının amaçları kullanılan yöntemler ve özellikleri: T Lenfosit azaltılmasının transplantasyon izlenime etkileri ? Avantajlar ve dezavantajlar ? T lenfosit işlenmesinin geleceği 

Allojeneik ve otolog adoptif immunoterapi 
Adoptif immünoterapi tarifi ve kullanıldığı durumlar ? Hücresel adoptif immünoterapinin kompenentlerinin tanıtılması. Hücresel immünoterapinin hedefi olan yapıların ve bunların hastalıklarla ilişkisinin tanıtılması : Yapılan deneysel ve klasik araştırmalarn sonuçları 

YÖNETİCİSİ OLDUĞU PROJELER

Multiple myelomada periferik kandaki plazma hücrelerinin prognoza etkisi
Dr. Aşkın Seferoğlu    İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1996)
AÜ Araştırma Fonu
Multiple Myelomada transforming growth faktör beta düzeyleri ve klinik ile ilişkisi
Dr. Hasan Şenol Coşkun    İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1996)
AÜ Araştırma Fonu
Trombosit transfüzyonu yapılan hastalarda single donör ve pool donör karşılaştırılması
Dr. İbrahim Tek    İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1999)
Allojenenik Kök hücre transplantasyonunda dendritik hücrelerin akut GVHD deki rolü (SBAG 1901)
Tübitak Projesi
Devamlı akım aferezi yöntemi ile elde edilen periferik hematopoetik progenitör kök hücrelerde apopitoz
Dr Şule Mine Bakanay İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2001)
Fotoferez uygulanan hastalardaki lenfositlerde apopitozis- Hemaferez Yüksek Lisans Tezi Dr İbrahim Tek 
Random Donör Trombosit Süspansiyonları ile Tek Donör Aferez Trombosit Süspansiyonlarında Nitrikoksit Düzeyleri ile Trombosit Aktivasyonu Arasındaki İlişki- Hemaferez Yüksek Lisans Tezi Biyolog Dilek

KATILDIĞI PANELLER VE VERDİĞİ SEMİNERLER: 

A-ÖĞRETİM ÜYESİ SEMİNERLERİ (Danışman):

1991: Kronik lenfositer lösemide tedavi
1992: ALL'de tedavi
1993: Aplastik anemi tedavisi
1994: Kan ürünleri ve transfüzyon
1995: Lösemilerde periferik kök hücre transplantasyonu
1996: Trombosit transfüzyonu
1998: Teropatik plazmaferez
1999: Fotoferez
2002: MDS
2002: Tümör aşısı
2002: Dentritik hücre


B-PANEL ve DİĞER KONUŞMALAR:

1991    1. Antiemetik Sempozyumu: Hematoloji-Onkolojide Ondansetron kullanımı
1995    Türk Onkoloji Vakfı: Multiple Myelomada klodronate kullanımı
1995    Hematolojik Morfoloji Kursu,İbn-i Sina Hastanesi Konferans Salonu; Lenfopoez
1995    Hematolojik Morfoloji Kursu, İbn-I Sina Hastanesi Konferans Salonu. ALL
1995    Febril Nötropeni Sempozyumu;Sheraton Oteli Antalya. İmmunosupresif Konakta Risk Faktörleri
1995    XI. Ulusal Kanser Kongresi, Dedeman Oteli, Antalya. Lösemilerde OPSCT
1995    AVHEK. Aplastik Anemide İmmunsüpressif tedavi
1995    Ankara Tıp Fakültesi 50. Yıl kutlamaları. Kemik İliği Transplantasyonu Paneli. Otolog Periferik Kök Hücre Transplantasyonu
1996    XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul. Aplastik Anemide Tedavi
1996    1st National Bone Marrow and Stem Cell Congress, 3-4 May 1996, Ankara Peripheral blood stem cell transplantation
1997    2. Ulusal KİT Kongresi, İstanbul, Lösemilerde periferik kök hücre nakli
1997    Konferans; kemik iliği ve periferik kök hücre transplantasyonu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 10 Nisan 1997, Kayseri
1997    Seminer: Aferezis AÜTF, Ankara
1997    Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları konferans Salonu, 24 Ekim 1997 Hemaferezis Prensipler ve klinik uygulama
1997    İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Hastanesi, 3 Ekim 1997, Malatya Hemaferezis Prensipler ve Klinik Uygulama
1997    25.Ulusal Hematoloji Kongresi, 13 Kasım 1997, İstanbul Myelodisplastik Sendromda Kök Hücre Transplantasyonu
1997    1. Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, 21 Mayıs 1997, Bakü Allojeneik Kemik İliği Transplantasyonlarında HBV enfeksiyonları
1998    100. Yıl Üniversitesi 1. İç Hastalıkları Günleri: Aferezis prensipleri ve klinik uygulamalar. O İlhan, Mayıs 1998
1998    26. Ulusal Hematoloji Kongresi Hemaferezis Oturumu, İstanbul, Kasım 1998: Başkan: O İlhan
Konuşmacılar:    Ö. Arslan    Terapötik Plazma Değişimi
     F. Özkalemkaş    Fotoferezis
     S. Anak    Pediatrik kök hücre aferezi
     O. Özcebe    Terapötik Sitaferezis
1998    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Mayıs, 1998, Adana Periferik kök hücre aferezi
1998    II.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs, 16 Mart 1998, Bursa Periferik Kök Hücre Aferezi
1999    Hacettepe Üniversitesi Ankara Tıp Hematoloji Günleri Moderatör: Tekin Kanra Konuşmacılar:    O. İlhan    Periferik kök hücre aferezi
1999    III. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Kongresi: Türkiye ve Dünyada Kök Hücre Aferezi: Moderatör: O. İlhan Konuşmacılar:    Dean Buckner    PKH Aferezi Scott Rowley    Kök hücre işlenmesi ve kriyoprezervasyonu Taner Demirer    İbni Sina Hastanesi PKH aferezi deneyimi
2000    İç Hastalıkları Kongresi Kanamalı hastaya yaklaşım
2000    1.Pratisyen Hekimler Enstitüsü Derneği Kongresi- Kuşadası Anemik hastaya yaklaşım
2000    Kanser Haftası Etkinlikleri, Kültür Merkezi, 2 Nisan 2000, Tarsus Kan Kanserleri (lösemi)
2000    Hilton-Ankara Onkolojide Anemi ve Eritropoetin kullanımı
2000    Güvenli kan ve kan bankacılığı, Numune Hastanesi, 7 Nisan 2000, Ankara Aferezis ve periferik kök hücre bankacılığı
2000    Kapadokya Kan Bankası ve Transfüzyon derneği Kan ve Kan Bankacılığı
2000    XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Hemaferez Oturum Başkanı, 1-4 Kasım 2000, İzmir
2000    XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Therapeutic Hemapheresis as of 2000 Prof. Dr Mauro Valbonesi
2001    Febril Nötropeni Oturum Başkanı
2001    Kemik İliği Transplantasyonu- Afyon Kocatepe Üniversitesi
2001    Kemik İliği Transplantasyonu- Süleyman Demirel Üniversitesi
2001    Aferez genel prensipleri ve klinik uygulamalar- Kızılay Uygulama Kursu-Ankara
2001    Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Günleri - Türkiye'de allojeneik periferik kök hücre transplantasyonu 24 Mayıs
2001    III. İç Hastalıkları Kongresi KML- Antalya Eylül 2001
2001    Aferez genel prensipleri ve klinik uygulamalar- İç Hastalıkları ABD Asistan Dersi- Ankara
2001    Aferez genel prensipleri ve klinik uygulamalar- Cumhuriyet Üniversitesi-24 Ekim
2001    IV. İç Hastalıkları Kongresi Anemide eritropoetin- Antalya Eylül 2001
2001    36. Ulusal Nöroloji Kongresi İmmununörolojide aferez uygulamaları- Ekim Antalya
2001    Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi- Aferez prensipleri ve uygulaması- Ekim Sivas
2001    Tromboz-hemostaz ve Anjiyoloji Derneği Kongresi Açılış Konuşması-Kasım İstanbul
2001    Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Transplantasyonu- Kasım Mersin
2002    İmmunörolojide yeni aferez uygulamaları 1.Ulusal İmmuno-NörolojiSimpozyumui-Antalya Mart
2002    Kan ürünlerinde kalite sempozyumu-Kızılay Genel Müdürlüğü 17/01/02-Ankara
2002    Plazma Proteinleri ve Therapötikleri Derneği ve Baxter-Oturum Başkanı
2002    Fotoferezis, Hemaferezis'te standartdizasyon 1. Ulusal Hemaferez atölye çalışması Eskişehir, Mayıs
2002    Allogeneic Kök Hücre Transplantasyonu Mersin Üniversitesi Nisan
2002    Hematopoetic Kök Hücre Transplantasyonu Uludağ Üniversitesi Mayıs
2002    Hemaferezis ve Kök Hücre Transplantasyonu Selçuk Üniversitesi Mayıs
2002    Glivec: Transplantler durmalımı? GATA Haziran Ankara
2003    Dünya Talesemi Günü Mayıs Mersin
2003    XVI.Prof.Dr. Lütfi Tat Sempozyumu Eylül Ankara

TÜRKÇE YAYINLAR

Yalçın A, Sayar H, Kutlu M, İlhan O, Yürütken S Bir olguda Hemofoli A ve sickle cell trait beraberliği.
Hematoloji 215-220, 1987
 
Şardaş OS, Uysal A, Koç H, İlhan O Küçük hücreli akciğer kanserlerinde yüksek doz kemoterapi ve otolog kemik iliği transplantasyonu uygulaması.
Ege Tıp Dergisi 28(4):1763-, 1989 
 
Şardaş OS,Koç H,İlhan O, Akan H,Atakurt Y, Keskin G,Ilıman N: Akut Lenfoblastik ve Akut Non?Lenfoblastik Lösemilerde Tanı ve Remisyon Dönemlerinde Serum Total Laktik Dehidrogenaz Enzimi ve İzoenzimlerinin Değeri. 
GATA Bülteni 31:569?576, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O,Akan H, Atakurt Y, Keskin G,Ilıman N: Malign Lenfomalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Serum Laktik Dehidrogenaz Seviyeleri ve İzoenzimlerinin Aktivite Kriteri Olarak Değerleri.
Optimal Tıp Dergisi, 2(3):95?100, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H: Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Güncel Tedavi Yaklaşımı.
Türkiye Klinikleri, 9(6):423?428, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Süyür G: Meme Kanserinde Serum Immunglobulin düzeyleri. 
Biyokimya Dergisi, XIV(2): 39?43, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O,Akan H, Beksaç M,Keskin G,Türker A: Uzun Süre L?PAM (Melfelan) Kullanımına Sekonder Olarak Gelişen bir Akut Myeloblastik Lösemi Olgusu.
UÜ Tıp Fak. Mec. 42(3):441?448, 1989. 
 
Şardaş OS, Uysal VA, Koç H, Erdoğan F, İlhan O, Akan H: Hodgkin ve Hodgkin Dışı lenfomalarda Laktik dehidrogenaz Seviyeleri ve Izoenzimlerinin Tedavi Öncesi Dağılımı. 
Ankara Tıp Bülteni,11:299?309, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Uysal A: Hairy Cell Löseminin Klinik Özellikleri ve Tedavisi (10 olgu nedeniyle). 
Akdeniz Üni. Tıp Fak Dergisi 4(4):1?8, 1989 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Akan H: Akut Nonlenfoblastik Lösemi ve Kronik Myelositer Lösemi Blastik Krizinde, Aklasinomisin ve Sitozinle Elde Edilen Sonuçlar. 
İç Hastalıkları Dergisi 1(2):1?5, 1989. 
 
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H,Tolunay Ö, Arasıl E: Extramedullary nonsecretory plasmacytoma.Report of two cases. 
Journal of Ankara Medical School, 11(2):440?451, 1989. 
 
Şardaş OS, Koç H, Uysal A, Beksaç M, İlhan O, Akan H: Refrakter Malign Lenfomalarda Yüksek Doz Kemoterapi ve Otolog Kemik Iliği Transplantasyonu (İlk uygulama sonuçları). 
Hacettepe Tıp Dergisi 22(3):215?225, 1989. 
 
İlhan O, Özdemir N, Özdemir İ Renal anmiloidozisinde serum immunkompleksler. 
Uludağ Tıp Fakültesi Mecmuası 17(1):11-15, 1990 
 
Şardaş OS, Akan H, Koç H, İlhan O, Beksaç M, Yıldırım B: Febril Nötropenik Olgularda Seftazidime + Amikasin ile Piperasilin + Amikasin Kombinasyonlarının ampirik kullanımlarının karşılaştırılması. 
Türkiye Klinikleri Araştırma Dergisi 9:36-38, 1991 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M: Allogeneic Bone Marrow Transplantation in Chronic Myelogenous Leukemia. 
Journal of Ankara Medical School, 12(2):1?9, 1990. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M: Refrakter Hodgkin Lenfomada Otolog Kemik Iliği Transplantasyonu ve Yüksek Doz Kemoterapinin Tedavi Seçeneği olarak Uygulanması. 
Çukurova Tıp Fak. Der. 15(3):225?231, 1990. 
 
Akan H, İlhan O, Ataoğlu H, Arman D, Koç H, Beksaç M, Şardaş OS: Nötropenik bir olguda Candida Sinuziti. 
İnfeksiyon Dergisi 4(2):333?339, 1990. 
 
Şardaş S, Şardaş OS, Çuhruk H, Furtun Y, Karakya AE, İlhan O: The relationship between plasma cholinesterase activity and malignant diseases. 
Journal of Ankara Medical School 12(2):199-202, 1990 
 
Şardaş OS, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Koç H, Güneyli A. Akut Lösemilerde immunfenotiplendirme. 
Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası 43(4): 915?924, 1990 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Akan H, Beksaç M, Arslan Ö: Refrakter ve erken nükseden Akut lösemilerde Mitoxantron + Etoposide, Mitoxantron + Yüksek doz Sitozin Arabinozid uygulamaları. 
Türkiye Onkoloji Dergisi, Cilt 5(3?4),1043?1048, 1990 
 
Şardaş OS, İlhan O, Akan H, Arslan Ö: Erişkin refrakter ve erken relaps akut lösemilerde yeni kemoterapi yaklaşımları. 
Türkiye Klinikleri, 10(4):310?316, 1990. 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Arslan Ö: Mitoxantrone+High Dose ARA?C in The Treatment of Adult Refractory or Early Relapsed Acute Leukemia. 
Journal of Ankara Medical School Vol 12(4): 299?306, 1990 
 
İlhan O, Sardaş OS, Akan H, Koç H, Beksaç M, Ateş K, Bulay O: Primary Hodgkin's Disease of The Ovary: A Case Report. 
Kanser, The Turkish Journal of Cancer 21(1):40?43, 1991. 
 
Şardaş OS, İlhan O, Gürman G. Akut miyeloblastik lösemide kemoterapi. 
Türkiye Klinikleri 11(2), 109-113, 1991. 
 
İlhan O, Beksaç M, Erekul S, Şardaş OS. Hemakromatozis ve Hb F yüksekliği ile birlikte olan bir herediter sferositoz olgusu. 
Optimal Tıp Dergisi 4(1):40-42, 1991 
 
İlhan O, Şardaş OS, Erekul S, Koç H. Akciğer kanserlerinde kemilk iliği tutulumunun araştırılması. 
Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası 44:199-212, 1991. 
 
İlhan O, Hairy Cell Lösemi. 
Klinik Seriler 2(3):, 128-132, 1991. 
 
Ünal A, Yücesoy M, Ökten T, İlhan O, Şardaş OS. Non-Hodgkin lenfomaya bağlı immuntrombositopeni. 
Erciyes Tıp Dergisi 13:120-124, 1991. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M. Orta ve yüksek risk grubu Non-Hodgkin lenfomada remisyon sonrası konsolidasyon amacıyla veya bu grupta erken relaps gösteren vakalarda yüksek doz kemoterapi ve otolog kemik iliği transplantasyon uygulaması. 
Tıp Fak Mecm. 54:567-574, 1991. 
 
İlhan O, Dalva K, Beksaç M, Gönenç F, Akan H, Şardaş OS. Determination of serum folic acid levels in the anemia of uremic patients under peritoneal dialysis. 
Journal of Ankara Medical School 13(3):211-216,1991. 
 
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H, Gürman G. Akut lösemi olgusunun retrospektif incelenmesi. 
Cerrahpaşa Tıp Fak Der 22: 593-599,1991 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Akan H, Sezer MT, Türker A Hematolojik malignitelerde serum kolesterol ve trigliserit değerleri. 
Optimal Dergisi 4(4):202-205, 1991 
 
Şardaş OS, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Koç H, Gürman G,Türker A Lymphocyte subtyping in chronic lymphocytic leukemia. 
Kanser 21(2):61-65,1991 
 
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Gürman G, Aydoğdu İ, Köktürk O.N. Results of interferon alfa 2-b treatment in chronic myelogenous leukemia. 
Journal of Ankara Medical School 14 (1):1-10,1992 
 
Yıldırım B, Şardaş OS, Konuk N, İlhan O. Malign lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçların gonad fonksiyonlarına etkisi. 
Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası 45(3):457-464, 1992 
 
İlhan O. Akut Lösemilerin sınıflandırması. 
Türkiye Klinikleri 12:468-471, 1992 
 
İlhan O, Lösemilerde interferon tedavisi. 
Türkiye Klinikleri 10(2):472-476, 1992 
 
Akan H, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Gürman G, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A Autologous peripheral blood stem cell transplantation: An alternative. 
THOD, II(3):1-3, 1992 
 
Aydoğdu İsmet, Gürman G, Akan H, İlhan O, Koç H, Beksaç M,Konuk N, Uysal A: Kronik myeloid lösemide sigaranın blastik kriz ve yaşam süresi ile ilişkisi. 
Optimal Dergisi 5(3):115-117,1992. 
 
Koç H, Ataoğlu H, Sentürk T, Özsökmen D, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Şardaş OS Akut lösemi indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda fungal enfeksiyon profilaksisinde oral flukonazole ile oral nystatin'in etkinliğinin karşılaştırılması. 
Turk J Infection (İnfeksiyon Dergisi): 6(4): 235-239,1992 
 
İlhan O, Özcan M Hematolojide danazol kullanımı. 
Türkiye Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 13:487-489, 1993 
 
Akan H, İlhan O, Koç H, Beksaç M Kanser tedavisinde antiemetik olarak Ondansetron kullanımı. 
İlaç ve Tedavi Dergisi, 6(9):560-563, 1993 
 
İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Aydoğdu İ, Konuk N, Uysal A, Şardaş OS Aplastik anemide Siklosporin A (CsA) + Metil prednisone (MP) ve Antilenfosit Globulin (ALG) + Metil Prednisone tedavisi: İbni Sina Hastanesi Sonuçları. 
GATA Bülteni 35: 893- 897, 1993 
 
Uysal A, Akan H, Gürman G., Konuk N., Beksaç M., Koç H., İlhan O.,Arslan Ö., Şardaş O.S. Kan grubu Uygunsuz Vericilerden Yapılan Kemik İliği Transplantasyonları ;İlk sonuçlar 
Türk Hematoloji -Onkoloji Dergisi 3(3) : 150-153, 1993. 
 
İlhan O,Özcan M,Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Gürman G, Aydoğdu İ Tedaviye Dirençli Kronik İmmun Trombositopenide Danazol Tedavisi: Ön Sonuçlar 
THOD IV(1): 5-9, 1994 
 
Uysal A., İlhan O., Sencer H., Aydoğdu İ., Konuk N., Beksaç M., Akan H., Koç H. "Hairy Cell" Lösemi :Klinik ve Morfolojik Çalışma. 
Türkiye Tıp Dergisi 1(1): 3-9 1994 
 
Arslan Ö, İlhan O Hemapoetik büyüme faktörleri. 
Doktor Dergisi 2(1):50-55, 1994 
 
Özcan M, İlhan O Otolog kemik iliği transplantasyonunda kemik iliğinin malign hücrelerden arındırılması "purging" uygulamaları. 
Doktor Dergisi 2(2):123-128, 1994. 
 
Koç H, Arslan Ö, Gürman G, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Konuk N Singeneik Kemik İliği Transplantasyonu: Bir olgu nedeniyle. 
THOD IV(2): 117-120,1994. 
 
İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Uysal A, Şardaş OS High Dose cytosine arabinoside + mitoxantrone or mitoxantrone + etoposide in refractory or early relapsed acute non-lymphoblastic leukemia: 5 years experience in İbni Sina Hospital. 
Turkish Journal of Cancer 24(4):188-194 1994. 
 
Kaya M, İlhan O Multiple miyelomada güncel tedavi. 
Doktor Dergisi 2(5-6):297-302, 1994 
 
Güngör A, Dikmen E, İlhan O, Erekul S, Ökten İ Transdiyafragmatik Dumbbell bronkojenik kist. 
G K D Cer Dergisi 2:391-394, 1994 
 
Gürman G, Akan H, Koç H, Uysal AR, Çorapçıoğlu D, İlhan O, Beksaç M, Konuk N, Arslan Ö, Aydoğdu İ, Aylı M,Uysal A, Erdoğan G. Kemik İliği Transplantasyonu sonrası tiroid fonksiyonları. 
THOD IV(3): 140-145, 1994 
 
İlhan O, Gürman G, Uysal A, Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Arslan Ö, Özcan M: GM-CSF administration after allogeneic bone marrow transplantation. 
THOD IV(3): 162-166, 1994 
 
Akan H, Koç H, Aydoğdu İ, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Konuk N, Uysal A Febril nötropenik hastalarda tek merkezli randomize bir çalışmada sulbaktam/sefoperazon + amikasin ile seftazidim + amikasin etkinliğinin karşılaştırılması. 
Mikrobiyol Bült, 29: 131- 135, 1995 
 
Gürman G, Kaya M, Koç H, Akan H, İlhan O, Erol Ç, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Cardiologic evaluation of bone marrow transplantation patients. 
Turk J Med Res 13(2):50-54 1995 
 
Gürman G, Sencer H, Uysal A, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Konuk N, Özcan M Kemik İliği Transplantasyonu sonrası ortaya çıkan hemorajik sistit: Ayırıcı tanıda elektron mikroskopik çalışmanın yeri -ilk sonuçlar- 
Optimal Tıp Dergisi 8(2): 61-67,1995 
 
İlhan O, Konuk N, Arslan Ö, Beksaç M, Koç H, Akan H, Gürman G, Özcan M Multipl Myeloma'daki kemik ağrılarının tedavisinde Klodronat kullanımı. 
THOD, V(2), 1995 
 
Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Arat M, Aydoğdu İ, Beksaç M, Konuk N, Uysal A Relationship between cytokine levels and aplasia period following high dose chemotherapy without stem cell rescue in malignant lymphoma. 
THOD.Cilt VI(1):6-12, 1996 
 
İlhan O, Arat M, Özcan M, Akar H, Gürgey A: Herediter hemolitik anemide insan parvovirüs B19 infeksiyonuna bağlı pansitopeni: Vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi 
THOD Cilt VI(1):48-52, 1996 
 
Koç H, İlhan O, Akan H Bone marrow transplantation activity in Ankara University Ibni Sina Hospital 
THOD Cilt VI (2):82-86, 1996. 
 
Akan H, Koç H, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Dilek İ, Konuk N, Uysal A Autologous peripheral blood stem cell transplantation : a preliminary report from Ibn-i sina hospital. 
Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 1996 (baskıda) 
 
İlhan O, Özcan M, Dalva K, Koç H, Akan H, Konuk N, Arslan Ö, Sunguroğlu A, Beksaç M. Kronik myelositer lösemi tedavisinde yüksek doz interferon alfa-2a ve düşük doz sitozin arabinozidin birlikte uzun süreli kullanımının sitogenetik etkinliğinin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile incelenmesi:çok merkezli klinik çalışma İbn-i Sina ön sonuçları. 
Medikal Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp Dergisi 1(1): 20-26, 1996. 
 
İlhan O, Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, Gürman G. The role of autologous whole blood transplantation in the treatment of primary refractory multiple myeloma. 
Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 6;3: 171-173, 1996 
 
İlhan O, Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, Gürman G. The role of autologous whole blood transplantation in the treatment of primary refractory multiple myeloma. 
Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 6;3: 171-173, 1996 
 
Koç H, İlhan O, Akan H, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Bone marrow transplantation activity in Ankara Unıversity Ibni Sina Hospital. 
Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 6;2:82-86, 1996. 
 
Aydoğdu İ, Tayfun E, Akan H, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Konuk N, Uysal A. İdyopatik trombositopenik purpurada klinik seyir: 62 hastalık seri sonuçları. 
Türkiye Tıp Dergisi 4;2:73-76, 1997. 
 
Arslan Ö, İlhan O, Uysal A,Dilek İ,Özcan M, Koç H, Akan H, Gürman G, Konuk N, Beksaç M. Karaciğer metastazlı meme kanserinde ardışık otolog periferik kökhücre transplantasyonu: İki olgu nedeniyle. 
Kanser Gündemi 2(4):134-137 1997 
 
İlhan O, Arslan Ö, Arat M. Periferik kan kökhücre nakli tekniği ve uygulama esasları 
Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi1:71-78, 1999 
 
KML derlemesi 
Hematoloji-Onkoloji Güncel Derleme Dergisi1:71-78, 1999 
 
İ.Dilek, R.İdilman, S.Fenkçi, C.Üstün, H.Koç, O.İlhan, H.Akan,. Immunsupressive Therapy-Induced Hepatotoxicity in Patients with Aplastic Anemia. 
Turkish J Hematology: 17(3):111-117, 2000. 
 
R.İdilman, C.Üstün, Ö.Arslan, M.Özcan, M.Arat, H.Bozkaya, M.Bozdayı, T.Şengezer, Ö.Uzunalimoğlu, A.Dökmeci, O.İlham, H.Koç, H.Akan. The incidence of hepatitis G virus in patients with hematological malignancy. The relationship to the number of blood and blood products transfucions. 
Turkish J Hematology: 17:67-76, 2000. 
 
Coşkun HŞ, Arat M, Arahan Ş, Kumbasar Ö, İlhan O, Koç H. İdiopatik Pulmoner Hemosiderozis Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 54(1), 77-81, 2001 
 
H.S.Coskun, Ö.Er, O.İlhan. Multiple Myeloma: Güncel Yaklaşımlar 
Erciyes Tıp Dergisi 2001: 23(2):83-90 
 
O.İlhan Kronik Myelositer Lösemi 
III. Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı 2001: 40-43
 
O.İlhan İmminorolojide yeni tedavi yöntemleri 37. Ulusal Nöroloji Kongresi kitabı 2001: 79-85
 
Ö.Arslan, H.Ş Coşkun, M.Arat, E.Soydan, M.Özcan, G.Gürman, H.Çelebi, T.Demirer, H.Akan, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç, H.Koç. The role of ABO incompatibility in allogeneci peripheral blood stem cell transplantation. Turk J Haematol. 19(3): 402-409. 2002.
 
Ö.Arslan, M.Arat, S.Koçak, E.Ayyıldız, O.İlhan. Therapeutic plasma exchange and the clinical applications. Turk J Haematol. 20(1): 7-17, 2003. 
 
Osman İlhan ve ark. Transplantasyon ve Aferez. Türkiye Klinikleri Hematoloji 2003 Nisan; 1(1):9-15 
 
Osman İlhan ve ark.Transplantasyon ve Fotoferez. Türkiye Klinikleri Hematoloji 2003 Nisan; 1(1):92-96
 
Kurt Yüksel M, Arat M, Arslan Ö, İlhan O. Autologous platelet collection and storage to support thrombocytopenia in aleukemia patient with platelet alloimmunization undergoing chemotherapy. Turkish Journal of Haematology 2003; 20: 233-236
 
G. Gürman, M. Arat, P. Topçuoğlu, EA Soydan, O. İlhan, M. Beksaç, M. Özcan, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç, Ö. Arslan, H. Akan. Kronik Miyelositer lösemide allojeneik hematopoietik hücre transplantasyonu: Standart doz ile indirgenmiş doz hazırlık rejimlerinin karşılaştırılması. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 67 (sözlü)
 
. EA Soydan, M. Arat, T. Bulakbaşı, P. Topçuoğlu, Ö. Arslan, M. Özcan, G. Gürman, O. İlhan, M. Beksaç, H. Akan. Allojeneik hemapoietik hücre nakli kararı alınan olgularımızın iki yıllık takipleri: nakil hızının erken dönem nakil başarısına etkisi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 52 (Sözel) 
 
Beksaç, EA. Soydan, M. Arat, P. Topçuoğlu, MK. Yüksel, Sk Toprak, M. Özcan, G. Gürman, O. İlhan, H. Akan. Multiple miyelom olgularında kökhücre desteğinde yüksek doz kemoterapinin, konvansiyonel tedavilerle karşılaştırıldığında yaşam süresini uzattığına dair Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı deneyimi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 71 (Sözel) 
 
ES Koytak, EA Soydan, M. Arat, P Topçuoğlu, Ö Arslan, M Beksaç, O İlhan, A Uysal, N Konuk, M Özcan. Hodgkin lenfoma olgularında otolog kökhücre desteğinde yüksek doz kemoterapi: İbn-i Sina deneyimi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 74 (Sözel) "THD Genç Araştırıcı Ödülü" 
 
MK Yüksel, O. İlhan, M. Arat, P. Topçuoğlu, E. Soydan, M. Beksaç, M. Özcan, Ö. Arslan,G. Gürman, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan. Primer miyelodysplastik sendrom tanısı alan 86 hastanın Bournemouth skorlama sistemine göre retrospektif analizi ve toplam sağ kalımı. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl):109 
 
P. Topçuoğlu, M. Arat, EA Soydan, E. Ayyıldız, O. İlhan, M. Beksaç. Yüksek doz kemoterapi alan olgularda tanı, kök hücre toplanması ve transplantasyona kadar geçen sürenin etkisi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl):143 

YABANCI YAYINLAR

Şardaş S, Çok İ, Şardaş OS, İlhan O, Karakaya AE Polimorphic N-acetylation capacity in breast cancer patient. Int J Cancer 46:1138-1139, 1990 
 
Şardaş O.S., Koç H., İlhan O., Akan H., Beksaç M.: Hepatic failure after bone marrow transplantation. Blood 70. 2265, 1990. 
 
Şardaş O.S., Beksaç M., Koç H., İlhan O., Akan H., Gürman G. Tumor Necrosis Factor a in human bone marrow recipients. Blood 76 (12): 2639, 1990. 
 
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M: Hepatic Failure After Bone Marrow Transplantation. Blood 75(11):2265, 1990. (Letter) 
 
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H, Gürman G: Tumor Necrosis Factor in Human Bone Marrow Recipients. Blood, 67(12):2639, 1990. (Letter) 
 
Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H,İlhan O, Şardaş O. Circulating endogenous granulocyte colony-stimulating factor levels after bone marrow transplantation. Blood 79: 2946-2947, 1992. (Letter) 
 
Beksaç M, Akan H, Koç H, İlhan O, Ertürk Ş, Güneyli A, İkizünal Y, Şardaş O. Glycoprotein expression in refractory hematological neoplasms and circumvention of resistance with verapamil or cyclosporine A containing protocols. Med Oncol & Tumor Pharmacother Vol 9(2):101-105,1992 
 
Akan H, Koç H,,Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Aydoğdu İ, Şardaş OS.: Case Report: Complications of Bone Marrow Transplantation, A long way to run. Libri Oncol, 22(3):219-221, 1993 
 
Beksaç M, Ertürk Ş, Akan H, Koç H, İlhan O. The clinical correlations of serum tumour necrosis factor-alpha levels in acute leukemias. A predictor of response and relapse? Leukemia, 7(11): 1773-1776, 1993 
 
Karakaya AE, Çok İ, Şardaş S, Gürman G, İlhan O Erythrocyte membrane stearic to oleic acid ratio in lymphoma patients. Pharmacology Toxicology 73: Supl 2:70, 1993 
 
Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, İlhan O.: Relevance of serum G-CSF levels in bone marrow transplantation patients. Experimental Hematology 23(6): 480-481, 1994 
 
Arslan Ö.,Akan H.,Beksaç M.,İlhan O.,Koç H.,Konuk N.: Terminal Deoxytidyl Transferase positivity in acute nonlymphoblastic leukemia. Leukemia 8 (6) :1067 , 1994. (Letter) 
 
Akan H, Beksaç M, Aydoğdu İ, Koç H, İlhan O, Özcan M.: Peripheral T Cell Receptors ab and gd in patients with Hodgkin's lymphoma. Br J Haematol 87(3):544-547 ,1994 
 
İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, A. Keskin, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A.: HLA DR frequency in Turkish aplastic anemia patients and the impact of HLA DR2 positivity in response rate in patients receiving immunosuppressive therapy. Blood 86(5): 2055, 1995. (letter) 
 
İlhan O, Aydoğdu İ, Beksaç M, Koç H, Akan H, Konuk N, Uysal A.: Combination therapy in Aplastic anemia. Indian J Med Res (102) :143-146,1995 
 
İlhan İ, Erekul S, Ateşalp S, İlhan O, Akar N. p53 codon 213AG polymorphism in Turkish population. Pediatric Hematology and Oncology 12:499-501, 1995 
 
Gürman G, Kahveci G, Akan H, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Konuk N, Uysal A.: Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation as a second transplant for severe aplastic anemia. Bone Marrow Transplant 15: 485-488, 1995 
 
İlhan O, Uysal A, Aydoğdu İ, Beksaç M, Akan H, Koç H: Mitoxantrone and cytosine arabinoside in previously untreated patients with acute non-lymphocytic leukemia. Haematologica 27(2):93-97, 1996 
 
Arslan Ö, Akan H, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Özcan M, Yalçın S, Gürman G, Konuk N, Uysal A Eosinophilia after allogeneic bone marrow transplantation using busulfan and cyclophosphamide conditioning regimen. Bone Marrow Transplantation 18:261-264, 1996 
 
Arslan Ö, Akan H, Beksaç M, Özcan M, Koç H, İlhan O, Konuk N, Uysal A Lack of prognostıc value of CD34 in adult AML. Leukemia and Lymphoma, 1996 (letter) 
 
Koç H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Akan H, İlhan O, Konuk N, Beksaç M, Uysal A. Is there an increased risk of graft versus host disease after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation? Blood 88(6):2362-4, 1996 
 
İlhan O, Koç H, Akan H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Arıkan N, Sencer H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M Hemorragic cysttits as a complication of bone marrow transplantation J of Chemotherapy 9:56-61, 1996 
 
İlhan O, Beksac M, Arslan Ö, Özcan M, Koç H, Akan H. HLA DR2: A predictive marker in response to cyclosporine therapy in aplastic anemia Int J Hematol 66:291-295,1997 
 
Koç H, Arslan Ö, Gürman G, Akan H, Özcan M, İlhan O, Aydoğdu İ, Arat M, Beksaç M, Konuk N, Uysal A. The use of high dose chemotherapy plus granulocyte colony stimulating factor for the salvage of refractory ort resistant relapse malignant lymphoma patients without stem cell support. Acta Haematol 98(3):136-139 1997. 
 
Akan H, Koç H, Arslan Ö, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M. Febrile neutropenia in a bone marrow transplantation center. Int J of Antimicrob Agents 8:127-130 1997 
 
İlhan O, Akan H, Koç H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Erdi H, Erdem C, Konuk N, Uysal A, Beksac M Incidence of graft versus host disease in allogeneic bone marrow transplantation in a single center study from Turkey. Hematol Cell Ther 39:133-36, 1997
 
Üstün C, Koç H, Karayalçın S, Akyol H, Gürman G, İlhan O, Akan H, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A,. Hepatitis B Virus infection in allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrrow Transplantation 20:289-96, 1997 
 
Koç H. Gürman G,Arslan Ö, Özcan M. Dilek İ, Akan H, İlhan O, Konuk N, Beksaç M, Uysal A. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation: Is there an increased risk of graft vs host disease in leukemia patients? Journal of Chemotherapy 9(5):371-376 1997. 
 
Aydoğdu İ, Koç H. İlhan O, Gürman G, Akan H, Beksaç M, Konuk N, Uysal A, Özerol E. Administration of MINE protocol in untreated patients with intermediate and high grade non-Hodgkin's lymphoma. Hematologia 28(4):207-213 1997. 
 
Dilek İ, Demirer T, Üstün C, Arat M, Koç H, Beksaç M, Erdi H, Anadolu R, Özcan M, İlhan O, Akan H. Acquired ichthyosis associated with chronic graft versus host disease following allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in a patient with chronic myelogenous leukemia. Bone Marrow Transplant 21:1159-1161 1998. 
 
Arslan Ö, Gürman G, Dilek İ, Özcan M, Koç H, İlhan O, Akan H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Incidence of tuberculosis after bone marrow transplantation in a single center from Turkey Haematologia 29(1):59-63 1998. 
 
Arslan Ö, Seferoğlu A, Gürman G, İlhan O, Koç H. Resistant graft faılure overcome with allogeneic peripheral blood plus bone marrow stem cells. Haematologia 29(1):47-51, 1998. 
 
Beksaç M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, İlhan O, Arat M, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. Randomized unicenter trial for comparison of three regimen in de novo adult acute nonlymphoblastic leukemia. Medical Oncol 15:183-190 1998. 
 
Arslan Ö, Üstün C, Arat M, Çelebi H, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A, Koç H. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in acute nonlymphoblastic leukemia. Hematological Oncology 1999 (in press) 
 
Üstün C, Arslan Ö, Beksaç M, Koç H, Gürman G, Özçelik T, Yılmaz B, İlhan O, Akan H, Özcan M, Demirer T, Uysal A, Konuk N, Arat M, Dilek İ, Çelebi H, Çoşkun HŞ. A retrospective comparison of allogeneic peripheral blood stem cell and bone marrow transplantation results from a single center, a focus on the incidence of GVHD and relapse. The Biology of Blood and Marrow Transplantation 1999;5(1):28-35 
 
Üstün C, İdilman R, Gürman G, Özcan M, Akyol G, Akan H, İlhan O, Beksaç M, Uysal A, Konuk N, Karayalçın S, Aylar Poyraz A, Thiel D V and Koç H. Hematopoİetİc stem cell transplantation in patients with non-replicative hepatitis B virus carrier is safe. Journal of Hepatology (in press) 
 
Üstün C, Çelebi H, Arat M, Özcan M, Dilek İ, Gürman G, İlhan O, Koç H. Pure Red Cell Aplasia as a Complication of an ABO-incompatible Allo-PBSCT: successful sequential treatment with plasma exchange, high dose prednisolone, danazol and erythropoietin Ther Apher (accepted) 
 
İlhan O, Arslan Ö, Arat M, Beksaç M, Akan H, Koç H, Dilek İ, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. The impact of CD34+ cell dose on engraftment in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Transfusion Science 20:69-71,1999 
 
J.Marsh, H.Schrezenmeier, P.Marin, O.İlhan, P.Ljungman, S. McCann, G.Socie, A.Tichelli, J.Passweg, J.Hows, A.Raghavachar, A.Locasciulli, A.Bacigalupo, on behalf of the EBMT severe aplastic anemia working party.. Prosective randomized mulitcenter study comparing cyclosporin alone versus the combination of antithymocyte globulin and cyclosporin for treatment of patients with non-severe aplastic anemia:A report from the European Blood and Marrow Transplant (EBMT) Sever Aplastic Anemia Working Party Blood 93:2191-2195, 1999 
 
O.İlhan, N.Üstkent, Ö.Arslan, M.Arat, F.Özkalemkaş, G.Öztürk, S.Beşışık Kalayoğlu, A.Özet, M.Tombloğlu, M.Arpacı, E.Ovalı, S.Anak. On Behalf of Turkish Apheresis Group. National Survey of Hemapheresis practice in Turkey (1998). Transfucion Science 22:195-201,2000. 
 
Ö.Arslan, H.Akan, M.Arat, K.Dalva, M.Özcan, G.Gürman, O.İlhan, N.Konuk, M.Beksaç, A.Uysal, H.Koç: Soluble adhesion molecules (sICAM-1, sL-Selectin, sCD44) in healthy allogeneic peripheral blood stem cell donors primed with recombinant granulocyte-colony stimulating factor. Cytotherapy 2(4):259-265, 2000. 
 
Ö.Arslan, H.Ş.Çoşkun, M.Arat, H.Çelebi, M.Özcan, G.Gürman, C.Üstün,T.Demirer, H.Akan, O.İlhan, N.Konuk, M.Beksaç, A.Uysal, H.Koç. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for standart risk leukemia: experience of Ibni Sina Hospital. Bone Marrow Transplantation, 25, 1229-1232, 2000. 
 
M.Beksaç, M.Arat, H.Akan, H.Koç, O.İlhan, M.Özcan. Circulating CD44 and Intracelluler adhesion molecule-1 levels in low grade non-hodgkin lymphoma and B-cell chronic lymphocytic lekemia patients during interferon alfa-2a treatment. Cancer 89; 1974-1481, 2000 
 
G.Gürman, İ.Dilek, Ö.Arslan, M.Arat, M.Beksaç, O.İlhan, M.Özcan, H.Akan, K.Dalva, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç The effect of G-CSF on lymphocyte subsets and CD34+ cells in allogeneic stem cell transplantation. Transfusion and Apheresis Science 24(1): 23-28, 2001 
 
G.Gürman, H.Çelebi, C.Üstün, M.Arat, O.İlhan, M.Özcan, Ö.Arslan, A.Uysal, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, H.Koç Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplantation for Severe Aplastic Anemia Therapeutic Apheresis 5(1):54-57, 2001. 
 
M.Çetin, B.Eser, Ö.Er, A.Ünal, E.Kılıç, T.Patıroğlu, H.Senol Coşkun, M.Altınbaş, Ö.Arslan, O.İlhan Effects of DMSO on Platelet Functions and P-Selectin expression during Storage. Trasnfusion and Apheresis Science 24(2): 2001 
 
Arat M., İlhan O, Akçağlayan E, Çelebi H, Koç H, Akan H. Treatment of extensive chronic scleradermatous graft-versus-host disease with high dose immunosupressive therapy and CD34+ autologous stem cell rescue. Blood 2001;98:892 (letter)
 
R. İdilman, C Üstün, Ö Arslan, M Özcan, M Arat, H Bozkaya, M Bozdayı, T Şengezer, Ö Uzunalimoğlu, A Dökmeci, O İlhan, H Koç, H Akan. The incidence of Hepatitis G Virusin patients with hematological malignancies:The relationship to the number of blood and blood products transfusions. Turkish Journal of Hematology 2000;17:67-76
 
O İlhan, Ş.Mine Bakanay, M.Arat, M.Özcan, H.Çelebi, G.Gürman, Ö.Arslan, H.Akan, C.Üstün, E.Akçağlayan, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. Treatment of Aplastic Anemia: Experience of Ibni Sina Hospital. Turk J Hematol 2001; 18(1): 33-40.
 
An usual presentation of plasma cell dyscrasias: Cardiac Tamponade due to myelomatous infiltration. (Case report)M.Arat, V.Ulusoy, T.Demirer, A.Uysal, M.Özcan, S.Dinçer, O İlhan, H.Koç. Leukemia&Lymphoma, 2002, 43: 145-148.
 
Influence of Storage Time on Activation of Platelets Collected with CS 3000 Plus and Cobe Spectra Using Platelet Storage Containers : Sim Kutlay, Osman İlhan, Önder Arslan and Meral Beksaç. İnternational Society for Apheresis, 2002; 6(1):82-85. 
 
C.Üstün, M.Arat, Ç. Harika, H.Akan, O.İlhan, T.Özçelik, R.E.Burgess, H.Koç. Extramedullary relapse following allogeneic sem cell transplantation in acute promyelocytic leukemia: the role of ATRA. Haematologica. 2001. Oct; 86 (10): E31. 
 
M.Özcan, C.Üstün, E.Akçağlayan, H.Akan, Ö.Arslan, O.İlhan, M.Beksaç, G.Gürman, T.Demirer, M.Arat, H.Çelebi, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. Recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rh-G-CSF) may accelerate hematopoietic recovery after HLA-identical sibling allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2001 Mar; 27 (5): 499-505. 
 
G.Gürman, H.Çelebi, C.Üstün, M.Arati O.İlhan, M.Özcan, Ö.Arslan, A.Uysal, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, H.Koç. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for sever aplastic anemia. Ther Apher. 2001. Feb; 5 (1): 54-7 
 
G.Gürman, M.Arat, O.İlhan, N.Konuk, M.Beksaç, H.Çelebi, M.Özcan, Ö.Arslan, H.Akan, A.Uysal, H.Koç, Allogeneic hematopoietic cell transplantation without myeloblative conditioning for patients with advanced hematologic malignancies. Cytotherapy 2001; 3(4): 253-260. 
 
T.Demirer, O.İlhan, M.Arat, Y.Genç, M.Özcan, K.Dalva, H.Çelebi, M.Beksaç, H.Akan, G.Gürman, N.Konuk, A.Uysal, Ö.Arslan, H.Koç. CD41+ and CD42+ hematopoietic progenitor cells may predict platelet engraftment after allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. J.Clin Apheresis. 2001; 16 (2): 67-73. 
 
G.Gürman, İ.Dilek, Ö.Arslan,M.Arat, M.Beksaç, O.İlhan, M.Özcan, H.Akan, K.Dalva, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. The effect of G-CSF on lymphocyte subsets and CD34+ cells in allogeneic stem cell transplantation. Transfus Apheresis Sci. 2001 Feb; 24(1): 23-8. 
 
M.Çetin, B.Eser, Ö.ER, a.Ünal, E.Kılıç, T.Patıroğlu, H.S.Coşkun, M.Aştınbaş, Ö.Arslan, O.İlhan. Effects of DMSO on platelet functions and P-selectin expression during storeage. Transfusion and Apheresis Science 2001; 24(3), 261-7. 
 
M.Arat, O.İlhan, E.Akçağlayan, H.Çelebi, H.Koç, H.Akan. Treatment of extensive chronc sclerodermatous graft-versus-host disease with high-dose immunosuppresive therapy and CD34+ autologous stem cell rescue. Blood. 2001. Aug 1;98(3): 892-3. 
 
M.Arat, M.Beksaç, G.Gürman, M.Özcan, Ö.Arslan, E.Soydan, D.Yazman, P.Topçuoğşu, O.İlhan, H.Koç, A.Uysal, N.Konuk, H.Akan. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation using iv Busulfan. Blood 98(11): 342b, 2001. 
 
An usual presentation of plasma cell dyscrasias: Cardiac Tamponade due to myelomatous infiltration. (Case report)M.Arat, V.Ulusoy, T.Demirer, A.Uysal, M.Özcan, S.Dinçer, O İlhan, H.Koç. Leukemia&Lymphoma, 2002, 43: 145-148. 
 
Influence of Storage Time on Activation of Platelets Collected with CS 3000 Plus and Cobe Spectra Using Platelet Storage Containers : Sim Kutlay, Osman İlhan, Önder Arslan and Meral Beksaç. İnternational Society for Apheresis, 2002; 6(1):82-85 
 
H.Akan, M.Beksaç, İ.Aydoğdu, H.Koç, O.İlhan, M.Özcan. Peripheral T cell receptors ?ß and ?? in patients with hodgkin's lymphoma. British Journal of Haematology 87: 544-547, 1994. 
 
O.İlhan, A.Uysal, İ.Aydoğdu, M.Beksaç, H.Akan, H.Koç. Mtoxantrone ancd cystosine arabinoside in previousy untreated patients with acute non-lymphomatic leukemia. Haematologia 27: 93-97, 1996. 
 
İ.Aydoğdu, O.İlhan, M.Beksaç, H.Koç, H.Akan, N.Konuk, A.Uysal,. Serum erythropoietin levels in patients with leukemia on cytostatic treatment. Haematologia 29:133-137, 1998. 
 
T.Demirer, M.Aylı, M.Özcan, M.Günel, R.Haznedar, M.Dağlı, T.Fen, S.Dinçer, Ö.Arslan, G.Gürman, S.Demirer, G.Özet, A.Uysal, N.Konuk, O.İlhan, H.Koç, H.Akan. Mobilization of peripheral blood stem cells with chemotherapy and recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rhG-CSF): a randomized evaluation of different doses of rhG-CSF. Br J Haematol. Feb; 116(2): 468-474, 2002. 
 
S.Kutlay, O.İlhan, ÖçArslan, M.Beksaç,. Influence of storage time on activation of platelets collected with CS 3000 Plus and Cobe Spectra using platelet storage containers. Ther Apher Feb 6 (1): 182-185, 2002. 
 
T.Demirer, M.Dağlı, O.İlhan, M.Aylı, R.Haznedar, T.Fen, N.Günel, Y.Genç, M.Arat, M.Özcan, Ö.Arslan, E.Seyrek, S.Dinçer, T.Üstün, N.Ustael, H.Koç, O.Müftüoğlu, H.Akan. A randomized trial of assessment of efficacy of leukapheresis volumes, 8 liters vs 12 liters. Bone Marrow Transplant 29; 893-897, 2002. 
 
T.Demirer, O.İlhan, M.Aylı, M.Arat, M.Dağlı, M.Özcan, R.Haznedar, Y.Genç, T.Fen, E.Ayyıldız, S.Dinçer, Ö.Arslan, G.Gürman, N.Konuk, K.Dalva, A.Uysal, H.Koç, G.Özet, H.Akan. Monitoring of peripheral blood .
 
İ.Tek, Ö.Arslan, M.Arat, M.Özcan, B.Akbağ, O. İlhan. Effects of replacement fluids on coagulation system used for therapeutic plasma exchange. Transfusion and Apheresis Science 28; 3-7, 2003. 
 
M.Beksaç, H.Çelebi, H.Sargın, A.Yalçın, P.Topçuoğlu, S.Kalayoğlu-Beşışık, C.Beyan, Ö.Arslan, M.Özcan, G. Gürman, O.İlhan, H.Akan. Role of pretransplantinterferan-alpha (IFN) treatment in the outcome of stem cell transplantation (SCT) from related donors in chronic myelogeneous leukemia (CML): results form three Turkish transplant centers. Bone Marrow Transplant 31; 897-904, 2003. 
 
A.E.Ünal, S.Bayar, M.Arat, O.İlhan. Malpositioning of Hickman catheters, left versus right sides attempts. Transfusion and Apheresis Science 28 (1): 3-9, 2003. 
 
Tek I, Arslan O, Arat M, Ozcan M, Akdag B, Ilhan O. Effects of replacement fluids on coagulation system used for therapeutic plasma exchange.
Transfus Apheresis Sci. 2003 Feb;28(1):3-7.C 
 
Demirer T, Uysal VA, Ayli M, Genc Y, Ilhan O, Koc H, Dagli M, Arat M, Gunel N, Fen T, Dincer S, Ustael N, Yildiz M, Ustun T, Seyrek E, Ozet G, Muftuoglu O, Akan H. High-dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) followed by autologous stem cell transplantation in patients with advanced breast cancer: a retrospective evaluation.
Bone Marrow Transplant. 2003 May;31(9):755-61. A 
 
Beksac M, Celebi H, Sargin D, Yalcin A, Topcuoglu P, Kalayoglu-Besisik S, Beyan C, Arslan O, Ozcan M, Gurman G, Ilhan O, Akan H. Role of pretransplant interferon-alpha(IFN) treatment in the outcome of stem cell transplantation (SCT) from related donors in chronic myelogenous leukemia (CML): results from three Turkish transplant centers.Bone Marrow Transplant. 2003 May;31(10):897-904.A 
 
O. Ilhan, Ö. Arslan, M. Arat, E. Ayyildiz, M. Özcan, G. Gürman, T. Demirer, M. Beksac, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan. Lessons from the activity of a single center between 1997-2002: Prof. Dr. Orhan Seyfi Şardaş hemapheresis unit experience. Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S298 (sözlü bildiri) 
 
Ö. Arslan, M. Arat, E. Soydan, H. Şenol Coşkun, P. Topçuoğlu, M Özcan, G. Gürman, T. Demirer, O. İlhan, H. Koç, M. Beksaç, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan. Does donor recipient ABO-incompatibility have any effect the course and outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation? Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S292 (sözlü bildiri) 
 
M.Arat, P. Topcuoglu, E.A. Soydan, G. Gürman, M. Ozcan, O. Arslan, H. Koc, O. Ilhan, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan, M. Beksac A retrospective comparison of oral versus intravenous administration of Busulfan: Preliminary results show similar toxicity but less relapse. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S:20 (0171) (sözlü bildiri) 
 
EA. Soydan, M. Arat, P. Topçuoğlu, Ö. Arslan, M. Özcan, D. Ergintürk, G. Gürman, O. Ilhan, M. Beksaç, H. Akan. Allojeneik hemapoietik hücre nakli sonrası ekstra medüller nüks: tek merkez deneyimi. Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl): 98-99 
 
M. Arat, Ö. Arslan, E. Ayyıldız, M. Tol, O. İlhan. Performance of four different cell separators used at allogeneic hemapoietic progenitor cell collection. Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S356 
 
M. Arat, H. Akan, E. Ayyildiz, Ö. Arslan, O. İlhan. Comparison of vapor phase vs controlled rate freezing using HES and DMSO in three different formulations in stem cell cryopreservation (Tübitak-SBAG project no: 2189). Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;1(Supl 1):S339 
 
M. Beksac, M. Arat, K. Dalva, O. Ilhan, S.K. Toprak, G. Gurman, M. Ozcan, O. Arslan, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan CompArative analysis of molecular response following interferon-alpha, imatinib mesilate or allogeneic stem cell transplantation (ASCT): best response is obtained with ASCT in chronic myeloid leukemia. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S:20 (P619) 
 
M. Arat, H. Akan, E. Ayyildiz, Ö. Arslan, O. Ilhan .Comparison of vapor phase vs controlled rate freezing using HES and DMSO in three different formulations for stem cell cryopreservation (TÜBITAK-SBAG Project No: 2189) Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S201 (P708) 
 
O. Ilhan, S.B. Kalayoglu, A. Ünal, M. Arat, Ö. Arslan, D. Sargin, M. Cetin, E. Ayyildiz, M. Özcan, G. Gürman, M. Beksac, H. Akan. Extracorporeal photoimmunotherapy for treatment of steroid refractory extensive chronic graft versus host disease: Turkish experience. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S136 (P562) 
 
E. Ayyildiz, M. Arat, Ö. Arslan, I. Tek, S. Gürpinar, S. Yildirim, K. Mizrak, M. Tol, O. Ilhan. Hemapheresis-related early complications during peripheral blood stem cell collections. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S168 (P627) 
 
T. Demirer, M. Ayli, O. Ilhan, H. Koc, M. Dagli, M. Arat, T. Fen, S. Dincer, G. Ozet, H. Akan, A. Uysal. High-dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) followed by autologous stem cell transplantation in patients with advanced breast cancer: a retrospective evaluation. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S195 (P695) 
 
E.A. Soydan, R. Idilman, M. Arat, S. Karayalcin, C. Ustun, M. Ozcan, O. Arslan, M. Beksac, O. Ilhan, H. Akan. The effect of hepatitis B virus status of donor on the hepatitis B virus serology of recipient after allogeneic hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S:95 (P470) 
 
E.A. Soydan, M. Arat, P. Topcuoglu, M. Ozcan, O. Arslan, R. Idilman, G. Gurman, M. Beksac, H. Akan, O. Ilhan The effect of mycophenolate mofetil in steroid refractory or dependent chronic graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplant 2003; 31 (Suppl 1): S135 (P561) 
 
T Demirer,E Soydan,Maylı O İlhan,Mözcan M Dağlı Lenfoma olgularımızda yüksek doz tiyotepa,melphalan, carboplatin (MCB) sonrası Otolog Kök Hücre Nakli T.Demiere+Numune Hastanesi Turkish J Haematol 2003; 20 (Suppl) 
 
Kutlay S,Beksaç M,Dalva K,ilhan O,Koç H,Akan H,Ozcan M. The Detection of Flow Cytometric G-CSF Receptor Expression and İts Effect on Therapy in Acute Myeloid Leukemia Leukemia & Lymphoma 44(5),791-5,2003

YAYINLANMIŞ OLAN ULUSLARARASI KONGRE ABSTRAKTLARI 

Şardaş OS, Beksaç M, Akan H, Koç H, İlhan O. Addition of Verapamil to overcome drugresistance in refractory hematological malignancies. J Can Res Clin Oncol 116 (suppl 1):416, 1990. 
 
Şardaş O.S., Beksaç M., Akan H., Koç H., İlhan O. Imbalances within the peripheral blood lymphocyte subpopulation in the reconstitution phase after bone marrow transplantation. Bone marrow transplantatıon 5 (suppl 2): 144, 1990. 
 
Şardaş O.S., Koç H., İlhan O., Akan H., Beksaç M. Family mismatched donors in allogeneic bone marrow transplantation. Bone marrow transplantation 5 (suppl 2): 150, 1990. 
 
Şardaş O.S., Koç H., İlhan O., Akan H., Beksaç M. High dose chemotherapy and autologous bone marrow transplantation in refractory malign lymphomas. Bone Marrow Trans 5 (suppl 2): 154, 1990. 
 
Şardaş O.S., Beksaç M., İlhan O., Koç H., Akan H., Gürman G., Ertürk P., Güneyli A. Clinical effects of Ciclosporin A containing chemotherapy protocols in refractory hematological neoplasms. Schweiz Med Woch 121: (Suppl 43) 236, 1991. 
 
Şardaş O.S., Beksaç M., Koç H., Akan H., İlhan O., Gürman G., Özcan M., Güneyli A. Follow up of allogeneic bone marrow transplants with granulocyte colony stimulating factor, tumor necrosis factor alpha and soluble interleukin 2 receptor levels. Schweiz Med Woch 121: (Suppl 43) 272, 1991. 
 
Şardaş O.S., İlhan O., Koç H., Beksaç M., Akan H., Gürman G., Arslan Ö., Konuk N.: Mitoxantrone + Etoposide and Mitoxantrone + High dose cytosine arabinoside in refractory or early relapsed acute leukemias. Schweiz Med Woch 121: (Suppl 43) 240, 1991. 
 
Şardaş OS, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Akan H, Gürman G, Özcan M. Interferon-alpha2b(IFNa-2b) therapy and monitorization of serum IL-2R, TNF, G-CSF and GM-CSF in chronic myelogenous leukemia. The European Journal of Cancer 1991 (suppl 2):1380a 
 
İlhan O, Özcan M, Beksaç M, Koç H, Akan H, Konuk N, Uysal A. Treatment of Evans Synsrome with danazol and cyclosporine A. Blood 1993 
 
İlhan O, Özcan M, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Aydoğdu İ, Konuk N. Danazol therapy in chronic ITP: The preliminary results of İbn-i Sina Group. La Revista De Investigation Clinica 1994, Suppl April:616a 
 
Akan H, Beksaç M, İlhan O, Koç H, Gürman G, Özcan M. Correlation of stem cell factor and soluble adhesion molecules with blast counts in patients undergoing chemotherapy. Blood 1994, 84(10) Suppl 1:a 
 
Beksaç M, Akan H, Koç H, İlhan O, Özcan M. Circulating soluble CD44 and ICAM-1 levels in low grade non-Hodgkin's lymphoma patients during interferon-a treatment. Blood 1994, 84(10) Suppl 1:a 
 
Gürman G, Koç H, Akan H, İlhan O, Beksaç M, Konuk N, Uysal A, Özcan M, Sunguroğlu. Reinduction of remission by immunotherapy in chronic myelogenous leukemia patients after allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 1995, 15 (Suppl 2):73a 
 
Akan H, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Konuk N, Uysal A, Özcan M. The effect of HLA in the development of venoocclusive disease in MHC matched adults undergoing allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 1995, 15 (Suppl 2):370a 
 
Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Beksaç M, Konuk N, Uysal A. Relationship between serum cytokine levels and aplasia period following high dose chemotherapy supported by granulocyte-colony stimulating factor as a salvage chemotherapy without stem cell rescue in malignant lymphomas. Blood 1995, 86(10) Suppl 1:2779a 
 
İlhan O, Arslan Ö, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A. High dose epirubicin containing CEOP regimen in intermediate or high grade nonHodgkin's lymphoma. Blood 1995, 86(10) Suppl 1:3245a 
 
Akan H, Şengül Ş, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Gürman G, Özcan M. Soluble adhesion molecules during progenitor cell engraftment. Blood 1995, 86(10) Suppl 1:3887a 
 
Bone Marrow Transplantation Activity of Ibni Sina Hospital Turkish J of Haematology 1996, 
 
Koç H, Gürman G, Akan H, Beksaç M, Konuk N, İlhan O, Özcan M, Arslan Ö, Uysal A. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation Turkish J of Haematology 1996, 
 
Beksaç M, Beksaç S, Akan H, Ünal E, İlhan O, Arslan Ö, Koç H, Özcan M, Yalçın S, Gürgey A,, Altay Ç. Cord blood stem cell transplantation for the treatment of beta thalassemia major: a case report Turkish J of Haematology 1996, 
 
Gürman G, Koç H, Akan H, İlhan O, Özcan M, Arslan Ö, Sunguroğlu A, Konuk N, Beksaç M, Uysal A Donor mononuclear cells infusion and alfa interferon administration in rlapsed chronic myeloid leukemia patients after allogeneic bone marrow transplantation Turkish J of Haematology 1996, 
 
İlhan O, Akan H, Koç H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Erdi H, Erdem C, Konuk N, Uysal A, Beksaç M Incidence of graft versus host disease in allogeneic bone marrow transplantation in a single center study from Turkey Turkish J of Haematology 1996, 
 
Akan H, Koç H, Arslan Ö, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Üstün C, Konuk N, Uysal A Febrile neutropenia in bone marrow transplantation Turkish J of Haematology 1996, 
 
İlhan O, Koç H, Akan H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Arıkan N, Sencer H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M Hemorrhagic cystitis as a complication of bone marrow transplantation Turkish J of Haematology 1996, 
 
İlhan O, Beksaç M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A HLA DR2; a predictive marker in response to immunosupressive therapy in aplastic anemia Turkish J of Haematology 1996, 
 
Özcan M, Beksaç M, Akan H, Arslan Ö, Koç H, İlhan O, Arat M, Konuk N, Uysal A Serum erytropoietin changes associated with erytroid and megkaryocytic engraftment after bone marrow transplantation Turkish J of Haematology 1996, 
 
İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A. HLA DR2 is more frequent among Turkish aplastic anemia patients responding to immunosuppressive therapy. Bone Marrow Transplantat 1996, 17 (Suppl 1):190a 
 
Özcan M, Beksaç M, Akan H, Arslan Ö, Koç H, İlhan O, Arat M, Konuk N, Uysal A. Serum erythropoietin changes associated with erythroid and megakaryocytic engraftment after bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplantat 1996, 17 (Suppl 1):205a 
 
Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Ataç B. Interphase in situ hybridization for follow-up of engraftment origin and minimal residual disease in bone marrow transplantation patients. Bone Marrow Transplant 1996, 17 (Suppl 1):378a 
 
Koç H, Gürman G, Akan H, Beksaç M, Konuk N, İlhan O, Özcan M, Arslan Ö. Uysal A. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 1996, 17 (Suppl 1):506a 
 
İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A HLA DR2; a prognostic factor in response to immunosupressive therapy in aplastic anemia Brit J Haematol 1996, 
 
Akan H, Koç H, Arslan Ö, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Üstün C, Konuk N, Uysal A Febrile Neutropenia in a Bone Marrow Transplantation Unit Brit J Haematol 1996, 
 
İlhan O, Özcan M, Beksaç M, Koç H, Akan H, Kutlay S, Dalva K, Gürman G, Arslan Ö, Arat M, Konuk N, Uysal A The relation of HLA phenotype and survival after allogeneic bone marrow transplantation in turkish patients with chronic myelogenous leukemia (CML). Intl J Hematol 1996, 64 (Suppl 1):292a 
 
Koç H, Akman N, Özcan M, Tunalı A, Ferhanoğlu B, Yücel İlhan O, Beksaç M, Aydın Y, Akan H, Konuk N, Aktuğlu G, Gürman G, Ülkü B, Aydoğdu İ The combination opf chemotherapy with interferon alfa2-b for remission maintenance in multiple myeloma does not prolong remission duration:a multicenter study. Int J Hematol 1996, 64 (Suppl 1):231a 
 
Beksaç M, Arat M, Özcan M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G, Konuk N, Uysal A. Comparison of peripheral blood, lymph node and bone marrow lymphocyte surface antigens, adhesion molecules in B-CLL and low-grade non-hodgkins lymphoma (NHL). Blood 1996; 88 (10) Suppl 1 (part 1 of 2); 958a 
 
İlhan O, Beksaç M, Arslan Ö, Akan H, Koç H, Dilek İ, Arat M, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. CD34 cell dose influences hematological recovery after peripheral blood stem cell transplantation. Blood 1996; 88 (10) Suppl 1 (part 2 of 2); 3751a 
 
Üstün C, Koç H, Karayalçın S, Akyol G, Gürman G, İlhan O, Akan H, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Hepatic complications of allogeneic bone marrow transplantation. Blood 1996; 88 (10) Suppl 1 (part 2 of 2); 3815a 
 
İlhan O, Özcan M, Beksaç M, Koç H, Akan H, Kutlay S, Dalva K, Gürman G, Arslan Ö, Arat M, Dilek İ, Konuk N, Uysal A. The prognostic relevance of HLA phenotype in allogeneic bone marrow transplantation in Turkish patients with chronic myelogenous leukemia (CML). Blood 1996; 88 (10) Suppl 1 (part 2 of 2);3825a 
 
Arslan Ö, Özcan M, Dilek İ, Gürman G, İlhan O, Akan H, Koç H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Comparison of peripheral blood stem cell versus bone marrow transplantation results in acute non-lymphoblastic leukemia. BMT 1997: 19(Supl1), 395a 
 
İlhan O, Beksaç M, Arslan Ö, Akan H, Koç H, Dilek İ, Arat M, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. Stem cell quantity influences engraftment after peripheral blood stem cell transplantation. BMT 1997:19(Supl1), 467a 
 
Üstün C, Karayalçın S, AkyolG, Gürman G, İlhan O, Akan H, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Beksaç M, Koç H. Hepatitis B virus infection in allogeneic bone marrow transplantation. BMT 1997:19(Supl1), 673a 
 
Koç H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Akan H, İlhan O,Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation : An increased risk of GVHD. BMT 1997:19(Supl1), 739a 
 
Marsh J, Schrezenmeier H, Marin P, Ilhan O, Ljungman P, McCann S, SocieG, Tichelkli A, Hows J, Raghavaclar A, Bacigalupo A, on behalf of the EBMT Severe Aplastic Anemia Working Party Interim analysis of prospective randomised study of comparing cyclosporin with the combination of antithymocyte globulin and cyclosporin for the treatment nono severe aplastic anemia. BMT 1997:19(Supl1), O355a 
 
Arslan Ö, Seferoğlu A, Gürman G, İlhan O, Koç H. Resistant graft failure overcome with allogeneic peripheral blood plus bone marrow stem cells. BMT 1997:19(Supl1), 466a 
 
Akar H, Özcan M, Arslan Ö, İlhan O, Koç H, Akan H, Gürman G, Dalva K, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Changes in the natural anticoagulants following hemapoietic stem cell transplantation. BMT 1997:19(Supl1), 738a 
 
Akan H, Dalva K, Üstün C,Koç H, İlhan O, Uysal A, Özcan M,Beksaç M. Surface adhesion molecules in peripheral stem cells of healthy donors primed with G-CSF. Blood 1997, 90(10):170b (Suppl 1). 
 
Kutlay S, Beksaç M, Dalva K, İlhan O, Akan H, Koç H, Özcan M, Konuk N, Uysal A. Clinical relevance of flow cytometric BCL-2 and CD95 expression in acute myeloid leukemia. Blood 1997, 90(10):217b (Suppl 1). 
 
Beksaç M, Tunalı , Akoğlu T, Dündar S, Paydaş S, İlhan O, Koç H, Özcan M, Ovalı E, Uysal A, Yalçın A, Akman N, Büyükkeçeci F. A phase III randomized multicenter study of induction with or without G-CSF followed by intensive consolidation versus stem cell transplantation (PBSCT) in AML (Preliminary results of Turkish Leukemia Study Grou TLG95-002). Blood 1997, 90(10):237b (Suppl 1). 
 
Beksaç M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, İlhan O, Arat M, Özcan M,Gürman G Konuk N,Uysal A A randomized single instutional study on comparison of idarubicin (I) versus daunorubicin (D) versus mitoxantrone (M) containing induction and consolidation regimens in acute myeloblastic leukemia (AML). Blood 1997, 90(10):237b (Suppl 1). 
 
İlhan O, Özcan M, Yalçın A, Koç H, Beksaç M, Ünal A, Tunalı A, Gülbaş Z, Gürman G, Dündar S, Ündar L, Payzın B, Akan H. Hematological and cytogenetic efficiency of interferon alpha 2a plus low dose cytarabine in chronic myelogenous leukemia. An interim analysis of multicenter study. Blood 1997, 90(10):278b (Suppl 1). 
 
Gürman G, Arslan Ö, Koç H, Dilek İ, Üstün C, Özcan M, Akan H, İlhan O, Sunguroğlu A, Konuk N, Uysal A, İdilmam R, Beksaç M. Donor leukocyte infusions for the treatment of leukemia relapse after allogeneic hematopoietic progenitor cell transplantation. Blood 1997, 90(10):379b (Suppl 1). 
 
Kutlay S, Beksaç M, Dalva K, İlhan O, Koç H, Akan H, Özcan M, Konuk N, Uysal A. Flow cytometric G-CSF receptor expression in acute myeloid Leukemia and role in G-CSF use at induction chemotherapy. Br J Haematol 102(1):87 1998. 
 
Beksaç M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, İlhan O, Arat M, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. Randomized unicenter trial for comparison of three regimens in de novo adult acute nonlymphoblastic leukemia. Br J Haematol 102(1):220 1998. 
 
Beksaç M, İlhan O, Uysal A, Koç H, İdilman R, Arat M, Üstün C, Özcan M. Cladribine Therapy in chronic lymphoproliferative disorders:single center experience. Br J Haematol 102(1):244 1998. 
 
Beksaç M, Üstün C, Özcan M, Koç H, İlhan O, Özçelik T, Dalva K, Gürman G, Akan H, Arat M, Konuk N, Uysal A. Allogeneic peripheral blood stem cell transplants cause more chronic graft versus host disease and less relapse compared to bone marrow transplants. Bone Marrow Transplant 21(Suppl 1):119 1998. 
 
A.Ates, O. Ilhan, M. Özcan, K. Dalva, N. Uğur, M. Beksaç, H. Akan , H. Koç The presence of clonal B cell excess as an indicator of advanced disease and poor survival in patients with multiple myeloma. Blood, 92(10) , (Suppl1):259b (abstrakt:4120) , 1998 
 
Özcan, C. Üstün, O. İlhan, M. Beksaç, E. Akçağlayan, G. Gürman, H. Akan, T.Demirer, M. Arat, H. Çelebi, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç The effect of G-CSF in the first 100 days of allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Blood, 92(10) (Suppl2), 326b (abstrakt:4405), 1998 
 
A.Ateş, O. İlhan, M. Özcan, K. Dalva, N. Ugur, M. Beksaç, H. Akan, H. Koç T cell subsets in multiple myeloma: Relation to clinical phase and stage of disease and prognosis Blood, , 92(10) (Suppl 2), 260b (abstrakt:4121), 1998 
 
O. İlhan, M. Özcan, A. Yalçın, H. Koç, M. Beksaç, A. Ünal, A. Tunalı, G. Gürman, S. Dündar, L. Ündar, B. Payzın, H. Akan Interferon alfa 2a and low dose cytarabine in chronic myeloid leukemia: Second interim analysis of multicenter study Blood 92(10) (Suppl 2), 246b (abstrakt:4056), 1998 
 
Ateş, O. İlhan, M. Özcan, K. Dalva, N. Ugur, M. Beksaç, H. Akan, H. Koç Increased CD38 expression on peripheral blood lymphocytes associated with more advanced disease and poor survival in multiple myeloma patients Blood, 92(10) (Suppl2), 259b (abstrakt:4119), 1998 
 
Üstün, M. Beksaç, K. Dalva, N. Konuk, H. Koç, O. İlhan, G. Gürman, H. Akan, M. Arat, H. Çelebi, A. Uysal Effect of in vivo use of all-trans retinoic acid (ATRA) as a single agent on expression of bcl-2 and rhodamine uptake in patients with de novo acute myeloblastic leukemia Blood, 92(10) (Suppl2), 197b (abstrakt:3838), 1998 
 
Üstün, M. Özcan, M. Beksaç, O. İlhan, M. Çakır, G. Gürman, H. Akan, T. Demirer, M. Arat, H. Çelebi, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç Clinical effects of intravenous immune globulin (IVIG) treatment in patients with allogeneic peripheral blood stem cell transplantation Blood, 92(10) (Suppl2), 354b (abstrakt:4528), 1998 
 
Beksaç, M. Arat, H. Akan, H. Koç, O. İlhan, M. Özcan Circulating CD44 and ICAM-1 levels in low grade non-hodgkin's lymphoma and B-CLL patients during interferon alpha 2a treatment Blood 92(10) (Suppl 2), 221b (abstrakt:3947), 1998 
 
Gürman, H. Çelebi, C. Üstün, M. Arat, O. İlhan, M. Özcan, Ö. Arslan, A, Uysal, H. Akan, M. Beksaç, N. Konuk, H. Koç Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in patients with severe aplastic anemia Blood 92(10) (Suppl2), 350b (abstrakt:4508), 1998 
 
Gürman, C. Üstün, Ö. arslan, M. Beksaç, N. Konuk, M. Arat, H. Çelebi, M. Özcan, O. İlhan, T. Demirer, H. Akan, A. Uysal, H. Koç Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with advanced hematological malignanciec by using nonmyeloablative conditioning regimen Blood, 92(10) (Suppl2), 350b (abstrakt:4509), 1998 
 
H.Ş. Çoşkun, O.İlhan, M.Özcan, S.Ayaz, K.Dalva, C.Üstün, M.Arat, M.Beksaç Serum transforming growth factor Beta 1 levels in multiple myeloma. Blood, 92(10) (Suppl2), 262b (abstrakt: 4129),1998 
 
O. Ilhan, H. Celebi, M. Arat, O. Arslan, E. Akcağlayan, C. Ustun, M. Ozcan, G. Gurman, H. Akan, N. Konuk, M. Beksac, A. Uysal, H. Koc Treatment of acute and chronic graft versus host disease with Mycophenolate Mofetil Blood, 94(10) (suppl 2) (abstrakt 4873) , 1998 
 
A. Unal, M. Cetin, B. Eser, T. Patiroglu, O. Ilhan, A. Uysal. Efficacy of non-cryopreserved autologous peripheral blood progenitor cell transplantation in lymphoma patients using a large volume single apheresis. Blood, 94(10) (suppl 2)(abstrakt: 4996), 1998 
 
Low dose Idarubicine, vincristin, prednisone and G-CSF plus ATRA for the treatment of poor risk myelodysplastic syndrome (MDS) Blood, 94(10) (suppl 2) (abstrakt:4473), 1998 
 
M. Arat, T.Demirer, C.Üstün, H.Çelebi, A.Tüzün, HS.Çoşkun, E.Ayılldız, O.İlhan, G.Gürman, M.Özcan, H.Koç.A phase I dose escalation study of high dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMC) followed by autologous peripheral blodd stem cell transplantation in patients with high risk brest cancer and hematologic malignancies J Clin Oncol 18: 207a, 1999 
 
O.Ilhan, T. Demirer, M. Arat, Ö. Arslan, K. Dalva, H.S. Coskun, M. Beksaç, H. Akan, M. Özcan, G. Gürman, H. Koç Platelet engraftment after allo pbsct: the role of cd41+ and cd42+ stem cells Haematologica 1999;84: P-0282 
 
C.Üstün, M. Beksaç, K. Dalva, N. Konuk, H. Koç, O. Ilhan, M. Özcan, G. Gürman, H. Akan, M. Arat,H. Çelebi, H.S. Coskun, A. Uysal The results of all-trans retinoic acid treatment on bcl2 expression and rhodamine retention in de novo aml Haematologica 1999;84:P-0979 
 
Ö. Arslan, H. Akan, M. Arat, C. Üstün, H. Çelebi, H.S. Coskun, M. Özcan, G. Gürman, O. Ihan, M. Beksaç, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç Soluble adhesion molecules in allogeneic peripheral stem cell donors primed with rhg-csf Haematologica 1999;84: P-0850 
 
Ö. Arslan, H.S. Coskun, C. Üstün, M Arat, H. Çelebi, M. Özcan, G. Gürman, H. Akan, O. Ilhan, N. Konuk, T. Demirer, M. Beksaç, A. Uysal, H. Koç Experience of ibn-i sina hospital in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for standard risk leukemia patients Haematologica 1999;84: P-0283, 1999 
 
G. Gürman, H. Çelebi, C. Üstün, M Arat, O. Ilhan, M. Özcan, Ö. Arslan, A. Uysal, H. Akan, M. Beksaç, N. Konuk, H. Koç Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in patients with severe aplastic anemia Bone Marrow Transplant 23 (Suppl 1): 092a, 1999 
 
G. Gürman, C. Üstün, Ö. Arslan, M. Beksaç, N. Konuk, M Arat, H. Çelebi, M. Özcan, O. Ilhan, T. Demirer, H. Akan, A. Uysal, H. Koç Allogeneic hematopoietic cell transplantation in patients with advanced hematological malignancies by using nonmyeloablative conditioning regimen Bone Marrow Transplant 23 (Suppl 1): 070a, 1999 
 
T. Demirer, M Arat, H. Koç, O. Ilhan, H. Akan, G. Gürman, M. Özcan, H. Çelebi, C. Üstün, A. Uysal A protocol proposal for high-dose chemotherapy (hdc) with autologous peripheral blood stem cell transplantation (pbsct) versus conventional chemotherapy in patients with relapsed cisplatin sensitive epithelial ovarian cancer - 2 arm randomized study Bone Marrow Transplant 23 (Suppl 1): 626a, 1999 
 
T.Demirer, M Arat, H. Koç, O. Ilhan, H. Çelebi, M. Özcan, H. Akan, G. Gürman, A. Uysal A protocol proposal comparing conventional approach with high-dose chemotherapy (hdc) and peripheral blood stem cell transplantation (pbsct) in patients with small cell lung cancer limited to thorax. Bone Marrow Transplant 23 (Suppl 1): 625a, 1999 
 
O. Ilhan, T. Demirer, M Arat, K. Dalva, H.S. Coskun, M. Beksaç, H. Akan, M. Özcan, Ö. Arslan, G. Gürman, H. Koç The influence of cd41+ and cd42+ peripheral blood stem cells on platelet engraftment after allo PBSCT Bone Marrow Transplant 23 (Suppl 1): 672a, 1999 
 
M. Özcan, C. Üstün, O. Ilhan, M. Beksaç, E. Akçaglayan, G. Gürman, H. Akan, T. Demirer, M Arat, H. Çelebi, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç The effect of G-CSF in the first 100 days of allogeneic peripheral blood stem cell transplantation Bone Marrow Transplant 23 (Suppl 1): 688a, 1999 
 
H. Akan, K. Dalva, C. Üstün, H. Çelebi, M Arat, M. Beksaç, H. Koç, O. Ilhan, G. Gürman, N. Konuk, A. Uysal Surface adhesion molecules in peripheral stem cells of healthy donors primed with G-CSF Bone Marrow Transplant 23 (Suppl 1): 644a, 1999 
 
M. Arat, T. Demirer, O. Ilhan, H. Koç, C. Üstün, H. Çelebi, E. Ayyıldız, A. Tüzün, G. Gürman, M. Özcan Peripheral blood stem cell (pbsc) collection with cyclophosphamide (cy) - paclitaxel and recombinant human granulocyte-colony stimulating factor (rhg-csf) in patients with breast cancer: ibni sina experience Bone Marrow Transplant 23 (Suppl 1): 713a, 1999 
 
C. Üstün, M. Özcan, M. Beksaç, O. Ilhan, M. Çakir, G. Gürman, Ö. Arslan, H. Akan, T. Demirer, M Arat, H. Çelebi, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç Clinical effects of intravenous immune globuline (ivig) treatment in patients with allogeneic peripheral stem cell transplantation Bone Marrow Transplant 23 (Suppl 1): 567a, 1999 
 
O. İlhan, H. Çelebi, M Arat, Ö.Arslan, E. Akçağlayan, C.Üstün, M.Özcan, G.Gürman, H.Akan, N. Konuk, M.Beksaç, A.Uysal, H.Koç. Treatment of acute and chronic graft versus host disease with mycophenolate mofetil Blood 94 (Suppl 2 of 2):4873a, 1999 
 
M Arat, F Arpacı, A Öztürk, SB Omay, B Şahin, M Çetin, Z Başlar, S Anak, H Bilgen, S Beşışık Kalayoğlu, İ Karadoğan, B Antmen, M Bayık, S Kansoy, E Ovalı, AU Ural, O İlhan National survey of perİpheral blood stem cell (PBSC) apheresis complications in Turkey (1998) Journal of Clinical Apheresis 15(3):22a, 2000 
 
O İlhan, Ö Arslan, M Arat, M Özcan, G Gürman, K Dalva, M Beksaç, T. Demirer, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan, H. Koç The value of peripheral blood CD34+ cell quantification in autologous hematopoietic stem cell apheresis Blood 96 (Suppl 2 of 2):79b, 2000 
 
Ö Arslan, M Arat, A Çiftçi, E Ayyıldız, O İlhan Depletion of donors erythrocytes using cell separator in major abo mismatched allogeneic bone marrow transplantation Blood 96 (Suppl 2 of 2): 325b, 2000 
 
M Arat, O İlhan, Ö Arslan, G Gürman, M Özcan, A Çiftçi, E Ayyıldız, H Koç Collection of donor lymphocytes for cellular immunotherapy Blood 96 (Suppl 2 of 2): 313b, 2000 
 
O.İlhan, Ö.Arslan, M.Arat, M.Özcan, G.Gürman, K.Dalva, M.Beksaç, T.Demirer, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç The Value of peripheral blood CD34+ cell quantification in autologous hematopoeiteic stem cell apheresis. Blood 96 (Suppl 2 of 2): 316b, 2000 
 
T Demirer, O İlhan, M Aylı, M Arat, T Fen, R Haznedar, M Özcan, Ö Arslan, G Gürman, H Akan, M Dağlı, N Konuk, M Yıldız, G Özet, A Uysal, H Koç Phase-II study of high-dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) with autologous peripheral blood stem cell (PBSC) support in patients with hematologic malignancies and solid tumors. Blood 96 (Suppl 2 of 2): 368b, 2000 
 
A.Ünal, M.Çetin, B.Eer, T.Patiroğlu, O.İlhan, H.Ş.Coşkun, B.Kaplan, Ö.Er, M.Altınbaş, E.Karahacioğlu. Autologous peripheral Blood Stem Cell Transplantation in Patients with Resistant And/Or Relapsing Lymphoma: Analaysis of the single center. Blood 96 (Suppl 2 of 2): 375b, 2000 
 
E.Soydan, M.Arat, C.Üstün, Ö.Arslan, D.Yazman, O.İlhan, M.Beksaç, H.Koç The incidence of avascular necrosis of the femoral head after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplantation 27: Suppl1:219, 2001. 
 
M.Arat, E.Soydan, Ö.Arslan, M.Özcan, G.Gürman, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç,O.İlhan, H.Koç, H.Akan The long-term follw-up of lymphoma patients conditioned with CBV regimen and autologous stem cell rescue: İbni Sina experience. Bone Marrow Transplantation 27: Suppl1:265, 2001. 
 
M Arat, Arslan Ö, Ayyıldız E, Çiftçi A, İlhan O Preapheresis evaluation of platelet donors: a single center experience Transf Clin Biol 2001;8 (Suppl 1);205s:P547 
 
Arslan Ö, M Arat, Matrak M, Yazar B, Şen R, İlhan O Incidence of febrile nonhemolytic transfusion reactions to various platelet concentrates Transf Clin Biol 2001;8 (Suppl 1);125s-126s:P242 
 
M.Arat, E.Soydan, Ö.Arslan, M Özcan, G.Gürman, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç,O.İlhan, H.Koç, H.Akan. The long term follow-up of lymphoma patients with CBV regimen and autologous stem cell rescue: Ibni Sina experience. 27th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 25-28 Mart 2001, Maastricht, Hollanda. Bone Marrow Transplant 2001: 27;S265 (P679) 
 
M Özcan, M.Arat, G.Gürman, Ö.Arslan, P.Topçuoğlu, M.Beksaç, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç, H.Akan Treatment of steriod refractory GVHD with anti-thymocyte globulin 27th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 25-28 Mart 2001, Maastricht, Hollanda. Bone Marrow Transplant 2001:27:S191 
 
Gürman G, Arat M, Soydan E, Dalva K, İlhan O, Uysal A, Beksaç M. The role of allogeneic hematopoietic cell transplantation with non-myeloablative conditioning in chronic myeloid leukemia Blood 2001;98 (part 2 of 2):375b, 5280 
 
T.Demirer, M.Aylı, M.Arat, Özcan M, N.Gunel, R.Haznedar, M.Dağlı, O.Arslan, G.Gurman, M.Dağlı, T.Fen, Y.Genç, O.İlhan, N.Konuk, H.Koç, H.Akan,. A randomized trial of assesment of efficacy of leukapheresis volumes 8 L versus 10 L. 43rd Annual Meeting of American Society of Hematology, December 7-11, 2001 Blood 2001: 98; (suppl); 330b, (5082) 
 
M.Arat, P.Topçuoğlu, E.Soydan, G.Gürman, Özcan M, Ö.Arslan, H.Koç, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç.A retrospective comparison of oral versus intravenous administration of busulfan: Preliminary results show similar toxicity but less relapse. 28th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 24-27 Mart 2002, Montreoux, Bone Marrow Transpl 2002: 29: S178 (P673) 
 
Kumbasar Ö, Arat M, Beksaç M, İlhan O, Alper D, Koç H Late non-relapse mortality after allogeneic hematopoietic cell transplantation: The impact of bronchiolitis obliterans Bone Marrow Transpl 2002;29 (suppl 2): S215, P273 
 
O.Arslan, M.Arat, E.Soydan, H.S.Çoşkun, P.Topçuoğlu, M Özcan, G.Gürman, T.Demirer, O.İlhan, H.Koç, M.Beksaç, N.Konuk. A.Uysal, H.Akan. Does donor recipient ABO-incompatibility have any effects on the course and outcome of allogeneic hematopoietic cell transplantation?. 28th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 24-27 Mart 2002, Montreoux. Bone Marrow Transpl 2002: 29: S214 (P771). 
 
İ.Yıldırım, Ö.Arslan, Y.Özer, M.Arat, E.Soydan, P.Topçuoğlu, Özcan M, G.Gürman,O.İlhan, H.Koç, M.Beksaç, A.Uysal, N.Konuk, H.Akan. The profile of erythrocyte antigens after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. 28th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 24-27 Mart 2002, Montreoux. Bone Marrow Transpl 2002: 29: S239, (P 837). 
 
E.Soydan, M.Arat, O.Ozdemir Kumbasar, M Özcan, Ö.Arslan, G.Gürman, H.Koç,O.İlhan, M.Beksaç, D.Alper, H.Akan. The role of busulfan at posttransplant pulmonary complications in allogeneic hematopoietic cell transplantation. 28th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 24-27 Mart 2002, Montreoux. Bone Marrow Transpl 2002: 29; S188 
 
C Tavat, O ArsIan, M Arat, O İlhan, M Özcan, P Topcuoglu, M Beksac, H Akan. Is there a correlation between peripheral blood CD34+ cells and peripheral blood erythrocyte precursors in healthy G-CSF stimulated donors and the effect of G-CSF and apheresis on complete blood count. 28th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 24-27 Mart 2002, Montreoux. Bone Marrow Transpl 2002: 29; S236 
 
M Özcan, P.Topçuoğlu, M.Arat, K.Dalva, E.Soydan, Ö.Arslan, O.İlhan. Presence of tissue factor (TF) antigen expressing cells within allogeneic peripheral blood progenitor cell (PBPC) harvest. 28th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 24-27 Mart 2002, Montreoux Bone Marrow Transpl 2002:29; S236 
 
Akyerli CB, Beksac M, Holko M, Frevel M, Dalva K, Gürman G, İlhan O, Özcan M, Akana H, Williams BRG, Özçelik T. Analysis of high and low risk chronic myeloid leukemia by gene expression profiling. 44rdAnnual Meeting of American Society of Hematology, December 6-10, 2002, Philadelphia. Blood 2002: 99;365a, (poster 1412) 
 
M.Beksac, M. Özcan, A.Tunalı, S.Dündar, M.Bayık, S.Paydaş, R.Ali, Y.Büyükbaşık,O.İlhan, F.Özkalemkaş, G.Gürman, A.Uysal, H.Akan, E.Akcaglayan, O.Özdemir. Outcome is worse in male compared to female de novo AML patients and can be improved with the use of granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) during induction. Results of a randomized multicenter trial (Turkish Leukemia Study Group, TLG95-002). 44rdAnnual Meeting of American Society of Hematology, December 6-12, 2002, Philadelphia. Blood 2002:99; 251b, (4527) 
 
Beksac M, Arat M, Dalva K, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Akan H. Molecular response rates achieved in chronic myelogenous leukemia (CML) patients treated with interferon, imatinib mesylate (STI) or stem cell transplantation. A single institutional experience. 44rd Annual Meeting of American Society of Hematology, December 6-12, 2002, Philadelphia. Blood 2002: 99;334b (4886) 
 
O. İlhan, M Arat, Ö Arslan, K Dalva, E Ayyıldız, H Akan. Preapheresis Dendritic Cell Count Predicts Apheresis Content In Allogeneic PBSC Collection. 44rd Annual Meeting of American Society of Hematology, December 6-12, 2002, Philadelphia. Blood 2002;100 (suppl: part 1 of 2) Abstract: 3276 
 
O. İlhan, M Arat, Ö Arslan, K Dalva, E Ayyıldız, H Akan. Preapheresis Dendritic Cell Count Predicts Apheresis Content In Allogeneic PBSC Collection. 44rd Annual Meeting of American Society of Hematology, December 6-12, 2002, Philadelphia. Blood 2002;100 (suppl: part 1 of 2) Abstract: 3276

TÜRKÇE BİLDİRİLER 

VIII. Ulusal Kanser Kongresi 15-19 Mayıs 1989, İstanbul
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Süyür G: Meme Kanserinde Serum Immunglobulin düzeyleri.
Şardaş OS, Uysal A, Koç H, Konuk N, İlhan O, Akan H Hairy Cell Löseminin Klinik Özellikleri ve Tedavisi (10 olgu nedeniyle).
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Atakurt Y, Keskin G, Uğur N Akut Lenfoblastik ve Akut Non?Lenfoblastik Lösemilerde Tanı ve Remisyon Dönemle- rinde Serum Total Laktik Dehidrogenaz Enzimi ve İzoenzimlerinin Değeri.
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Keskin G, Türker A Uzun Süre L-PAM (Melfelan) Kullanımına Sekonder Olarak Gelişen bir Akut Myelo- blastik Lösemi Olgusu.
Şardaş OS, Beksaç M, Tolunay Ö, İlhan O, Koç H, Akan H, Arasıl E: Nonsekretuvar intrakranial plazmasitoma (2 olgu nedeniyle).
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Atakurt Y, Keskin G, Ilıman N: Malign Lenfomalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Serum Laktik Dehidrogenaz Seviyeleri ve İzoenzimlerinin Aktivite Kriteri Olarak Değerleri.
Şardaş OS, Koç H, Uysal A, Beksaç M, İlhan O, Akan H: Refrakter Malign Lenfomalarda Yüksek Doz Kemoterapi ve Otolog Kemikiliği Transplantasyonu (Ilk uygulama sonuçları).
Şardaş OS, Uysal A, Koç H, Çakmak A, Tokgöz G, İlhan O, Beksaç M Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalında Allojeneik Kemik İliği Transplantasyonu Uygulama Sonuçları


XXI. Ulusal Hematoloji Kongresi 11-14 Ekim 1989, İstanbul 

Şardaş OS, Koç H, Uysal A, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Uysalel A, Çorapçıoğlu T Bilim Dalımızda Gerçekleştirilen Yüksek Doz kemoterapi ve Otolog Kemik İliği Transplantasyonu Olguları
Şardaş OS, Beksac M, Koç H, Akan H, İlhan O Allojeneik Kemik İliği Transplantasyonunda Genotipik olarak Uygun Donor Seçimi ve Graft versus Host Hastalığı İnsidansına Etkisi
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Çakmak A, Beksaç M Kronik Myelositer Lösemide Allojeneik kemik İliği Transplantasyonu
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Çakmak A, Beksaç M Aplastik Anemide Allojeneik Kemik İliği Transplantasyonu (3 olgu nedeniyle)
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Çakmak A, Beksaç M Akut Lenfoblastik Lösemide Allojeneik kemik İliği Transplantasyonu (2 olgu nedeniyle)
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Arslan Ö Refrakter ve erken Realps gösteren Akut Lösemilerde Yüksek Doz Mitoxantrone + Etoposide ve Yüksek Doz Sitozin Arabinozid + Mitoxantrone Uygulamaları.
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Arslan Ö Akut Nonlenfoblastik Lösemi Tedavisinde Aklasinomisin ve Sitozin Arabinozid İndüksiyonu ile Elde Edilen Sonuçlar.
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O, Özcan M Kemoterapiye Refrakter Hematolojik Neoplazmlarda Verapamilin Tedaviye Eklenmesinin Klinik Sonuçları
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O, Türker A 13 cis Retinoik Asit Tedavisinin Myelodisplastik Sendrom ve Akut Myeloblastik Lösemi Olgularında Etkisi
Şardaş OS, Beksaç M, Akan H, Koç H, İlhan O Akut ve Kronik Lösemilerde İmmunfenotiplendirme
Şardaş OS, Beksaç M, Akan H, Koç H, İlhan O Allojeneik Kemik İliği Transplantasyonunda kan Siklosporin -A Düzeylerinin İmmunolojik Etkileri


XI. Ulusal İmmunoloji Kongresi 30-31 Ekim, 1 Kasım 1989, Antalya 

Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Uysal A, Beksaç M, ÇakmakA, Tokgöz G Allojeneik Kemik İliği Transplantasyonu (AKİT) Uygulanan Olguların Sonuçları
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Uysal A, Beksaç M Malign Lenfoma ve Solid Tümörlerde Otolog Kemik İliği Transplantasyonu (OKİT) Uygulama Sonuçları


New Trends in Medicine 90, 30 Nisan- 2 Mayıs 1990, İstanbul 

Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M High Dose Chemotherapy and Autologous Bone Marrow Transplantation in Refractory Malign Lymphoma
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Çakmak A, Akkaya A Allogeneic Bone Marrow Transplantation (Ankara University İbni Sina Hospital experience)


5th Meeting of the Mediterranean Blood Club, 21-24 September,1990,
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Çakmak A Allogeneic and Autologous Bone Marrow Transplantation (Ankara University, Faculty of Medicine, İbni Sina Hospital experience)


2nd Marmara Medical Days, İstanbul September 19-21,1990 

Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Çakmak A Allogeneic and Autologous Bone Marrow Transplantation. Ankara University Faculty of Medicine, Ibn-i Sina Hospital Experience.


2. Kemoterapi Kongresi, 28 Eylül- 3 Ekim 1990 

Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Çakmak A Allojeneik ve otolog kemikiliği transplantasyonu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi deneyimi


IX. Ulusal Kanser Kongresi ve VI. Pediatrik Tümörler Kongresi, 2-7 Haziran 1991, İzmir. 

Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Arslan Ö Gastrointestinal sistem malignitelerinde 5-Flouraurasil + Epirubicin + Mitomisin-C kombinasyonu ile elde edilen sonuçlar
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Akan H, Sezer MT, Türker A Hematolojik malignitelerde serum kolesterol ve Trigliserid değerleri


XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 21-25 Ekim 1991., Istanbul 

Şardaş OS, Beksaç M, İlhan O, Koç H, Akan H, Aydoğdu İ, Gürman G Multipl myelomada interferon alfa-2b uygulamasının ilk sonuçları
Şardaş OS, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Akan H, Özcan M, Ertürk Ş, Güneyli A Kronik Myelositer Lösemide Interferon alfa 2b Tedavi Sonuçları ve Serum Solubl IL-2 Reseptörü, Tümör Nekroz Faktörü, Granülosit Koloni Stimüle edici Faktör ve Granülosit -Makrofaj Koloni Stimüle Edici Faktör Düzeylerinin izlenmesi
Şardaş OS, Beksaç M, İlhan O, Akan H, Koç H, Güneyli A Kronik Lösemilerde İmmunfenotiplendirme
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Arslan Ö İki Farklı Yüksek Doz Kemoterapi Kombinasyonunun(Mitoksantron+Etoposid, Mitoksantron+Yüksek Doz Sitozin Arabinozid) tedaviye dirençli Akut Lösemilerdeki Klinik Sonuçları
Şardaş OS, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Koç H, Güneyli A Akut Lösemilerde İmmunfenotiplendirme
Şardaş OS, Beksaç M, Akan H, Koç H, İlhan O, Aydoğdu İ, Güneyli A Refrakter Hematolojik Neoplazmlarda Multidrug Rezistansın Kemoterapiye Verapamil/Cyclosporin A eklenerek Geri Döndürülmesi


XIII. Türk-Fransız Kanseroloji günleri 26-27 Eylül 1991, Ankara. 

Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Güneyli A Kemik İliği Transplantasyon Olgularında serum büyüme faktör (G-CSF, GM-CSF, sIL-2R) düzeylerinin izlenmesi
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Gürman G, Aydoğdu İ, Köktürk ON Kronik Myelositer Lösemide interferon alfa-2b uygulaması; Klinik sonuçlar ve serum büyüme faktörleri (G-CSF, GM-CSF ve sIL-2R) üzerindeki etkileri. Utilisation de 1'interpherone alfa-2b dans le traitement de leucemies myeloide chroniques ; resultants cliniques et ses influences sur le facteur de croissance seriques.


X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs 1993 İstanbul 

Koç H, İlhan O, Aydoğdu İ, Gürman G, Akan H, Beksaç M, Konuk N, Uysal A. Orta ve yüksek malignite eğilimli non-Hodgkin lenfomalarda MINE protokolü uygulaması ilk sonuçları.
Koç H, İlhan O, Gürman G, Akan H, Beksaç M, Konuk N, Aydoğdu İ, Uysal A. Lenfomalarda yüksek doz kemoterapi ve otolog kemikiliği transplantasyonu
XXIII.Ulusal Hematoloji Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 1993,İstanbul. 

İlhan O, Özcan M, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Aydoğdu İ, Konuk N. Kronik ITP'de danazol tedavisi.
Uysal A, Konuk N, Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G, Şardaş OS. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi kemik iliği transplantasyonu uygulamaları.(Genel Bakış).
Uysal A. Gürman G, Konuk N, Beksaç M,Koç H, Akan H, İlhan O, Şardaş OS. Kronik Myelositer Lösemide allojeneik kemik iliği transplantasyonu.
Uysal A, Gürman G, Konuk N, Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O,Sarıoğlu M, Şardaş OS. Akut nonlenfoblastik lösemide allojeneik kemik iliği transplantasyonu.
Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, İlhan O. Transplantasyon hastalarında G-CSF düzeyleri.
Uysal A, Gürman G, Konuk N, Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O, Şardaş OS. Aplastik anemide allojeneik kemik iliği transplantasyonu.
Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G, Aydoğdu İ, Özcan M, Konuk N. Lenfomalarda otolog kemik iliği transplantasyonunda verapamilin cevap ve remisyon süresi üzerine etkisi.
Uysal A, İlhan O, Gürman G, Konuk N, Beksaç M, Koç H, Akan H, Şardaş OS. Kemik iliği transplantasyonu sonrası GM-CSF uygulaması.
Uysal A, Gürman G, Konuk N, Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O, Şardaş OS. Kemik iliği transplantasyonu sonrası hemorajik sistit.
Uysal A, Akan H, Gürman G, Konuk N, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Şardaş OS. Lenfomalı hastalarda periferik stem hücre desteğinde yüksek doz kemoterapi.
Uysal A, Akan H, Gürman G, Konuk N, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Şardaş OS. Kan grubu uygunsuzluğunda gerçekleştirilen kemik iliği transplantasyonları.
Koç H, Ataoğlu H, Şentürk T, Özsökmen D, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Aydoğdu Akut lösemi tedavisi için remisyon indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda fungal infeksiyonların önlenmesinde oral flukonazole karşı oral nystatinin etkinliğinin karşılaştırılması.
Akan H, Aydoğdu İ, Koç H, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. Febril nötropenik hastalarda sulperazon+amikasin ile seftazidim+amikasin kombinasyonlarının tek merkezli randomize bir çalışma ile karşılaştırılması.
Arslan Ö, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Koç H. Akut nonlenfoblastik lösemide CD34(stem hücre fenotipi) ile kemoterapiye yanıt ilşkisi.
İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Aydoğdu İ, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A. Aplastik anemide immünosüpressif tedavi uygulaması;ilk sonuçlar.
Aydoğdu İ, İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, Konuk N, Uysal A. Akut lösemili hastalarda kemoterapinin serum eritropoetin düzeyleri üzerine etkisi.
Beksaç M, Ertürk Ş, Akan H, Koç H, İlhan O, Özcan M. Akut lösemili hastalarda serum TNF-alfa düzeylerinin klinik seyir için prediktif önemi.
Koç H, İlhan O, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Gürman G, Arslan Ö, Aydoğdu İ. Kronik myelositer lösemide interferon alfa-2b tedavisi.


XI. Ulusal Kanser Kongresi, Mayıs 1995, Antalya 

İlhan O, Konuk N, Arslan Ö, Beksaç M, Koç H, Akan H, Gürman G, Özcan M Multipl Myeloma'daki kemik ağrılarının tedavisinde klodronat kullanımı
Akan H, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Konuk N, Uysal A. Otolog periferik kök hücre transplantasyonu: İbni Sina hastanesi ilk sonuçları.


XXIV.Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-14 Nisan 1996,İstanbul. 

Özcan M, Dalva K, Koç H, İlhan O, Akan H, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Akut myeloblastik lösemi(M3) ve kronik myelositer lösemi tedavisinde sitogenetik etkinliğin polimeraz zincir yöntemi (PCR) aracılığıyla incelenmesi.
Özcan M, Konuk N, Beksaç M, Koç H, Üstün C, Uysal A, İlhan O, Akan H, Arslan Ö, Yalçın S. Nüks ve dirençli akut lösemilerde ardışık sitozin arabinozid, mitoksantron, etoposid uygulaması (EMA): ilk sonuçlar.
İlhan O, Özcan M, Koç H, Beksaç M, Akan H, Arslan Ö, Arat M. Avrupa Kemik İliği Transplantasyonu Grubu Ciddi Olmayan Aplastik Anemi" çalışması (EBMT Group NSAA Trial) Türkiye Kolu İbni Sina Hastanesi Ön sonuçları.
Özcan M, Beksaç M, Akan H, Arslan Ö, Koç H, İlhan O, Arat M, Konuk N, Uysal A. Kemik iliği transplantasyonu sonrası serum eritropoietin seviyesindeki değişikliklerin engrafman ile olan ilişkisi.
Koç H, Akman N, Özcan M, Tunalı A, Ferhanoğlu B, Yücel İ, İlhan O, Beksaç M, Aydın Y, Akan H, Konuk N, Aktuğlu G, Gürman G, Ülkü B, Aydoğdu İ. Multiple myelomanın idame tedavisinde tek başına interferona-2b'ye karşı interferona2b + kemoterapi kullanımının karşılaştırılması. Çok merkezli klinik çalışma.
Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Arat M, Aydoğdu İ, Beksaç M, Konuk N, Uysal A. Malign lenfomalarda kurtarma tedavisi amacıyla kök hücre desteği olmadan uygulanan yüksek doz kemoterapi + G-CSF sonrası gelişen aplazi periyodu ile serum sitokin düzeyleri arasındaki ilişki.
Beksaç M, Beksaç S, Akan H, Ünal E, İlhan O, Arslan Ö, Koç H, Özcan M, Yalçın S, Gürgey A, Altay Ç Beta-Talassemi majör tedavisinde omblikal kord kanı kök hücre transplantasyonu olgusu.
Aydoğdu İ, İlhan O, Koç H, Akan H, Beksaç M, Konuk N, Uysal A Kronik lenfositer lösemide kemik iliği tutulumu ile klinik evre arasındaki ilişki.


I. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi, 3-4 Mayıs 1996, Ankara, Türkiye 

Bone Marrow Transplantation Activity of Ibni Sina Hospit
Koç H, Gürman G, Akan H, Beksaç M, Konuk N, İlhan O, Özcan M, Arslan Ö, Uysal A. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation
Beksaç M, Beksaç S, Akan H, Ünal E, İlhan O, Arslan Ö, Koç H, Özcan M, Yalçın S, Gürgey A,, Altay Ç. Cord blood stem cell transplantation for the treatment of beta thalassemia major: a case report
Gürman G, Koç H, Akan H, İlhan O, Özcan M, Arslan Ö, Sunguroğlu A, Konuk N, Beksaç M, Uysal A Donor mononuclear cells infusion and alfa interferon administration in rlapsed chronic myeloid leukemia patients after allogeneic bone marrow transplantation
İlhan O, Akan H, Koç H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Erdi H, Erdem C, Konuk N, Uysal A, Beksaç M Incidence of graft versus host disease in allogeneic bone marrow transplantation in a single center study from Turkey
Akan H, Koç H, Arslan Ö, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Üstün C, Konuk N, Uysal A Febrile neutropenia in bone marrow transplantation
İlhan O, Koç H, Akan H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Arıkan N, Sencer H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M Hemorrhagic cystitis as a complication of bone marrow transplantation
İlhan O, Beksaç M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A HLA DR2; a predictive marker in response to immunosupressive therapy in aplastic anemia
Özcan M, Beksaç M, Akan H, Arslan Ö, Koç H, İlhan O, Arat M, Konuk N, Uysal A Serum erytropoietin changes associated with erytroid and megkaryocytic engraftment after bone marrow transplantation


XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya 

Özcan M, Törüner M, İlhan O. Febril nötropenide triküspid kapak replasmanı


II. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi ; 29-30 Mayıs Eresin Otel, İstanbul 

Bone Marrow Transplantation Activity of Ibni Sina Hospital.
Koç H. Gürman G. Akan H. Beksaç M. Konuk N. İlhan O. Özcan M. Arslan Ö. Uysal A. Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplantation.
Beksaç M. Beksaç S. Akan H. Ünal E. İlhan O. Arslan Ö. Koç H. Özcan M. Yalçın S. Gürgey A. Altay Ç. Cord Blood Stem Cell Transplantation For The Treatment of Beta-thalassemia Major:A case report.
Gürman G. Koç H. Akan H. İlhan O. Özcan M. Arslan Ö. Sunguroğlu A. Konuk N. Beksaç M. Uysal A. Donor mononuclear cells infusion and alpha-interferon administration in relapsed chronic myeloid leukemia patients after allogeneic bone marrow transplantation.
İlhan O. Akan H. Koç H. Gürman G. Arslan Ö. Özcan M. Erdi H. Erdem C. Konuk N. Uysal A. Beksaç M. Incidence of graft versus host disease in allogeneic bone marrow transplantation in a single center study from Turkey.
Akan H. Koç H. Arslan Ö. Beksaç M. İlhan O. Gürman G. Özcan M. Üstün C. Konuk N. Uysal Febrile neutropenia in bone marrow transplantation.
İlhan O. Koç H. Akan H. Gürman G. Arslan Ö. Özcan M. Arıkan N. Sencer H. Konuk N. Uysal A. Beksaç M. Hemorrhagıc cystitis as a complication of bone marrow transplantation.
İlhan O. Beksaç M. Arslan Ö. Koç H. Akan H. Gürman G. Özcan M. Konuk N. Uysal A. HLA DR2; A Predictive marker in response to immunosuppressive therapy in aplastic anemia.
Özcan M. Beksaç M. Akan H. Arslan Ö. Koç H. İlhan O, Arat M., Konuk N. ,Uysal A. Serum erythropoietin changes associated with erythroid and megacaryocytic engraftment after bone marrow transplantation


II. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 1997 

Üstün C, İdilman R, Dilek İ, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Koç H, İlhan O, Akan H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M Kemik iliği transplantasyonu hazırlama rejiminin karaciğer toksisitesi


XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 12-15 Kasım 1997. 

İlhan O., Arslan Ö., Beksaç M., Akan H., Koç H., Özcan M., Üstün C., Dilek İ., Dalva K., Konuk N., Uysal A. Allojeneik periferik kök hücre naklinde CD 34+ hücre dozunun engrafman üzerine etkisi.
Gürman G., Arslan Ö., Koç H., Dilek İ., Üstün C., Özcan M., Akan H., İlhan O., Sunguroğlu A., Konuk N., Uysal A., Ateş A., Beksaç M. Allojeneik hematopoetik progenitör hücre transplantasyonu sonrasında görülen lösemik relapsın tedavisinde donör lökosit infüzyonu.
İlhan O., Özcan M., Koç H., Beksaç M., Akan H., Arslan Ö., Arat M., Coşkun Ş. Avrupa kemik iliği grubu ciddi olmayan aplastik anemi çalışması (EBMT Group NSSA Trial) Türkiye kolu,İbni Sina Hastanesi sonuçları.
İlhan O., Özcan M., Yalçın A., Koç H., Beksaç M., Ünal A., Tunalı A., Gülbaş Z., Gürman G., Dündar S., Ündar L., Payzın B., Akan H. Kronik Myelositer Lösemide interferon alfa ve düşük doz sitarabin (IFNARAC) protokolünün hematolojik ve sitogenetik cevapta etkinliği.
Kutlay S., Beksaç M., Dalva K., İlhan O., Akan H., Koç H., Özcan M., Konuk N. Akut myeloblastik lösemide akım sitometrik bcl-2 ve CD 95 ekspresyonunun klinik önemi.
Beksaç M., İlhan O., Uysal A., Koç H., İdilman R., Arat M., Üstün C., Özcan M. Kronik lenfoproliferatif hastalıklarda 2 kloro-deoksi-adenosine tedavisi İbni Sina Ön Sonuçları.
Beksaç M., Üstün C., İlhan O., Akan H., Koç H., Uysal A., Özcan M., Arat M., Toprak S., Konuk N. Akut promyelositer lösemide EORTC-GIMEMA ortak protokolü (AIDA 0493) ile Ankara Tıp Fakültesi sonuçları.
O.İlhan, S.Kutlay, K.Dalva, E.Ayyıldız, M.Beksaç Saklama torbalarında kalma zamanının CS3000 plus ve COBE SPECTRA ile toplanan trombositlerin aktivasyonuna etkisi


XXVI.Ulusal Hematoloji Kongresi ve III. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu 31.Ekim- 3 Kasım 1998, Ankara, Türkiye 

S. Kutlay, M. Beksaç, K. Dalva, O. İlhan, H. Koç, H. Akan, M. Özcan, N. Konuk, A. Uysal, Akut myeloid lösemide akım sitometrik yöntemle G-CSF reseptör ekspresyonunun saptanması, diğer antijenlerle birlikteliği ve iddüksiyonda G-CSF kullanımı ile ilişkisi
A. Ateş, O. İlhan, M. Özcan, K. Dalva, N. Ugur, M. Beksaç, H. Akan, H. Koç Multiple myelomlu hastalarda periferik kan lenfositlerinde CD38 ekspresyonunun hastalık aktivitesi ve prognozla ilişkisi
A. Ateş, O. İlhan, M. Özcan, K. Dalva, N. Ugur, M. Beksaç, H. Akan, H. Koç Multiple myelomlu hastalarda kemik iliği plazma hücrelerinde CD56 ekspresyonu ile hastalık aktivitesi ve prognozla ilişkisi
C. Üstün, M. Beksaç, K. Dalva, N. Konuk, H. Koç, O. İlhan, M. Özcan, G. Gürman, H. Akan, M. Arat, H. Çelebi, A. Uysal All trans retinoik asit (ATRA) 'in tek ajan olarak in vivo kullanımı, de novo akut myeloblastik lösemili hastalarda bcl-2 ekspresyonu ve rhodamin uptake'i üzerindeki etkisi
O. İlhan, M. Özcan, A. Yalçın, H. Koç, M. Beksaç, A. Ünal, A. Tunalı, Z. Gülbaş, G. Gürman, S. Dündar, L. Ündar, B. Payzın Kronik myelositer lösemide interferon alfa ve düşük doz sitarabin (IFNARAC) protokolünün hematolojik ve sitogenetik cevapta etkinliği.
M. Özcan, H.Ş.Çoşkun, M. Arat, O. İlhan, H. Koç, A. Uysal, M. Beksaç, G. Gürman, H. Akan, T. Demirer, C. Üstün, H. Çelebi, N. Konuk Akut myeloblastik lösemide interlökin 2 kullanımı : 4 vakanın değerlendirilmesi
H.Ş. Coşkun, O. İlhan, M. Özcan, S. Ayaz, K. Dalva, C. Üstün, M. Arat, M. Beksaç Multiple myelomada serum transforming growth factor beta 1 düzeyi
M. Beksaç, M. Arat, H. Akan, H. Koç, O. İlhan, M. Özcan Düşük dereceli Hodgkin dışı lenfoma (DD-HDL) ve B-KLL hastalarında interferon alfa-2a tedavisi sırasında dolaşan CD44 ve ICAM-1 düzeyleri
G. Gürman, C. Üstün, Ö. Arslan, M. Beksaç, N. Konuk, M. Arat, H. Çelebi, H.Ş. Coşkun, S. Gökrem, M. Özcan, O. İlhan, T. Demirer, H. Akan, A. Uysal, H. Koç, Hematolojik malignitelerde nonmyeloablatif hazırlama rejimi kullanılarak gerçekleştirilen allojeneik hematopoetik hücre transplantasyonu
G. Gürman, H. Çelebi, C. Üstün, M. Arat, O. İlhan, M. Özcan, Ö. Arslan, H.Ş. Coşkun, A. Tüzün, A. Uysal, H. Akan, M. Beksaç, N. Konuk, H. Koç Ciddi aplastik anemili hastalarda allojeneik periferik hematopoetik hücre transplantasyonu
M. Özcan, C. Üstün, O. İlhan, M. Beksaç, E. Akçağlayan, G. Gürman, H. Akan, T. Demirer, M. Arat, H. Çelebi, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç Allojeneik periferik kök hücre transplantasyonu sonrası G-CSF kullanımını klinik etkinliği
C. Üstün, M. Özcan, M. Beksaç, O. İlhan, M. Çakır, G. Gürman, H. Akan, T. Demirer, M. Arat, H. Çelebi, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç Allojeneik periferik kök hücre nakli yapılan hastalarda intravenöz immunglobulin (İVİG) tedavisi
M. Arat, Ö. Arslan, C. Üstün, E. Ayyıldız, H. Koç, M. Beksaç, H. Akan, G. Gürman, M. Özcan, T. Demirer, A. Uysal, N. Konuk, O. İlhan Allojeneik periferik kök hücre toplanması: İbni Sina Sonuçları
A. Ateş, O. İlhan, M. Özcan, K. Dalva, N. Uğur, M. Beksaç, H. Akan, H. Koç Multiple myelomda T hücre alt grupları hastalık aktivitesi, evresi ve prognozla ilişkisi.
Arslan Ö, Arat M, Ayyıldız E, Üstün C, Çelebi H, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Özcan M, Demirer T, Uysal A, Konuk N, İlhan O. Total plazma değişiminin klinik uygulamadaki yeri: İbni Sina deneyimi
Arslan Ö, Arat M, Özcan M, Tüzün A, Özcebe O, İlhan O Trombotik trombositopenik purpurada total plazma değişimi: 3 olgu nedeniyle
XIII Ulusal Kanser Kongresi 27 Nisan-1 Mayıs 1999 Sirene Otel - Belek/Antalya 

M.Arat, T.Demirer, H.Koç, C.Üstün, M.Özcan, G.Gürman, Ö.Arslan, H.Çelebi, E..Ayyıldız, O.İlhan Paklitaksel (PT), Siklofosfamide (CY) ve Rekombinant Granülosit koloni stimule edici faktör (rhG-CSF) ile kök hücre mobilizasyonu: İbn-i Sina deneyimi
T.Demirer, M.Arat, H.Koç, C.Üstün, M.Özcan, G.Gürman, Ö.Arslan, H.Çelebi,E.Ayyıldız,O.İlhan Etoposide (VP 16) Siklofosfamide (CY) ve Rekombinant Granülosit Koloni Stimule edici faktör (rhG-CSF) ile kök hücre mobilizasyonu : İbn-i Sina deneyimi


XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve IV.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 11-13 Kaım 1999, İstanbul 

M.Arat, M.Beksaç, O.İlhan, Ö.Arslan, M.Özcan, G.Gürman, H.Çelebi, H.Akan, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç Saçlı hücreli lösemide 2-kloro-deoksiadenosin kullanımı ve splenektominin yeri (Sözel)
O.İlhan, Ş.M. Bakanay, M.Arat, M.Özcan, H.Çelebi, M.Beksaç, G.Gürman, Ö.Arslan, H.Akan, N.Konuk, C.Üstün, E.Akçağlayan, A.Uysal, H.Koç Aplastik anemi tedavisi: AÜTF İbn-i Sina Hastanesi Deneyimi
C.Üstün, İdilman R, Çelebi H, Akan H, Karayalçın S, Arslan Ö, Özcan M, Gürman G, Çoşkun HŞ, Aktemel A, Arat M, Akçağlayan E, İlhan O, Beksaç M, Demirer T, Konuk N, Uysal A, Koç H. Hepatit B virus ve HBV aşılanmasının allojeneik periferik kök hücre transplatasyonu (APKHT) sonrası gelişen karaciğer komplikasyonlarına etkisi (sözel)
Ö.Arslan, M.Tombuloğlu, İ.Karadoğan, B.Kılıç, M.Çetin, F.Başlamış, T.Soysal, M.Bayık, O.İ. Özcebe, E.Ovalı, R.Ali, S.Dinçer, O.İlhan. Terapötik plazma değişimi: Türkiye Deneyimi (Sözel)
G.Öztürk, H.Bilgen, N.B.Kılıç, İ.Karadoğan, F.Büyükkeci, A.Tunalı, M.Bayık, M.Çetin, A.Türker, S.Beşışık Kalayoğlu, E.Ovalı, Z.Gülbaş, A.Öztürk, F.Çetinkaya, O.İ.Özcebe, E.Ayyıldız, Ö.Arslan, O.İlhan. 1998 yılında Türkiye'de trombosit aferezi (sözel)
O.İlhan, D.Sargın, M.Bayık, L.Ündar, A.Tanyeli, S.Anak, G.Gedikoğlu, Ö.Arslan, S.Kansoy, A.Yalçın Türkiye'de 1998 yılı allojeneik periferik kök hücre aferezi işlemi dökümleri (sözel)
M.Arat, F.Arpacı, A.Öztürk, S.B.Omay, B.Şahin, M.Çetin, Z.Başlar, S.Anak, H.Bilgen, S.B.Kalayoğlu, İ.Karadoğan, B.Antmen, M.Bayık, S.Kansoy, E.Ovalı, A.U.Ural, O.İlhan1998 yılı ulusal periferik kök hücre aferezi işlemi komplikasyonları dökümleri (sözel)
F.Özkalemtıraş, E.Ovalı, T.Soysal, O.İ.Özcebe, M.Çetin, M.Arat, İ.Karadoğan, İ.Aydoğdu, F.Büyükkeçeci, G.Özet, F.Çetinkaya, O.İlhan 1998 yılı terapötik Sitaferez İşlem Sonuçları (sözel)
N.Üskent, A.Özet, Ö.Arslan, S.Çağırgan, B.Şahin, A.Ünal, G.Gedikoğlu, S.Anak, S.B.Kalayoğlu, F.Arpacı, A.Öztürk, L.Ündar, E.Ovalı, M.Bayık, A.Tanyeli, S.Kansoy, A.U. Ural, Z.Gülbaş, O.İlhan Otolog Periferik Kök Hücre Aferezi: Türkiye 1998 yılı Deneyimi (sözel)
H. Çelebi, M.Beksaç, H.Koç, O.İlhan, M.Özcan, A.Uysal, H.Akan, G.Gürman, N.Konuk, Ö.Arslan, A.Sunguroplu, C.Üstün, M.Arat KML'li hastalarda pre-transplant interferon-a(IFN) kullanımının transplant sonrası takibe etkisi var mı? Allogeneik transplantların retrospektif analizi
Ö.Arslan, O.İlhan, M.Beksaç, K.Bilkay, S.Bahadır, H.Koç Random donör trombosit süspansiyonu üretimi: İbni Sina Kan Merkezi Deneyimi
Ö.Arslan, T.Elkıran, M.Arat, O.İlhan, H.Koç Yatakbaşı lökosit filtresi (PLX 2KLE, PALL) kullanımı ile oluşan ciddi hipotansiyon
Ö.Arslan, M.Arat, F.Çokca, O.Memikoğlu, A.Timurağaoğlu, M.Akif Çiftçioğlu, E.Tekeli,O.İlhan, H.Koç, Transfüzyona bağlı graft versus host hastalığı: Türkiye'de tanımlanan ilk olgu
M.Beksaç, S.Beksaç, K.Dalva, M.Ertem, M.Arat, O.İlhan, A.Koç, E.Ünal, ş.Cin, Ç.Altay Türkiye'nin ilk kordonkanı bankası (kuruluş 1994) (sözel)
G.Alanoğlu, G.Özet, K.Dalva, I.Kuzu, S.Erekul, O.İlhan, M.Beksaç Biklonal IgAk+IgGk Multiple Myelom olgusu (sözel)


3rd Natıonal Bone Marrow and Perıpheral stem Cell Transplantatıon Congress 3-5 Haziran 1999, Mersin 

T.Demirer, O.İlhan, N.Molinas Mandel, M.Arat, H.Çelebi, N.Günel, C.Üstün, H.Akan, A.Uysal, H.Koç A Phase I Dose Escalation Study of High Dose Thiotepa, Melphalan and Carboplatin (TMC) Followed by Autologous Peripheral Blood Stem Cell (PBSC) Transplantation in Patients with solid Tumors and Hematologic Malignancies
T.Demirer, M.Arat, H.Koç, C.Üstün, M.Özcan, G.Gürman, Ö.Arslan, H.Çelebi, E.Ayyıldız,O.İlhan Stem Cell Mobilisation with Cyclophosphamide, Paclitaxel (Or Etoposide) and Recombinant Granulocyte Colony Stimulating Factor (rh G-CSF): İbn-i Sina Experience
M.Beksaç, H.Akan, H.Koç, O.İlhan, A.Uysal, M.Özcan, T.Demirer, N.Konuk, G.Gürman, Ö.Arslan, C.Üstün, Ş.Coşkun, M.Arat, H.Çelebi, Comparison of Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplantation versus Bone Marrow Transplantatıon: A Prospective Randomized EBMT Study. Results of Ankara Unıversıty
H.Çelebi, M.Beksaç, H.Koç, O.İlhan, M.Özcan, A.Uysal, H.Akan, G.Gürman, N.Konuk, Ö.Arslan, A.Sunguroğlu, C.Üstün, M.Arat, Does Pre-Transplant Interferon İnterfere Wıth Transplant Outcome? A Retrospectıve Analysıs of Allogeneıc Transplants
M.Özcan, C.Üstün, O.İlhan, M.Beksaç, E.Akçağlayan, Ö.Arslan, G.Gürman, H.Akan, T.Demirer, M.Arat, H.Çelebi, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç The Effect of G-CSF ın the Fırst 100 Days of Allogeneıc Perıpheral Blood Stem Cell Transplantatıon
T.Demirer, O.İlhan, NM Mandel, M.Arat, H.Çelebi, N.Günel, C.Üstün, H.Akan, A.Uysal, H.Koç A.Phase I Dose Escalatıon Study of Hıgh Dose Thıotepa, Melphalan and Carboplatıon (TMC) Followed by Autologous Peripheral Blood Stem Cell (PBSC) Transplantatıon ın Patıents with Solıd Tumors And Hematologıc Malıgnancıes
Ö.Arslan, H.Akan, M.Arat, C.Üstün, H.Çelebi, HŞ.Coşkun, M.Özcan, G.Gürman,O.İlhan, M.Beksaç, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç, Soluble Adhesıon Molecules ın Allogeneıc Peripheral Stem Cell Donors Prımed Wıth rhG-CSF
Ö.Arslan, HŞ.Coşkun, C.Üstün, M.Arat, H.Çelebi, M.Özcan, G.Gürman, H.Akan,O.İlhan, N.Konuk, T.Demirer, M.Beksaç, A.Uysal, H.Koç Experıence of Ibn-ı Sina Hospıtal ın Allogeneıc Perıpheral Blood Stem Cell Transplantatıon For Standard Rısk Leukemıa Patıents
G.Gürman, H.Çelebi, C.Üstün, M.Arat, O.İlhan, M.Özcan, Ö.Arslan, A.Uysal, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, H.Koç, Allogeneıc Perıpheral Blood Stem Cell Transplantatıon ın Patıents Wıth Sevre Aplastıc Anemıa
C.Üstün, M.Özcan, M.Beksaç, O.İlhan, M.Çakır, G.Gürman, Ö.Arslan, H.Akan, T.Demirer, M.Arat, H.Çelebi, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç Clınıcal Effects of Intravenous Immune Globulıne (IVIG) Treatment ın Patıents wıth Allogeneıc Perıpheral Stem Cell Transplantatıon
G.Gürman, C.Üstün, Ö.Arslan, M.Beksaç, N.Konuk, M.Arat, H.Çelebi, M.Özcan,O.İlhan, T.Demirer, H.Akan, A.Uysal, H.Koç Allogeneıc Hematopoıetıc Cell Transplantatıon ın Patıents wıth Advanced Hematologıcal Malıgnancıes By Usıng Nonmyeloablatıve Condıtıonıng Regımen
O.İlhan, T.Demirer, M.Arat, K.Dalva, HŞ.Coşkun, M.Beksaç, H.Akan, M.Özcan, Ö.Arslan, G.Gürman, H.Koç. The Influence of CD 41 + and CD 42 + Perıpheral Blood Stem Cells on Platelet Engraftment After Allo PBSCT
Ö.Arslan, M.Arat, O.İlhan, E.Ayyıldız, C.Üstün, H.Çelebi, M.Tekin, M.Özcan, G.Gürman, T.Demirer, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç The Influence of Donors Perıpheral Blood CD 34 + Cells on Collctıon and Engraftment Kınetıcs ın Allogeneıc Perıpheral Blood Stem Cell Transplantatıon
Ö.Arslan, HŞ.Coşkun, E.Akçağlayan, M.Özcan, G.Gürman, M.Arat, H.Çelebi, T.Demirer, H.Akan, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç, H.Koç, Comparıson of ABO/Rh Blood Group Incompatıble and Compatıble Patıents ın Allogeneıc Peripheral Blood Stem Cell Transplantatıon
M.Arat, Ö.Arslan, T.Demirer, H.Koç, C.Üstün, M.Özcan, G.Gürman, H.Çelebi, E.Ayyıldız, M.Beksaç, N.Konuk, A.Uysal, O.İlhan, Collectıon of Autoloğous Perıpheral Blood Stem Cells Mobilızed with Cyclophosphamıde, Paclıtaxel (Or Etoposıde) and Recombınant Granulocyte Colony Stımulatıng Factor (rhG - CSF): İbn-i Sina Experıence
Ö.Arslan, M.Arat, C.Üstün, H.Çelebi, M.Özcan, G.Gürman, M.Tekin, E.Ayyıldız, T.Demirer, K.Dalva, H.Koç, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, A.Uysal, O.İlhan The Influence of Donors Perıpheral Blood CD 34+ Cells on Collctıon and Engraftment Kınetıcs ın Allogeneıc Peripheral Blood Stem Cell Transplantatıon
M.Arat, Ö.Arslan, E.Ayyıldız, H.Akan, H.Koç, M.Özcan, G.Gürman, T.Demirer, M.Beksaç, N.Konuk, A.Uysal, O.İlhan. CD 34 Posıtıve Stem Cell Selectıon wıth Isolex 300 İ: The Fırst Lıve Procedure ın Turkey
M.Özcan, H.Çelebi, G.Gürman, Ö.Arslan, T.Demirer, M.Beksaç, O.İlhan, H.Akan, C.Üstün, M.Arat, E.Akçağlayan, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. Treatment of Refractory AGVHD wıth antı-Thymocyte Globulın
A.Ünal, M.Çetin, T.Patıroğlu, O.İlhan, A.Uysal. Effıcacy of Non-Cryopreserved Autologous Perıpheral Blood Progenıtor Cell Transplantatıon ın Lymphoma Patıents Usıng A Large Volume Sıngle Apheresıs


2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya , 20-24 Eylül 2000 

Ö. Arslan, M. Arat, E.Yaman, D.Yazman, E.Ayyıldız,O. İlhan. Trombotik trombositopenik purpura: 7 vaka nedeni ile İbni Sina Hastanesi deneyimi


1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Kapdokya, 2000 

Ö Arslan, M Arat, K Bilkay, Ş Bildirici, O İlhan. İbni Sina Hastanesinde trombosit tüketimi.


XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 1-4 Kasım 2000, İzmir 

M.Arat, K.Dalva, H.Koç, O.İlhan, G.Gürman, M.Özcan. Ö.Arslan, İ.Akar, M.Beksaç Allojeneik kök hücre nakli sonrası interfaz flöresan in situ hibridizasyon (iFISH) yönteminin klinik kullanımı (sözel)
D.Yazman, E.Soydan, P.Topçuoğlu, O.İlhan Hipereozinofilik sendromu taklit eden fasciola hepatika infestasyonu
O.İlhan, D.Yazman, E.Soydan, M.Beksaç, A.Uysal, N.Konuk, H.Koç Relaps akut lenfoblastik lösemide tedavi: İbni Sina Deneyimi
M.Beksaç, M.Arat, K.Dalva, O.İlhan, G.Gürman, M.Özcan Kronik myelositer lösemi olgularında tedaviye moleküler yanıtın interfaz floresan in situ hibridizasyon (iFİSH) yöntemi ile izlenmesi.
T.Demirer, O.İlhan, M.Aylı, M.Arat, A.Demirer, T.Fen, R.Haznedar, M.Özcan, Ö.Arslan, G.Gürman, H.Akan, N.Konuk, E.Ayyıldız, N.Ustael, M.Moran, Ö.Özdel, T.Üstün, A.Uysal, H.Koç Siklofosfamid, Etoposid ve granülosit koloni stimule edici faktör ile periferik kök hücre toplanması (sözel)
O.İlhan, Ö.Arslan, M.Arat, M.Özcan, G.Gürman, K.Dalva, M.Beksaç, T.Demirer, N.Konuk, A.Uysal, H.Akan, H.Koç Otolog periferik kök hücre aferezinde işlem öncesi periferik kan CD34 sayımlarının onemi
O.İlhan Hematopoetik progenitör hücre toplama standartları (Fahct-Jacie)
Ö.Arslan, M.Arat, A.Çiftçi, E.Ayyıldız, O.İlhan Major ABO uygunsuz allojneik kemik iliği transplantasyonunda hücre ayırım cihazı ile eritrosit deplesyonu
M.Arat, O.İlhan, Ö.Arslan, G.Gürman, M.Özcan, A.Çiftçi, E.Ayyıldız, H.Koç Hücresel İmmünoterapi amaçlı donör lenfosit toplanmasında büyüme faktörü kullanımının yeri (sözel)
T.Demirer, O.İlhan, M.Aylı, M.Arat, A.Demirer, T.Fen, R.Haznedar, M.Özcan, Ö.Arslan, G.Gürman, H.Akan, N.Konuk, E.Ayyıldız, N.Ustael, M.Moran, Ö.Özdel, T.Üstün, A.Uysal, H.Koç Hematolojik malignite ve solid tümörlü hastalarda yüksek doz thitepa, melfalan ve karboplatin ile otolog periferik kök hücre transplantasyonu: Faz-II Çalışma. (sözel)
H.Akan, M.Arat, O.İlhan, E.Akçağlayan, H.Çelebi, M.Özcan, G.Gürman, Ö.Arslan, H.Koç Yaygın kronik sklerodermatoz graft versus host hastalığının CD34+ otolog periferik kök hücre desteğinde yüksek doz immünsupresif ile tedavisi. (sözel)


XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 25-28 Ekim 2002, Antalya. 
Özcan M, E.Soydan, C.Üstün, H.Çelebi, Ö.Arslan, M.Arat, G.Gürman, O.İlhan, H.Koç, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç, H.Akan. Allojeneik hematopoetik kök hücre naklinde profilaktik düşük moleküler ağırlıklı heparin (dalteparin) kullanımı.
M.Arat, P.Topçuoğlu, G.Gürman, E.Soydan, M.Matrak, H.Ender, Özcan M, Ö.Arslan,O.İlhan, H.Akan, M.Beksaç. Busulfanın oral ve parenteral formulasyonunun retrospektif karşılaştırılması.
E. Soydan, M. Arat, P. Topçuoğlu, T. Demirer, Ö. Arslan, Özcan M, M. Beksaç, G. Gürman, O. İlhan, N. Konuk, H. Koç, A. Uysal, H. Akan. Malign lenfomaların otolog kök hücre desteğinde yüksek doz tedavisinde kullanılan 3 rejimin karşılaştırılması: CBV-ICE-CTM.
P.Topçuoğlu, M.Arat, Özcan M, Ö.Arslan, G.Gürman, M.Beksaç, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, H.Akan. Remisyon indüksiyon, konsolidasyon ve yüksek doz sitozin arabinozid içeren rejimlerle tedavi edilen de novo akut myelositer lösemili (AML) olgularda maliyet analizi.
M.Beksaç, Özcan M, A.Tunalı, S.Dündar, M.Bayık, S.Paydaş, R.Ali, Y.Büyükaşık,O.İlhan, F.Özkalemkaş, G.Gürman, A.Uysal, H.Akan, E.Akçağlayan, O.Özdemir. Yeni tanı AML olgularında indüksiyona granulosit koloni uyarıcı faktörünün (G-CSF) eklenmesinin etkinliğini araştıran prospektif randomize faz III klinik araştırma sonuçları (TLG 95-002).
C.B.Akyerli, M.Beksaç, M.Holko, M.Frevel, K.Dalva, G.Gürman, O.İlhan, Özcan M, H.Akan, B.R.G. Williams. Yüksek ve düşük riskli kronik myelositer lösemi olgularında gen ifade profili farklılığının mikroçip kullanılarak gösterilmesi.
M.Beksaç, M.Arat, K.Dalva, O.İlhan, G.Gürman, Özcan M, Ö.Arslan, N.Konuk, A.Uysal, H.Akan. Kronik myelositer lösemi (KML) hastalarında interferon, imatinib mesilat ya da hematopoetik hücre transplantasyonu tedavisi ile elde edilen moleküler yanıt oranları: İbni Sina Deneyimi.
R.İdilman, M.Arat, E.Soydan, M.Törüner, M.Beksaç, Özcan M, H.Akbulut, İ.Soykan, Ö.Arslan, P.Topçuoğlu, S.Karayalçın, A.Özden, O.İlhan, H.Akan. Hematolojik malignitesi olan Hepatit B virus taşıyıcılarında kemoterapi sırasında lamivudine proflaksisinin etkinliği.
E. Soydan, H. Akan, M. Arat, R. İdilman, C. Üstün, Özcan M, Ö. Arslan, P. Topcuoğlu, Ö. Yüksel, S. Karayalçın, M. Beksaç, O. İlhan. Hematopoetik kök hücre vercisinin Hepatit B virus statusun transplantasyon sonrası alıcıda Hepatit B virus seyrine etkisi.
E. Akçağlayan Soydan, M. Arat, P.Topçuoğlu, Özcan M, Ö. Arslan, R. İdilman, G. Gürman, M.Beksaç, H.Akan, O.İlhan. Allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu sonrası görülen steroide refrakter veya bağımlı kronik graft versus host hastalığının tedavisinde mikofenolat mofetilin etkinliği.
O.İlhan, B.Şahin, Özcan M, İ.Aydoğdu, S.Paydaş, M.Arat,A.Yalçın, Z.Gülbaş, F.Büyükkeçeci, A.Tunalı, S.Dündar, L.Ündar. Erişkin akut lenfoblastik lösemilerde idarubicin içeren remisyon indüksiyon tedavisi: konvansiyonel kemoterapi rejimi ile karşılaştırılmalı, randomize faz III çalışma (TLG-ALL).
O.İlhan, M.Arat, Ö.Arslan, Özcan M, G.Gürman, A.Çiftçi, K.Dalva M.Beksaç, H.Koç, E.Ayyıldız, H.Akan. Steroide dirençli progressif kronik graft versus host hastalığında (GVHH) ekstracorporeal fotoimmunoterapi(EKF).
Ö.Arslan, H.S.Coşkun, M.Arat, E.Akçağlayan, Özcan M, G.Gürman, O.İlhan, H.Akan. Allojeneik periferik kan kök hücre transplantasyonunda ABO/Rh kan grubu uyumsuzluğunun erken dönem komplikasyonlar üzerine etkisi.
İ.Tek, Ö.Arslan, M.Arat, Özcan M, A.Çiftçi, E Ayyıldız, O.İlhan. Terapötik plazma değişiminde kullanılan replasman sıvılarının koagulasyon testleri üzerine etkisi.
M Arat, E. Ayyıldız, H. Akan, Ö. Arslan, O. İlhan. Periferik kök hücre kriyoprezervasyonunda dondurma yöntemi ve kriyoprotektan solüsyonların önemi (TÜBİTAK - SBAG PROJE NO: 2189)
M Arat, Ö. Özdemir Kumbasar, M. Beksaç, O. İlhan, D. Alper, H. Koç, H. Akan. Allojeneik hematopoietik hücre nakli sonrası önemli bir relaps dışı geç mortalite nedeni: bronşiolitis obliterans:
Ö. Arslan, M Arat, M. Matrak, B. Yazar, R. Şen, O. İlhan, H. Akan. Random donör trombosit suspansiyonu ile tek donör trombosit suspansiyonunun febril hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyon oranları açısından karşılaştırılması
P.Topçuoğlu, D.Yazman, M.Arat, H.Koç, A.Uysal, O.İlhan. De novo akut myeloid lösemide Philadelphia kromozomu pozitifliği.
Ö. Arslan, E. Ayyıldız, M Arat, İ. Tek, O. İlhan. Fenwal-Amicus cihazında kök hücre toplama işlemi: İbn-i Sina deneyimi..
Ö. Arslan, İ.Tek, M Arat, A Çiftçi, E. Ayyıldız, O.İlhan. Terapötik plazma değişiminde kullanılan replasman sıvılarının plazma viskozitesine etkileri.
MK Yüksel, M Arat, P.Topçuoğlu, D.Yazman, E.Ayyıldız, Ö.Arslan, M.Özcan, M.Beksaç, G. Gürman, N.Konuk, A.Uysal, O.İlhan. Akut lösemilerde hiperlökositoz olgularında lökoferezin sitoredüksiyonda etkinliği.
37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 31 Ekim - 4 Kasım 2001, Kemer, Antalya 

O.İlhan. Nöroimmunolojide Yeni Tedavi Yaklaşımları. 4.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 25-29 Eylül, 2002, Antalya. 

İ.Tek, Ö.Arslan, M.arat, O.İlhan. Törapatik plazma değişiminde kullanılan resplasman sıvılarının Protein C, S, antitrombin III ve aktive protein C (APC) üzerine etkileri. 


Türk Hematoloji Derneği XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 25-28 Ekim 2002, Kemer-Antalya. 

E.Soydan, M.Arat, P.Topçuoğlu, T.Demirer, Ö.Arslan, M.Özcan, M.Beksaç, G.Gürman,O.İlhan, N.Konuk, H.Koç, A.Uysal, H.Akan.Malin Lenfomaların Otolog Kök Hücre Desteğinde Yüksek Doz Tedavisinde Kullanılan 3 Rejimin Karşılaştırılması: Cbv-Ice-Ctm.
Ö.Arslan, M.Arat, M.Matrak, B.Yazar, R.Şen, O.İlhan, H.Akan.Random Donör Trombosit Süspansiyonu ile Tek Donör Trombosit Süspansiyonunun Febril Hemolitik Olmayan Transfüzyon Reaksiyon Oranları Açısından Karşılaştırılması.
O.İlhan, M.Arat, Ö.Arslan, K.Dalva, E.Ayyıldız, H.Akan.Allojeneik Periferik Hücre Toplanmasında Granülosit Koloni Stimule Edici Faktörün Dendritik Hücreler Üzerine Etkisi.
O.İlhan, M.Arat, Ö.Arslan, M.Öacan, G.Gürman, A.Çiftçi, K.Dalva, M.Belsaç, H.Koç, E.Ayyıldız, H.Akan. Steroide Dirençli Progresif Kronik Graft versus Host Hastalığında (GvHH) Ekstrakorporeal Fotoimmunoterapi (Ekf).
Ö.Arslan, H.Ş.Coşkun, M.Arat, E.Akçağlayan, M.Özcan, G.Gürman, O.İlhan, H.Akan.Allojeneik Periferik Kan Kök Hücre Tranplantasyonunda ABO/Rh Kan Grubu Uyumsuzluğunun Erken Dönem Komplikasyonlar Üzerine Etkisi.
M.Özcan, E.Soydan, C.Üstün, H.Çelebi, Ö.Arslan, M.Arat, G.Gürman, O.İlhan, H.Koç, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç, H.Akan.Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Profilaktik Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (Dalteparin) Kullanımı.
Ö.Arslan, E.Ayyıldız, M.Arat, İ.Tek, O.İlhan. Fenwal-Amicus Cihazında Kök Hücre Toplama İşlemi: İbn-i Sina Deneyimi.
Ö.Arslan, İ.Tek, M.Arat, A.Çiftçi, E.Ayyıldız, O.İlhan.Terapötik Plazma Değişiminde Kullanılan Replasman Sıvılarının Plazma Viskozitesine Etkileri.
İ.Tek, Ö.Arslan, M.Arat, M.Özcan, A.Çiftçi, E.Ayyıldız, O.İlhan. Terapötik Plazma Değişiminde Kullanılan Replasman Sıvılarının Koagülasyon Testleri Üzerine Etkileri.
M.Arat, E.Ayyıldız, H.Akan, Ö.Arslan, O.İlhan.Periferik Kök Hücre Kriyoprezervasyonunda Dondurma Yöntemi ve Krioprotektan Solüsyonlarının Önemi (Tübitak-Sbag Proje No:2189).
M.Kurt Yüksel, M.Arat, P.Topçuoğlu, D.Yazman, E.Ayyıldız, Ö.Arslan, M.Öazcan, M.Beksaç, G.Gürman, N.Konuk, A.Uysal, O.İlhan. Akut Lösemilerde Hiperlökositoz Olgularında Lökoferezin Sitoredüksiyonunda Etkinliği.
P.Topçuoğlu, M.Arat, K.Dalva, O.İlhan, G.Gürman, M.Öxcan, Ö.Arslan, N.Konuk, A.Uysal, H.Akan.Remisyon İndüksiyon, Konsolidasyon ve Yüksek Doz Sitozin Arabinozid İçeren Rejimlerde Tedavi Edilen De Novo Akut Myelositer Lösemili (Aml) Olgularda Maliyet Analizi.
M.Beksaç, M.Arat, K.Dalva, O.İlhan, G.Gürman, M.Özcan, Ö.Arslan, N.Konuk, A.Uysal, H.Akan.Kronik Myelositer Lösemi (Kml) Hastalarında İnterferon, Imatınıb Mesilat ya da Hematopoetik Hücre Transplantasyonu Tedavisi ile Elde Edilen Moleküler Yanıt Oranları.: İbn-i Sina Deneyimi.
R.İdilman, M.Arat, E.Soydan, M.Törüner, M.Beksaç, M.Özcan, H.Akbulut, İ.Soykan, Ö.Arslan, P.Topçuoğlu, S.Karayalçın, A.Özden, O.İlhan, H.Akan.Hematolojik Malignitesi Olan Hepatit B Virüs Taşıyıcılarında Kemoterapi Sırasında Lamivudine Profilaksisinin Etkinliği.
E.Soydan, H.Akan, M.Arat, R.İdilman, C.Üstün, M.Özcan, Ö.Arslan, P.Topçuoğlu, S.Karayalçın, M.Beksaç, O.İlhan.Hematopoerik Kök Hücre Vericisinin Hepatit B Virüs Statusun Transplantasyon Sonrası Alıcıda Hepatit B Virüs Seyrine Etkisi.
M.Arat, P.Topçuoğlu, G.Gürman, E.Soydan, M.Matrak, H.Ender, M.Özcan, Ö.Arslan,O.İlhan, H.Akan, M.Beksaç.Busulfanın Oral ve Pranteral Formulasyonunun Retrospektif Karşilaştırılması.
E.Akçağlayan Soydan, M.Arat, P.Topçuoğlu, M.Özcan, Ö.Arslan, R.İdilman, G.Gürman, M.Beksaç, H.Akan, O.İlhan. Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Görülen Steroide Refrakter veya Bağımlı Kronik Graft versus Host Hastalığının Tedavisinde Mikofenolat Mofetilin Etkinliği.

YABANCI BİLDİRİLER 

16th Annual Meeting of European Bone Marrow Transplantation 1990, The Hague, Hollanda 

Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M High Dose Chemotherapy and Autologous Bone Marrow Transplantation in Refractory Malign Lymphomas
Şardaş OS, Beksaç M, Akan H, Koç H, İlhan O Imbalances within the Peripheral Blood Lymphocyte Subpopulation in the Reconstitution Phase After Allogeneic Bone Marrow Transplantation
Şardaş OS, Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M Family Mismatched Donors in Allogeneic Bone Marrow Transplantation


15th International Cancer Congress, 1990, Hamburg, Almanya 

Şardaş OS, Beksaç M, Akan H, Koç H, İlhan O Addition of Verapamil to overcome drug resistance in refractory hematological malignancies


11th Congress of the International Society of Haematology, 1991, Basel, İsviçre 

Şardaş OS, Beksac M, Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G,Özcan M, Güneyli A. Follow up of Allogeneic Bone Marrow Transplants with Granulocyte Colony Stimulating Factor, Tumor Necrosis Factor Alpha and Soluble Interleukin 2 Receptor Levels.
Şardaş OS, İlhan O, Koç H, Beksac M, Akan H, Gürman G, Arslan Ö, Konuk N. Mitoxantrone+Etoposide and Mitoxantrone+High Dose Cytosine Arabinoside in Refractory or Early Relapsed Acute Leukemias.
Şardaş OS, Beksaç M, İlhan O, Koc H, Akan H, Gürman G, Ertürk Ş, Güneyli A. Clinical Effects of Ciclosporin-A Containing Chemotherapy Protocols in Refractory Hematological Neoplasms.


17th Annual Meeting of the European Bone Marrow Transplantation,Italya 

Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H Soluble Interleukin-2 Receptor and Tumor Necrosis Factor Levels following Bone Marrow Transplantation.
Şardaş OS, Beksaç M, Koç H, Türker A, İlhan O, Akan H, Gürman G CMV Antigen Monitorization in Seropositive Allogeneic Bone Marrow Transplants


6th ECCO Meeting, 1991, Florence, Italy 

Şardaş OS, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Akan H , Gürman G, Özcan M IFN-Alfa2b therapy and monitorization of serum sIL-2R, TNF, G-CSF and GM-CSF in Chronic myelogenous leukemia


24th Congress of the International Society of Haematology, 1992, Londra, İngiltere 

Koç H, Ataoğlu H, Şentürk T, Özsökmen D, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Şardaş OS Prevention of Fungal Infections in Patients Receiving Remission Induction Chemotherapy for Acute Leukemia- Oral fluconazole vs. nystatin
Beksaç M, Ertürk Ş, Akan H, Koç H, İlhan O, Güneyli A, Sardaş OS The Clinical correlations of serum Tumor Necrosis Factor-alfa levels in Acute Leukemias. A Predictor of Response and Relapse


12th Congress of the International Society of Haematology, 1993, Viyana, Avusturya 

Akan H, Koç H, Aydoğdu İ, İlhan O, Beksaç M, Konuk N, Uysal A A single center randomized study comparing the efficacy of Sulperazone+Amikacin vs Ceftazidime+Amikacin in febrile neutropenic patients
Koç H, İlhan O, Beksaç M, Akan H, Konuk N, Gürman G, Arslan Ö, Aydoğdu İ Interferon alfa-2b treatment in chronic myelogenous leukemia
İlhan O, Koç H, Beksaç M, Akan H, Aydoğdu I, Konuk N, Şardaş OS Treatment of Aplastic Anemia with immunsuppressive therapy: Preliminary report. İbni Sina Hospital experience
Aydoğdu İ, İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, Konuk N, Uysal A Effect of chemotherapy on serum erythropoietin levels in acute leukemia patients
İlhan O, Koç H, Akan H, Beksaç M, Konuk N, Araslan Ö, UysalA, Şardaş OS Synergistic effects of Mitoxantrone+High dose Ara-c combination in the treatment of adult refractory or early relapsed acute nonlymphoblastic leukemia


European Haematology Association Meeting, 1994, Brüksel, Belçika 

İlhan O, Özcan M, Beksaç M, Koç H, Akan H, Konuk N, Uysal A Treatment of Evans Syndrome with danazol and cyclosporine


18th Annual Meeting of the European Bone Marrow Transplantation, 1994, Harrogate, İngiltere 

Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G, Konuk N Verapamil use in Autologous Bone Maroow Transplantation of Lymphoma patients (Preliminary report)
İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, Gürman G, Konuk N, Uysal A GM-CSF in the treatment of Aplastic Anemia


25th Congress of International Society of Hematology, 1994, Cancun, Meksika 

İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, Gürman G, Konuk N, Uysal A Granulocyte-macrophage colony stimulating factor in the treatment of aplastic anemia
Koç H, Akan H, Konuk N, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Avdoğdu İ, Avdıntuğ O Vasculitis in the patients with myelodysplastic syndromes.
İlhan O, Özcan M, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Aydoğdu İ Danazol therapy in chronic ITP: the preliminary results of İbn-i Sina group.


Annual Meeting of American Society of Hematology (ASH), 1994, Nashville, ABD 

Akan H, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Konuk N, Uysal A, Özcan M, The effect of HLA in the development of Venoocclusive disease in MHC matched adults undergoing allogeneic Bone Marrow Transplantation


19th Annual Meeting of the European Bone Marrow Transplantation, 1995, Davos, İsviçre 

Akan H, Koç H, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, N. Konuk, A. Uysal.: The effect of HLA in the development of venoocclusive disease in MHC matched adults undergoing Allogeneic bone marrow transplantation.
Gürman G, Koç H, Akan H, İlhan O, Beksaç M, N. Konuk, A.Uysal, M. Özcan, A Sunguroğlu.: Reinduction of remission by immunotherapy ın chronic myelogenous leukemia patients after allogeneic bone marrow transplantation.


13th Meeting of International Society of Haematology, Eylül 1995, İstanbul, Türkiye 

İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, Keskin A, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A HLA-DR frequency ın Turkish Aplastik anemia patients and the impact of HLA DR2 posıtıvıty ın response rate in patients receiving immunosuppressive therapy
Koç H, Beksaç M, İlhan O, Uysal A, Akan H, Konuk N, Gürman G, Özcan M, Results of three remission induction protocols in denovo acute myelogenous leukemia. Ibni Sina Hospital experience
Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H, Özcan M,Konuk N, Uysal A, B Ataç, N Çakar Determination of engraftment origin following allogeneic bone marrow transplantation by fluorescent in situ hybridization
İlhan O, Akan H, Koç H, Beksaç M , Gürman G, Önder A, Özcan M, Konuk N, Uysal A, Erdem C, Erdi H The incidence of graft versus host disease in allogeneic bone marrow transplantion in Ibni Sina hospital
Akan H, Koç H, Önder A, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A Febrile neutropenic complications of bone marrow transplantation
İlhan O, Koç H, Akan H, Gürman G, Beksaç M, Özcan M, Konuk N, Uysal A Hemorrhagic cystitis as a complication of Bone Marrow Transplantation
Koç H, İlhan O, Akan H, Beksaç M, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A Bone Marrow Transplantation activity ın Ankara University İbni Sina Hospital
Koç H, Akan H, İlhan O, Beksaç M, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A Allogeneic Bone Marrow Transplantation in patients with acute nonlymphoblastic leukemia
Gürman G, Sencer H, Uysal A, Koç H, Akan H, İlhan O, Beksaç M, Konuk N, Özcan M, Hemorragic cystitis after bone marrow transplantation: the role of electron microscopy in differential diagnosis
Koç H, Akman N, Tunal A, Ferhanoğlu B, Yücel I, İlhan O, Beksaç M, Aydın Y, Akan H, Özcan M, Konuk N, Aktuğlu G, Gürman G, Ülkü B. Interferon alfa 2b compared to ınterferon alfa2b plus chemotherapy for remission maintenance in multipl myeloma: A multicenter study
İlhan O, Özcan M, Beksaç M, Akar H, Koç H, Akan H, Gürman G, Şengül Ş A case of Denovo AML together with lung cancer
İlhan O, Beksaç M, Özcan M, Koç H, Akan H, Gürman G Treatment of refractory multipl myeloma with autologous whole blood transplantation


16th International Cancer Congress, 1994, Yeni Delhi, Hindistan 

Koç H, İlhan O, Aydoğdu İ, Gürman G, Akan H, Beksaç M, Konuk N Administration of MINE protocol in ıntermediate and high grade NonHodgkin's Lymphomas


Annual Meeting of American Society of Hematology (ASH), 1995, Seattle, ABD 

İlhan O, Arslan Ö, Koc H, Beksac M, Akan H, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A. High dose epirubicin containing ceop regimen in intermediate or high grade Nonhodgkin's lymphoma
Akan H, Şengül Ş, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Gürman G, Özcan M. Soluble adhesion molecules during progenitor cell engraftment.
Akan H, İlhan O, Gürman. Özcan M, Arslan Ö, Beksaç M, Konuk N, Uysal A Relationship between serum cytokine levels and aplasia period following high dose chemotherapy supported by granulocyte colony stimulating factor as a salvage chemotherapy without stem cell rescue in malignant lymphomas.


II. International Symposium on Febrile Neutropenia, 1995, Brüksel, Belçika 

Akan H, Koç H, Arslan Ö, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Üstün C, Konuk N, Uysal A. Febrile neutropenic complications in a bone marrow transplantation unit


22nd EBMT Meeting, 1996, Viyana, Avusturya 

Koç H, Gürman G, Akan H, Beksaç M, Konuk N, İlhan O, Özcan M, Arslan Ö, Uysal A Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell transplantation
Özcan M, Beksaç M, Akan H, Arslan Ö, koç H, İlhan O, Arat M, konuk N, Uysal A Serum Erythropoetin changes associated with erythroid and megakaryocytic engraftment after BMT
İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A HLA DR2 is more frequent among Turkish aplastic anemia patients responding to immunosuppressive therapy
Beksaç M, Koç H, Akan H, İlhan O, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Ataç B, Çakar N Interphase in situ hybridization for follow-up of engraftment origin and minimal residual disease in bone marrow transplant patients


27th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 25-28 Mart 2001, Maastricht, Hollanda 

M.Arat, E.Soydan, Ö.Arslan, M Özcan, G.Gürman, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç,O.İlhan, H.Koç, H.Akan. The long term follow-up of lymphoma patients with CBV regimen and autologous stem cell rescue: Ibni Sina experience. 27th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow
M Özcan, M.Arat, G.Gürman, Ö.Arslan, P.Topçuoğlu, M.Beksaç, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç, H.Akan Treatment of steriod refractory GVHD with anti-thymocyte globulin


XIII. Congress of the European Society for Hemapheresis, 16-19 September, 2001, Rivedal Garda-Trento, Italy
M.Arat, Ö.Arslan, M Özcan, G.Gürman, M.Beksaç, H.Koç, E.Ayyıldız, P.Topçuoğlu, K.Dalva, H.akan, T.Demirer, A.Uysal, N.Konuk, O.İlhan. Allogeneic peripheral blood stem cell apheresis: Ibni Sina experience.
Ö.Arslan, M.Arat, M Özcan, G.Gürman, M.Beksaç, F.altuntaş, H.Koç, H.Akan, T.Demirer, A.Uysal, N.Konuk, O.İlhan. Autologous peripheral blood stem cell mobilization: Ibni Sina Experience.
O.İlhan, M.Arat, Ö.Arslan, M Özcan, G.Gürman, K.Dalva, M.Beksaç, T.Demirer, N.konuk, A.Uysal, H.Koç, H.Akan. Evaluation of mobilization efficacy of cyclophosphamide (Cy) based regimen by peripheral blood CD34+ cell quantification. XIII. Congress of the European Society for Hemapheresis, 16-19 September, 2001, Rivedal Garda-Trento, Italy, S:192
T.Demirer, M. Aylı, M Özcan, R.Haznedar, T.Fen, M.Dağlı, Y.Genç, S.Dinçer, Ö.Arslan,O.İlhan, T.Üstün. Mobilization of peripheral blood stem cells with chemotherapy and recombinant human granulocyte colony stimulating factor (rhG-CSF): A randomized evaluation of different doses of rhG-CSF.
Ö. Arslan, M Arat, İ. Tek, N. Yücemen, G. Kınıklı, M. Oral, E. Ayyıldız, A. Çiftçi, O. İlhan Therapeutic Plasma Exchange In A Single Center: Ibni Sina Experience
O İlhan, M Arat, Ö Arslan, K Dalva, ŞM Bakanay, P Topçuoğlu, E Ayyıldız, A Çiftçi, H Akan. The Effect Of Preapheresis Dendritic Cell Counts On The Stem Cell Product (sözel)
M Arat, Ö. Arslan, F. Altuntaş, E. Ayyıldız, A. Çiftçi, T. Demirer, O. İlhan Stem Cell Mobilization With Cyclophosphamide (Cy) Based Regimen In Multiple Myeloma: Ibn-I Sina Experience
O. İlhan, Ö. Arslan, M Arat, A. Çiftçi, E. Ayyıldız, H. Şanlı, K. Dalva, H. Akan Short-Term Extracorporeal Photoimmunotherapy For Treatment Of Refractory Progressive Chronic Graft Versus Host Disease: Observations In Five Patients
M Arat, Ö. Arslan, A. Çiftçi, K. Dalva, E. Ayyıldız, O. İlhan The Value Of G-Csf At Collection Of Donor Lymphocytes For Cellular Immunotherapy (sözel)
İ. Tek, Ö. Arslan, İ. Çiftci, M Arat, E. Ayyıldız, A. Çiftçi, N. Yücemen, N. Mutluer, O. İlhan Effects Of Replacement Fluids On Plasma Viscosity Used For Therapeutic Plasma Exchange


44rdAnnual Meeting of American Society of Hematology, December 6-10, 2002, Philadelphia.
Akyerli CB, Beksac M, Holko M, Frevel M, Dalva K, Gürman G, İlhan O, Özcan M, Akana H, Williams BRG, Özçelik T. Analysis of high and low risk chronic myeloid leukemia by gene expression profiling. 44rdAnnual Meeting of American Society of Hematology, December 6-10, 2002, Philadelphia. Blood 2002: 99;365a, (poster 1412)
M.Beksac, M. Özcan, A.Tunalı, S.Dündar, M.Bayık, S.Paydaş, R.Ali, Y.Büyükbaşık,O.İlhan, F.Özkalemkaş, G.Gürman, A.Uysal, H.Akan, E.Akcaglayan, O.Özdemir. Outcome is worse in male compared to female de novo AML patients and can be improved with the use of granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) during induction. Results of a randomized multicenter trial (Turkish Leukemia Study Group, TLG95-002). 44rdAnnual Meeting of American Society of Hematology, December 6-12, 2002, Philadelphia. Blood 2002:99; 251b, (4527)
Beksac M, Arat M, Dalva K, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Akan H. Molecular response rates achieved in chronic myelogenous leukemia (CML) patients treated with interferon, imatinib mesylate (STI) or stem cell transplantation. A single institutional experience. 44rd Annual Meeting of American Society of Hematology, December 6-12, 2002, Philadelphia. Blood 2002: 99;334b (4886)
O. İlhan, M Arat, Ö Arslan, K Dalva, E Ayyıldız, H Akan. Preapheresis Dendritic Cell Count Predicts Apheresis Content In Allogeneic PBSC Collection. 44rd Annual Meeting of American Society of Hematology, December 6-12, 2002, Philadelphia. Blood 2002;100 (suppl: part 1 of 2) Abstract: 3276 

9th Congress of the World Apheresis Association. 7-10 September 2002, Paris, France
M.Arat, K.Dalva, Ö.Arslan, G.Gürman, M Özcan, O.İlhan. Does G-CSF have any role of at collection of donor lymphoctes (DL) for cellular immunotherapy.
O.İlhan, M.Arat, Ö.Arslan, M Özcan, G.Gürman, A.Çiftçi, M.Beksaç, H.Koç, E.Ayyıldız, H.Akan. Extracorporeal photoimmunotherapy (ECP) for treatment of steroid refractory progressive chronic graft versus host disease (CGVHD).
M.Arat, Ö.Arslan, M Özcan, G.Gürman, M.Beksaç, H.Koç, E.Ayyıldız, P.Topçuoğlu, K.Dalva, H.Akan, T.Demirer, A.Uysal, N.Konuk, O.İlhan. Content of stem cells collected from healthy donors for allogeneic transplantation: Excess CD3 hazard.
Ö.Arslan, M.Arat, M Özcan, G.Gürman, M.Beksaç, H.Koç, H.Akan, A.Uysal, N.Konuk,O.İlhan. The feasibility of tailoring autologous peripheral blood stem cell collections according to peripheral blood CD34 counts.
O. İlhan, M Arat, Ö Arslan, K Dalva, ŞM Bakanay, P Topçuoğlu, E Ayyıldız, A Çiftçi, H Akan. Preapheresis prediction of dendritic cell content in allogeneic transplants (sözlü bildiri).
Ö. Arslan, M Arat, İ. Tek, N. Yücemen, G. Kınıklı, M. Oral, E. Ayyıldız, A. Çiftçi, O. İlhan Therapeutic plasma exchange in a single center: Ibni Sina Experience.
2nd Meeting of the European Haematology Association, , 29 Mayıs-1 Haziran 1996, Paris, Fransa 

İlhan O, Beksaç M, Koç H, Akan H, Arslan Ö, Gürman G, Özcan M, Konuk N, Uysal A HLA DR2; a prognostic factor in response to immunosupressive therapy in aplastic anemia
Akan H, Koç H, Arslan Ö, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Üstün C, Konuk N, Uysal A Febrile Neutropenia in a Bone Marrow Transplantation Unit


26th Congress of the Interanational Society of Haematology, 25-29 Ağustos 1996, Singapur 

İlhan O, Özcan M, Beksaç M, Koç H, Akan H, Kutlay S, Dalva K, Gürman G, Arslan Ö, Arat M, Konuk N, Uysal A The relation of HLA phenotype and survival after allogeneic bone marrow transplantation in turkish patients with chronic myelogenous leukemia (CML)
Koç H, Akman N, Özcan M, Tunalı A, ferhanoğlu B, Yücel İlhan O, Beksaç M, Aydın Y, Akan H, Konuk N, Aktuğlu G, Gürman G, Ülkü B, Aydoğdu İ The combination opf chemotherapy with interferon alfa2-b for remission maintenance in multiple myeloma does not prolong remission duration:a multicenter study


38th Annual Meeting of the American Society of Hematology, Orlando, December 6-10, 1996. 

Beksaç M, Arat M, Özcan M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, İlhan O, Gürman G,Konuk N,Uysal A. Comparison of peripheral blood, lymph node and bone marrow lymphocyte surface antigens, adhesion molecules in B-CLL and low grade non-Hodgkin's lymphomas.
Gürman G, Sencer H, Uysal A, Çınar K, Arslan Ö, Özcan M, Koç H, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Törüner M, Konuk N. Hemorrhagic cytitis after bone marrow transplantation ; the role of electron microscopy in differential diagnosis.
İlhan O, Beksaç M, Arslan Ö, Akan H, Koç H, Dilek İ, Arat M, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. CD34 cell dose influences hematological recovery after peripheral stem cell transplantation.
Gürman G, Koç H, Akan H, İlhan O, Özcan M, Arslan Ö, Sunguroğlu A, Konuk N, Beksaç M, Uysal A. Donor mononuclear cell infusion and alpha interferon administration in relapsed chronic myeloid leukemia patients after allogeneic bone marrow transplantation.
Üstün C, Koç H, Karayalçın S, Akyol G, Gürman G, İlhan O, Akan H, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Beksaç M, Hepatic cmoplications of allogeneic bone marrow transplantation.
İlhan O, Özcan M, Beksaç M, Koç H, Akan H, Kutlay S, Dalva K, Gürman G, Arslan Ö, Arat M, Dilek İ, Konuk N, Uysal A. The prognostic revelance of HLA phenotype in allogeneic bone marrow transplantation in Turkish patients with chronic myelogenous leukemia (CML).


23rd Annual Meeting of EBMT, March 23-27 1997, Aix-les Bains France 

Arslan Ö, Özcan M, Dilek İ, Gürman G, İlhan O, Akan H, Koç H, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Comparison of peripheral blood stem cell versus bone marrow transplantation results in acute non-lymphoblastic leukemia.
İlhan O, Beksaç M, Arslan Ö, Akan H, Koç H, Dilek İ, Arat M, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. Stem cell quantity influences engraftment after peripheral blood stem cell transplantation.
Üstün C, Karayalçın S, Akyol G, Gürman G, İlhan O, Akan H, Özcan M, Arslan Ö, Konuk N, Uysal A, Beksaç M, Koç H. Hepatitis B virus infection in allogeneic bone marrow transplantation.
Koç H, Gürman G, Arslan Ö, Özcan M, Akan H, İlhan O, Konuk N, Uysal A, Beksaç M. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation : An increased risk of GVHD.
NSAA WP oral bildiri


20th International Congress of Chemotherapy, June 29-July 3, 1997, Sydney, Australia 

Arslan Ö, Koç H, Akan H, Beksaç M, İlhan O, Gürman G, Özcan M, Dilek İ, Konuk N, Uysal A. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in acute nonlymphoblastic leukemia: A retrospective comparison with marrow transplantation.
Arslan Ö, İlhan O, Özcan M, Dilek İ, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Konuk N, Uysal A. CEOP regimen in intermediate or high grade Nonhodgkin's lymphoma.


3rd International Symposium "Stem cells biology, Interferon therapy and Transplantation, Geneve 

Arslan Ö, Beksaç M, İlhan O, Koç H, Akan H, Gürman G, Özcan M, Üstün C, Dilek İ, Konuk N, Uysal A. A retrospective comparison of allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for Chronic Myelogenous Leukemia in a single Institution


26th Annual Meeting of International Society for Experimental Hematology, Cannes, 1997 

Arslan Ö, Koç H, Akan H, Dalva K, Saltan Y, İlhan O, Beksaç M, Soluble adhesion molecules in healthy donors primed with G-CSF for allogeneic peripheral blood stem cell transplantation.


39th Annual Meeting of the American Society of Hematology, December 5-9 1997, San Diego California. 

Akan H, Dalva K, Üstün C,Koç H, İlhan O, Uysal A, Özcan M,Beksaç M. Surface adhesion molecules in peripheral stem cells of healthy donors primed with G-CSF.
Kutlay S, Beksaç M, Dalva K, İlhan O. Akan H, Koç H, Özcan M, Konuk N, Uysal A. Clinical relevance of flow cytometric BCL-2 and CD95 expression in acute myeloid leukemia.
Beksaç M, Tunalı , Akoğlu T, Dündar S, Paydaş S, İlhan O, Koç H, Özcan M, Ovalı E, Uysal A, Yalçın A, Akman N, Büyükkeçeci F. A phase III randomized multicenter study of induction with or without G-CSF followed by intensive consolidation versus stem cell transplantation (PBSCT) in AML (Preliminary results of Turkish Leukemia Study Group (TLG95-002).
Beksaç M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, İlhan O, Arat M, Özcan M,Gürman G Konuk N,Uysal A A randomized single instutional study on comparison of idarubicin (I) versus daunorubicin (D) versus mitoxantrone (M) containing induction and consolidation regimens in acute myeloblastic leukemia (AML).
İlhan O, Özcan M, Yalçın A, Koç H, Beksaç M, Ünal A, Tunalı A, Gülbaş Z, Gürman G, Dündar S, Ündar L, Payzın B, Akan H. Hematological and cytogenetic efficiency of interferon alpha 2a plus low dose cytarabine in chronic myelogenous leukemia. An interim analysis of multicenter study.
Gürman G, Arslan Ö, Koç H, Dilek İ, Üstün C, Özcan M, Akan H, İlhan O, Sunguroğlu A, Konuk N, Uysal A, İdilmam R, Beksaç M. Donor leukocyte infusions for the treatment of leukemia relapse after allogeneic hematopoietic progenitor cell transplantation.


ISH-EHA Combined Haematology Congress, Amsterdam, The Netherlands, 4-8 July 1998. 

Kutlay S, Beksaç M, Dalva K, İlhan O, Koç H, Akan H, Özcan M, Konuk N, Uysal A. Flow cytometric G-CSF receptor expression in acute myeloid Leukemia and role in G-CSF use at induction chemotherapy.
Beksaç M, Arslan Ö, Koç H, Akan H, İlhan O, Arat M, Özcan M, Gürman G, Konuk N, Uysal A. Randomized unicenter trial for comparison of three regimens in de novo adult acute nonlymphoblastic leukemia.
Beksaç M, İlhan O, Uysal A, Koç H, İdilman R, Arat M, Üstün C, Özcan M. Cladribine Therapy in chronic lymphoproliferative disorders:single center experience.


24th Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation,Courmayeur Italy, March 22-26, 1998. 

Beksaç M, Üstün C, Özcan M, Koç H, İlhan O, Özçelik T, Dalva K, Gürman G, Akan H, Arat M, Konuk N,Uysal A. Allogeneic Peripheral Blood and Stem Cell Transplants Cause more chronic graft versus host disease and less relapse compared to bone marrow transplants.


Sao Paulo WAA Meeting and Brasilian Hematology Congress, 1998 

Arat M, Üstün C, Arslan Ö, Ayyıldız E, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Özcan M, Demirer T, Uysal A, Konuk N, İlhan O. Correlation of cd34+ mononuclear cells and engraftment time in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation.


7th International Congress of World Apheresis Association (WAA), 1998, Sao Paolo, Brezilya 

Arat M, Üstün C, Arslan Ö, Ayyıldız E, Koç H, Beksaç M, Akan H, Gürman G, Özcan M, Demirer T, Uysal A, Konuk N, İlhan O Correlation of CD34+ mononuclear cells and engraftment time in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation


EBMT Solid Tumor Working Party: Focus on Autologous Stem Cells, Ravenna, Italy, 10-11 Nov 1998 

M. Arat, T. Demirer, O. Ilhan, H. Koç, C. Üstün, H. Çelebi, E. Ayyıldız, A. Tüzün Peripheral blood stem cell (PBSC) collection with cyclophosphamide (CY) - paclitaxel and recombinant human granulocyte-colony stimulating factor (rhG-CSF) in patients with breast cancer: İbni Sina experience


40th Annual Meeting of American Society of Hematology , December 4-8, 1998, Miami Beach, Florida, ABD 

A.Ates, O. Ilhan, M. Özcan, K. Dalva, N. Uğur, M. Beksaç, H. Akan , H. Koç The presence of clonal B cell excess as an indicator of advanced disease and poor survival in patients with multiple myeloma.
Özcan, C. Üstün, O. İlhan, M. Beksaç, E. Akçağlayan, G. Gürman, H. Akan, T.Demirer, M. Arat, H. Çelebi, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç The effect of G-CSF in the first 100 days of allogeneic peripheral blood stem cell transplantation
A.Ateş, O. İlhan, M. Özcan, K. Dalva, n. Ugur, M. Beksaç, H. Akan, H. Koç T cell subsets in multiple myeloma: Relation to clinical phase and stage of disease and prognosis
O. İlhan, M. Özcan, A. Yalçın, H. Koç, M. Beksaç, A. Ünal, A. Tunalı, G. Gürman, S. Dündar, L. Ündar, B. Payzın, H. Akan Interferon alfa 2a and low dose cytarabine in chronic myeloid leukemia: Second interim analysis of multicenter study
Ateş, O. İlhan, M. Özcan, K. Dalva, N. Ugur, M. Beksaç, H. Akan, H. Koç Increased CD38 expression on peripheral blood lymphocytes associated with more advanced disease and poor survival in multiple myeloma patients
Üstün, M. Beksaç, K. Dalva, N. Konuk, H. Koç, O. İlhan, G. Gürman, H. Akan, M. Arat, H. Çelebi, A. Uysal Effect of in vivo use of alltrans retinoic acid (ATRA) as a single agent on expression of bcl-2 and rhodamine uptake in patients with de novo acute myeloblastic leukemia
Üstün, M. Özcan, M. Beksaç, O. İlhan, M. Çakır, G. Gürman, H. Akan, T. Demirer, M. arat, H. Çelebi, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç. Clinical effects of intravenous immune globulin (IVIG) treatment in patients with allogeneic peripheral blood stem cell transplantation
Beksaç, M. Arat, H. Akan, H. Koç, O. İlhan, M. Özcan. Circulating CD44 and ICAM-1 levels in low grade non-Hodgkin's lymphoma and B-CLL patients during interferon alpha 2a treatment
Gürman, H. Çelebi, C. Üstün, M. Arat, O. İlhan, M. Özcan, Ö. Arslan, A, Uysal, H. Akan, M. Beksaç, N. Konuk, H. Koç. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in patients with severe aplastic anemia
G.Gürman, C. Üstün, Ö. Arslan, M. Beksaç, N. Konuk, M. Arat, H. Çelebi, M. Özcan, O. İlhan, T. Demirer, H. Akan, A. Uysal, H. Koç. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with advanced hematological malignancies by using nonmyeloablative conditioning regimen


25th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 21-25 Mart 1999, Hamburg, Almanya 

G.Gürman, C. Üstün, Ö. Arslan, M. Beksaç, N. Konuk, M.Arat, H. Çelebi, M. Özcan, O. İlhan, T. Demirer, H. Akan, A. Uysal, H. Koç. Allogeneic hematopoietic cell transplantation in patients with advanced hematological malignancies by using nonmyeloablative conditioning regimen
Gürman, H. Çelebi, C. Üstün, M.Arat, O. İlhan, M. Özcan, Ö. Arslan, A, Uysal, H. Akan, M. Beksaç, N. Konuk, H.Koç. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in patients with severe aplastic anemia
C.Üstün, M. Özcan, M. Beksaç, O. İlhan, M. Çakır, G. Gürman, Ö.Arslan, H. Akan, T. Demirer, M.Arat, H.Çelebi, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. Clinical effects of intravenous immune globuline (IVIG) treatment in patients with allogeneic peripheral stem cell transplantation
T.Demirer, M.Arat, H.Koç, O.İlhan, H.Çelebi, M.Özcan, H.Akan, G.Gürman, A.Uysal. A Protocol Proposal Comparıng Conventıonal Approach wıth Hıgh-Dose Chemotherapy (HDC) and Perıpheral Blood Stem Cell Transplantatıon (PBSCT) ın Patıents wıth Small Cell Lung Cancer Lımıted to Thorax
T.Demirer, M.Arat, H.Koç, O.İlhan, H.Akan, G.Gürman, M.Özcan, H.Çelebi, C.Üstün, A.Uysal. A.Protocol Proposal for Hıgh-Dose Chemotherapy (HDC) wıth Autologous Perıpheral Blood Stem Cell Transplantatıon (PBSCT) Versus Conventıonal Chemotherapy ın Patıents Wıth Relapsed Cısplatın Sensıtıve Epıthelıal Ovarıan Cancer - 2 ARM Randomızed Study.
H.Akan, K.Dalva, C.Üstün, H.Çelebi, M.Arat, M.Beksaç, H.Koç, O.İlhan, G.Gürman, N.Konuk, A.Uysal. Surface Adhesıon Molecules ın Perıpheral Stem Cells of Healthy Donors Prımed wıth G-CSF.
O.İlhan, T.Demirer, M.Arat, K.Dalva, HŞ.Coşkun, M,Beksaç, H.Akan, M.Özcan, Ö.Arslan, G.Gürman, H.Koç. The Influence of CD 41 + and CD 42 + Perıpheral Blood Stem Cells on Platelet Engnaftment After Allo PBSCT.
M.Özcan, C.Üstün, O.İlhan, M.Beksaç, E.Akçağlayan, G.Gürman, H.Akan, T.Demirer, M.Arat, H.Çelebi, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. The Effect of G-CSF in the Fırst 100 Days of Allogeneıc Perıpheral Blood Stem Cell Transplantatıon
M.Arat, T.Demirer, O.İlhan, H.Koç, C.Üstün, H.Çelebi, E.Ayyıldız, A.Tüzün, G.Gürman, M.Özcan, Perıpheral Blood Stem Cell (PBSC) Collectıon wıth Cyclophosphamıde (CY) - Paclıtaxel and Necombınant Human Granulocyte - Colony Stımulatıng Factör (rh G- CSF) ın Patıents wıth Breast Cancer: İbn-i Sina Experıence


6th Regional European Congress of the International Society of Blood Transfusion, Jerusalem, İsrail, May 9-14, 1999 

M.Arat, Ö.Arslan, M.Tekin, F.Kutlutürk, O.İlhan, M.Beksaç. Autologous platelet collection and storage to support thrombocytopenia in a leukemia patient with platelet alloimmunization undergoing chemotherapy
Ö.Arslan, M.Arat, O.İlhan, E.Ayyıldız, C.Üstün, H.Çelebi, M.Özcan, G.Gürman, T.Demirer, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. The influence of donr's peripheral blood CD34+ cells on collection and engraftment kinetics in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation


35th Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology, 15-18 Mayıs 1999, Atlanta, ABD 

M.Arat, T.Demirer, C.Üstün, H.Çelebi, A.Tüzün, H.Ş.Coşkun, E.Ayyıldız, O.İlhan, G.Gürman, M.Özcan, H.Koç. A phase I dose escaltion study of high dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMC) followed by autologous peripheral blood stem cell transplantation in patients with high risk breast cancer and hematologic malignancies.


4th Congress of European Hematology Association, 9-12 Haziran 1999, Barselona, İspanya 

C.Üstün, M.Beksaç, K.Dalva, N.Konuk, H.Koç, O.İlhan, M.Özcan, G.Gürman, H.Akan, M.Arat, H.Çelebi, H.Ş.Coşkun, A.Uysal. The results of all-trans retinoic acid treatment on bcl2 expression and rhodamine retention in de novo AML.
Ö.Arslan, H.Akan, M.Arat, C.Üstün, H.Çelebi, H.Ş.Coşkun, M.Özcan, G.Gürman, O.İlhan, M.Beksaç, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç. Soluble adhesion molecules in allogeneic periheral blood stem cell donors primed with rhG-CSF.
O.İlhan, T.Demirer, M.Arat, Ö.Arslan, K.Dalva, H.Ş.Coşkun, M.Beksaç, H.Akan, M.Özcan, G.Gürman, H.Koç. Platelet engraftment after alloPBSCT:The role of CD41+ and CD42+ stem cells.
C.Üstün, R.İdilman, H.Bozkaya, H.Çelebi, M.Arat, H.Ş.Coşkun, M.Bozdayı, O.İlhan. Hepaitits G Virus in the sera of patients with aplastic anemia.
Ö.Arslan, H.Ş.Coşkun, C.Üstün, M.Arat, H.Çelebi, M.Özcan, G.Gürman, H.Akan, O.İlhan, N.Konuk, T.Demirer, M.Beksaç, A.Uysal, HçKoç. Experience of İbni Sina Hospital in allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for standard risk leukemia patients.


12th ESFH Congress, 4-8 Eylül 1999, Malmö, İsveç 

M Arat, Ö. Arslan, O. İlhan ve ark.The influence of patients' peripheral blood CD34+ cells on collection and engraftment kinetıcs in autologous peripheral blood stem cell transplantation
O. İlhan, T. Demirer, M Arat ve ark. The ınfluence of cd41+ and cd42+ perıpheral blood stem cells on platelet engraftment after allo pbsct
M Arat, Ö. Arslan, C. Üstün, O. İlhan ve ark. Allogeneic peripheral blood stem cell apheresis:İbni Sina experience
M Arat, Ö. Arslan, O. İlhan, ve ark. Collection of autologous perıpheral blood stem cells mobılızed wıth cyclophosphamıde, paclıtaxel (or etoposıde) and recombınant granulocyte colony stımulatıng factor (rhg-csf): İbnı Sina experience
Ö. Arslan, M Arat, , C. Üstün, O.İlhan ve ark. The influence of donors' peripheral blood cd34+ cells on collectıon and engraftment kınetıcs ın allogeneic peripheral blood stem cell transplantation
M Arat , H. Akan, Ö. Arslan, O.İlhan ve ark. CD34 positive stem cell selection wIth Isolex 300i: The First live procedure in Turkey


41st Annual Meeting of American Society of Hematology , December 3-7, 1999, New Orleans, Louisiana, ABD 

O. İlhan, H Çelebi, M Arat, Ö Arslan, E Akçağlayan, C Üstün, M Özcan, G Gürman, H Akan, N Konuk, M Beksaç, A Uysal. Treatment of acute and chronic graft versus host disease with mycophenolate mofetil.


26th Annual Meeting of European Group for Blood and Marrow Transplantation, 5-8 Mart 2000, Innsbruck, Almanya 

M Arat, F Arpacı, A Öztürk, SB Omay, B Şahin, M Çetin, Z Başlar, S Anak, H Bilgen, S Beşışık Kalayoğlu, İ Karadoğan, B Antmen, M Bayık, S Kansoy, E Ovalı, AU Ural, O İlhan.National survey of peripheral blood stem cell (pbsc) apheresıs complications in Turkey (1998) On behalf of Hemapheresis Subcommittee of Turkish Society of Hematology
M Arat, O Ilhan, Ö Arslan, M Özcan, G Gürman, F Altuntas, E Ayyıldız, K Dalva, C Tavat, M Beksaç, H Koç. Estımatıon of hematopoietic stem cell apheresis yield in autologous setting: high lucency reticulocytes vs peripheral blood CD34+ cells.
T Demirer, O İlhan , M Arat , N Günel , H Çelebi , M Özcan, G Gürman, H Akan , A Uysal , H Koç A phase I dose escalation study of high dose thiotepa, melphalan and carboplatin (CTM) followed by autologous peripheral blood stem cell transplantatıon (pbsct) in patients with solid tumors and hematologic malignancies.
O Ilhan, SM Bakanay, M Arat, M Özcan, H Çelebi, M Beksaç, G Gürman, Ö Arslan, H Akan, N Konuk, A Uysal, C Üstün, E Akçağlayan, H Koç. Treatment of aplastic anemia: Ibnı Sina experience.
H.Çelebi, M.Beksaç, H.Koç, O.İlhan, M.Özcan, A.Uysal, H.Akan, G.Gürman,N.Konuk, Ö.Arslan, A.Sunguroğlu, C.Üstün, M.Arat. Does pre-transplant interferon alpha onterfere with transplant in CML.
O.İlhan, Ö.Arslan, M.Arat, M.Özcan, G.Gürman, K.Dalva, M.Beksaç, T.Demirer, N.Konuki A.Uysal, H.Akan, H.Koç. The value of peripheral blood CD34+ cell qualification in autologous hematopoietic stelm cell apheresis.
Ö.Arslan, M.Arat, A.Çiftçi, E.Ayyıldız, O.İlhan. Depletion of donors erytrocytes using cell separator in major abo mismatched allogeneic bone marrow transplantation.
M.Arat, O.İlhan, Ö.Arslan, G.Gürman, M.Özcan, A.Çiftçi, E.Ayyıldız, H.Koç. Collection of donor lymphocytes for cellular immunotherapy.
Ö.Arslan, T.Elkıran, M.Arat, O.İlhan, H.Koç. Severe hypotensive reactin due to a bedside white cell reduction filter (PLX,2KLE, PALL), Vox Sanguinis 79 (suppl 1), 2000, p 520.


21st Annual Meeting of American Society for Apheresis, 6-8/4/2000, Las Vegas Nevada, ABD 

M Arat, F Arpacı, A Öztürk, SB Omay, B Şahin, M Çetin, Z Başlar, S Anak, H Bilgen, S Beşışık Kalayoğlu, İ Karadoğan, B Antmen, M Bayık, S Kansoy, E Ovalı, AU Ural, O İlhan Natİonal survey of perİpheral blood stem cell (PBSC) apheresis complications in Turkey (1998)
N.Üskent, A.Özet, Ö.Arslan, S.B.Omay, A.Ünal, S.Anak, S.Paydaş, S.Beşışık Kalayoğlu, F.Arpacı, A.Öztürk, S.Çağırgan, L.Ündar, E.Ovalı, S.Kansoy, M.Bayık, A.Ü.Ural, Z.Güldaş, O.İlhan. Autologous peripheral blood stem cell collection 1998 activity for Turkey


26th Congress of the International Society of Blood Transfusion, 9-14/07/2000, Viyana, Avusturya 

Ö Arslan, M Arat, M. Özcan, G. Gürman, H. Koç, H. Çelebi, E. Ayyıldız, E. Akçağlayan, H. Akan, M. Beksaç, N. Konuk, A.Uysal, O. Ilhan TherapeutIc plasma exchange in a single center: IBNI SINA EXPERIENCE
Ö Arslan, T Elkıran, M Arat, O İlhan, H Koç. Severe hypotensive reaction due to a bedside white cell reduction filter (PXL 2 KLE Pall)


42nd Annual Meeting of American Society of Hematology , 1-5/12/2000, San Francisco, ABD 

O İlhan, Ö Arslan, M Arat, M Özcan, G Gürman, K Dalva, M Beksaç, T. Demirer, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan, H. Koç. The value of peripheral blood CD34+ cell quantification in autologous hematopoietic stem cell apheresis
Ö Arslan, M Arat, A Çiftçi, E Ayyıldız, O İlhan. Depletion of donors' erythrocytes using cell separator in major abo mismatched allogeneic bone marrow transplantation.
M Arat, O İlhan, Ö Arslan, G Gürman, M Özcan, A Çiftçi, E Ayyıldız, H Koç Collection of donor lymphocytes for cellular immunotherapy
T Demirer, O İlhan, M Aylı, M Arat, T Fen, R Haznedar, M Özcan, Ö Arslan, G Gürman, H Akan, M Dağlı, N Konuk, M Yıldız, G Özet, A Uysal, H Koç Phase-II study of high-dose thiotepa, melphalan and carboplatin (TMCb) with autologous peripheral blood stem cell (PBSC) support in patients with hematologic malignancies and solid tumors.
Ö.Arslan, M.Arat, M.Özcan, G.Gürman, H.Koç, H.Çelebi, E.Ayyıldız, E.Akçağlayan, H.Akan, M.Beksaç, N.Konuk, A.Uysal, O.İlhan. Therapetic plasma exchange in a single center:İbni Sina Ezperiemce. Vox Sanguinis 79 (suppl 1), 2000, p225.


27th. Annual Meeting European Group for Blood and Marrow Transplantation, 25-28 Mart, 2001 Hollanda 

E. Soydan, M.Arat, C.Üstün, Ö.Arslan, D.Yazman, O.İlhan, M.Beksaç, H.Koç. The incidence of avascular necrosis of the femoral head after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
M.Arat, E.Soydan, Ö.Arslan, M.Özcan, G.Gürman, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç, O.İlhan, H.Koç, H.Akan. The long-term follow-up of lymphoma patients conditioned with CBV regimen and autologous stem cell transplantation.
M.Özcan, M.Arat, G.Gürman, Ö.Arslan, P.Topçuoğlu, M.Bksaç, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, H.Koç, H.Akan. Treatment of stereoid refractory GVHD with anti-tymocyte globulin.


13rd Congress of the European Society for Haemapheresis, 16-19/09/2001, Riva del Garda, Italy 

Ö. Arslan1, M. Arat1, İ. Tek1, N. Yücemen2, G. Kınıklı3, M. Oral4, E. Ayyıldız1, A. Çiftçi1, O. İlhan1 THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE IN A SINGLE CENTER: IBNI SINA EXPERIENCE
Ö. Arslan, M. Arat, M. Özcan, G. Gürman, M. Beksaç, F. Altuntaş, H. Koç, H. Akan, T. Demirer, A. Uysal, N. Konuk, O. İlhan AUTOLOGOUS PERIPHERAL BLOOD STEM CELL MOBILIZATION: IBN-I SINA EXPERIENCE
İlhan O, M Arat, Ö Arslan, K Dalva, ŞM Bakanay, P Topçuoğlu, E Ayyıldız, A Çiftçi, H Akan. THE EFFECT OF PREAPHERESIS DENDRITIC CELL COUNTS ON THE STEM CELL PRODUCT (sözel)
O. Ilhan, M. Arat, Ö. Arslan, M. Özcan, G. Gürman, K. Dalva, M. Beksaç, T. Demirer, N. Konuk, A. Uysal, H. Koç, H. Akan EVALUATION OF MOBILIZATION EFFICIENCY OF CYCLOPHOSPHAMIDE (CY) BASED REGIMEN BY PERIPHERAL BLOOD CD34+ CELL QUANTIFICATION
M. Arat, Ö. Arslan, F. Altuntaş, E. Ayyıldız, A. Çiftçi, T. Demirer, O. İlhan STEM CELL MOBILIZATION WITH CYCLOPHOSPHAMIDE (CY) BASED REGIMEN IN MULTIPLE MYELOMA: IBN-I SINA EXPERIENCE
O. İlhan*, Ö. Arslan*, M. Arat*, A. Çiftçi*, E. Ayyıldız*, H. Şanlı**, K. Dalva, H. Akan SHORT-TERM EXTRACORPOREAL PHOTOIMMUNOTHERAPY FOR TREATMENT OF REFRACTORY PROGRESSIVE CHRONIC GRAFT VERSUS HOST DISEASE: OBSERVATIONS IN FIVE PATIENTS
M. Arat, Ö. Arslan, A. Çiftçi, K. Dalva, E. Ayyıldız, O. İlhan THE VALUE OF G-CSF AT COLLECTION OF DONOR LYMPHOCYTES FOR CELLULAR IMMUNOTHERAPY (sözel)
Ö. Arslan, M. Arat, A. Çiftçi, E. Ayyıldız, K. Dalva, O. İlhan. RED CELL DEPLETION IN MAJOR ABO MISMATCHED ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANTATION USING COBE SPECTRA
M. Arat, Ö. Arslan, M. Özcan, G. Gürman, M. Beksaç, H. Koç, E. Ayyıldız, P. Topçuoğlu, K. Dalva, H. Akan, T. Demirer, A. Uysal, N. Konuk, O. İlhan.ALLOGENEIC PERIPHERAL BLOOD STEM CELL APHERESIS:IBNI SINA EXPERIENCE (sözel)
İ. Tek1, Ö. Arslan1, İ. Çiftci2, M. Arat1, E. Ayyıldız, A. Çiftçi, N. Yücemen3, N. Mutluer3, O. İlhan1 EFFECTS OF REPLACEMENT FLUIDS ON PLASMA VISCOSITY USED FOR THERAPEUTIC PLASMA EXCHANGE
28th Annual Meeting of the Europenan Group for Blood and Marrow Transplantation, Monreux, Switzerland, March 20-24, 2002. 

M.Arat, P.Topçuoğlu, E.Soydan, G.Gürman, M.Özcan, Ö.Arslan, H.Koç, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, M.Beksaç. A retrospective comparison of oral versus intravenous administration of Busulfan: Preliminary resulsts show similar toxicity but less relapse. Bone Marrow Transplantation, Volume 29, Supplement 2, P673, 2002.
Ö.Arslan, M.Arat, E.Soydan, H.Ş.Coşkun, P.Topçuoğlu, M.Özcan, G.Grman, T.Demirer,O.İlhan, H.Koç, M.Beksaç, N.Konuk, A.Uysal, H.Akan. Does donor recipient ABO-incompatibility have any effect on the course and outcome of allogeneic hematopoietic cell transplantation? Bone Marrow Transplantation, Volume 29, Supplement 2, P771, 2002.
C.Tavat, Ö.Arslan, M.Arat, O.İlhan, M.Özcan, P.Topçuoğlu, M.Beksaç, H.Akan. Is there a correlation between peripheral blood CD34+ cells and peripheral blood erythrocyte precursors in healthy G-CSF stimulated donors and the effect of G-CSF and apheresis on complete blood count. Bone Marrow Transplantation, Volume 29, Supplement 2, NONUM092, 2002.
M.Özcan, P.Topçuoğlu, M.Arat, K.Dalva, E.Soydan, Ö.Arslan, O.İlhan,. Presence of tissue facotr (TF) antigen expressing cells within allogeneic peripheral blood progenitor cell (PBPC) harvest. Bone Marrow Transplantation, Volume 29, Supplement 2, nonum093, 2002.
I.Yıldırım, Ö.Arslan, Y.Özer, M.Arat, E.Soydan, P.Topçuoğlu, M.Özcan, G.Gürman,O.İlhan, H.Koç, M.Beksaç, A.Uysal, N.Konuk, H.Akan. The profile of erythrocyte antigens after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplantation, Volume 29, Supplement 2, P837, 2002.
E.Soydan, M.Arat, O.Özdemir Kumbasar, M.Özcan, Ö.Arslan, G.Gürman, H.Koç,O.İlhan, M.Beksaç, D.Alper, H.Akan. The role of busulfan at post transplant pulmonary complications in allogeneic hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplantation, Volume 29, Supplement NONUM066, 2002.


9th Congress of the World Apheresis Association and 9e Congrés de la Société Française d'Hémaphérése, Paris, France 

İ.Tek, Ö.Arslan, I.Çiftçi, M.Arat, E.Ayyıldız, A.Çiftçi, N.Yücemen, N.Mutluer, O.İlhan.Effects of replacement fluids on plasma viscosity used for therapeutic plasma exchange. 

BIOMED 2002, IXth International Symposium on Biomedical Sciences and Technology, 19-22 September 2002, Kemer, Antalya, Turkey. 

O.İlhan, M.Arat, K.Dalva, Ö.Arslan, Ş.M.Bakanay, P.Topçuoğlu.The effect of preapheresis dendritic cell counts on the stem cell product.
M.Arat, K.Dalva, Ö.Arslan, G.Gürman, M.Özcan, O.İlhan. Does G-CSF have any role on the collection of donor lymphocytes (DL) for cellular immunotherapy.


8th Congress of the European Hematology Association, 12-15 June 2003, Lyon, France 

Ö.Arslan, M.Arat, E.Ayyıldız, K.Dalva, G.Kabacam, M.Tol, O.İlhan. Analysis of Stem Cell Content and T-Cell Subsets in Aloogeneic Peripheral Stem Cell Harvest.
M.K.Yüksel, O.İlhan, M.Arat, P. Topçuoğlu, E.Soydan, M.Beksaç, M.Özcan, Ö.Arslan, G.Gürman, N.Konuk, A.Uysal, H.Akan. Retrospective Clinical and Pathological Analysis of 86 Patients Diagnosed Primary Myelodysplastic Syndrome (MDS): Bournemouth Scoring System and Overall Survival.


29th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, 20-23 July 2003, Istanbul, Turkey 

M.Arat, P. Topçuoğlu, E.A.Soydan, G.Gürman, M.Özcan, Ö.Arslan, H.Koç, O.İlhan, N.Konuk, A.Uysal, H.Akan, M.Beksaç. A retrospective comparison of oral versus intravenous administration of busulfan.
J.Seebach, J.Passweg, F.Loberiza, G.Stussi, O.İlhan, J.Gajewski, H-J.Kolb, A.Robinson, P.Tiberghien, G.Elfenbein, J-Y.Cahn, V.Reddy, O.Ringden, E.Gluckman, G.Hale, B.Bolwell, J.Barrett, M.Horowitz. ABO blood group barrier in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation revisited.
E.A.Soydan, R.İdilman, M.Arat, S.Karayalçın, C.Üstün, M.Özcan, Ö.Arslan, M.Beksaç,O.İlhan, H.Akan. The effect of hepatitis B virus status of donor on the hepatitis B virus serology of recipient after allogeneic hematopoietic cell transplantation.
E.A.Soydan, M.Arat, P.Topçuoğlu, M.Özcan, Ö.Arslan, R.İdilman, G.Gürman, M.Beksaç, H.Akan, O.İlhan. The effect of mycophenolate mofetil in steroid refractory or dependent chronic graft-versus-host disease.
O.İlhan, S.B.Kalayoğlu, A.Ünal, M.Arat, Ö.Arslan, D.Sargın, M.Çetin, E.Ayyıldız, M.Özcan, G.Gürman, M.Beksaç, H.Akan. Extracorporeal photoimmunotherapy for treatment of steroid refractory extensive chronic graft versus host disease: Turkish experience.
M.Beksaç, M.Arat, K.Dalva, O.İlhan, S.K.Toprak, G.Gürman, M.Özcan, Ö.Arslan, N.Konuk, A.Uysal, H.Akan. Comparative analysis of molecular response following inteferon-alpha, imatinib mesilate or allogeneic stem cell transplantation (ASCT): best response is obtained with ASCT in chronic myeloid leukemia.
E.Ayyıldız, M.Arat, Ö.Arslan, I.Tek, S.Gürpınar, S.Yıldırım, K. Mızrak, M.Tol, O.İlhan. Hemapheresis-related early complications during peripheral blood stem cell collections.
T.Demirer, M.Aylı, O.İlhan, H.Koç, M.Dağlı, M.Arat, T.Fen, S.Dinçer, G.Özet, H.Akan, A.Uysal. High-dose thiopetia, melphalan and carboplatin (TMCb) followed by autologous stem cell transplantation in patients with advanced breast cancer: a retrospective evaluation.
M.Arat, H.Akan, E.Ayyıldız, Ö.Arslan, O.İlhan. Comparison of vapor phase ve controlled rate freezing using HES and DMSO in three different formulations for stemm cell cryopreservation (TÜBİTAK-SBAG Project No:2189).

Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar

Türk Hematoloji Dernegi 4.Başkanı
Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Dernegi Başkanı
15.Dünya Aferez Kongresi Onursal Başkanı
Hemaferez Dernegi Kurucu ve Onursal Başkanı
Geriatrik Hematoloji Dernegi Kurucu Başkanı
Türkiye Kemik İligi Transplantasyon Vakfı 2. Başkanı
JACIE Turkiye Sorumlusu
İntenational Blood and Marrow Transplantation Registry
European Blood and Marrrow Transplantation-EBMT
American Society of Hematology-ASH
European Hematology Association-EHA
Europen Society for Hemapheresis-ESFH
American Society For Apheresis-ASFA
İnternational Society for Apheresis-ISFA
İnternational Society of Cellular Therapy-ISCT
İnternational Myelodyplastic Syndrom Foundation
Member of Steering Comittee Int. ITP Registry
Ankara Tıplılar Dernegi Genel Sekreteri
Ankara Tıplılar Vakfı Başkan Yardımcısı
Türk Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 


Diğer Makaleler
Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2010 - 2018, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.